OS5A6006.jpg

Tarjouspyyntö Multian kunnan ateriakuljetuksista

Multian kunta 22.9.2021

Multian kunnan tukipalvelut pyytää tarjousta Multian kunnan ruokapalvelun sekä kotihoidon asiakkaiden aterioiden kuljettamisesta.
 
Hankinnan kohteen kuvaus ja vaatimukset
 
Tukipalvelut
Multian kunnan tukipalveluiden ruokapalvelut vastaavat kuljetuksista, että koulun, päiväkodin, vanhuspalvelun, kotihoidon asiakkaat saavat arkipäivisin ja viikonloppuisin sovittuihin toimipisteisiin sisälle toimitetut ateriat lämpiminä ja kylmänä. Koulun ja päiväkodin ateriankuljetukset ovat arkisin (ma -pe). Ateriakuljetukset  kohdistuvat kunnan Aluekeittiöstä jakelupisteisiin.  Jakelupisteinä  toimivat kotihoidon asiakkaiden kodit sekä lisäksi jakelupisteet Sinervän koululla, Kissaniemen päiväkodilla ja Kierrätyspisteellä ja työtoiminnassa. Muutoksista reiteissä ilmoitetaan vähintään 7 päivää ennen muutosta ja kotipalvelun aterioissa heti, kun se on mahdollista.
 
Ateriakuljetusten ajankohdat ja kuvaus hankittavasta palvelusta
 
Aluekeittiö, Pappilantie 8, 42600 Multia
Palvelut tuotetaan Multian kunnan alueelle.
 
Kuljetusten aikataulut:
Päiväkeskus asiakkaat noudetaan maanantai - keskiviikko klo. 7.00 jälkeen (asiakkaita 4-6 per/pv). Päiväkeskuksen asiakkaissa ja päivissä voi tapahtua muutoksia. Päiväkotiin viedään puurot klo 7.45, asiakkaiden kauppa-asiat klo 8.00 alkaen, tarvittaessa verien ja apuvälineiden vienti Multian terveysasemalle, klo 9.30 koulu, päiväkoti, työtoiminta ruuan vienti jakelupisteisiin, huolehtii kunnantalon /poukaman postin, aterialenkki koteihin klo 11.30 (aterioita 20 - 40 per/pv), koulun, päiväkodin, työtoiminnan astioiden haku klo.13.00, klo 14.00 viedään asiakkaat kotiin (maanantai-keskiviikko, voi tapahtua päivissä muutoksia)
 
Aluekeittiö noudattaa terveysviranomaisen vaatimusta siitä, että ateria ei saa olla pakattuna yli kaksi tuntia. Aterioiden  pakkaamiseen  keittiö arvioi 0,5 tuntia. Näin ollen kuljetus ei saa kestää yli 1,5 tuntia kuumien aterioiden osalta. Kuljetukset hoidetaan logistisesti parhaiten sopiviksi.
 
Kuvaus kotihoidonasiakkaiden aterioiden kuljetuksesta
Ateriapalvelussa  kuljetetaan valmiiksi pakatut aterialaatikot kotihoidon ateriapalvelun asiakkaille kotiin. Kuljettaja noutaa pakatut aterialaatikot aterian valmistuspisteestä  Aluekeittiöltä ja jakaa ne alueen ateriapalveluasiakkaille  sovitun reittilistan (ei julkinen)  mukaisesti.  Kuljettaja jättää  aterian asiakkaalle. Kotihoidonasiakkaista osa tarvitsee avustamista ruokailun aloittamisessa. Kuljettaja avaa aterialaatikon valmiiksi asiakkaalle, tarvittaessa asiakkaan pyynnöstä myös ruoka-astioiden kannet. Kuljetuslaatikot palautetaan  päivittäin keittiölle takaisin.
 
Aterian viennin yhteydessä tarkastetaan yleisesti asiakkaan kunto. Mikäli kotihoitoasiakkaan luona ilmenee poikkeustilanne, on siitä ilmoitettava välittömästi kotihoidon palveluohjaajalle. Toimintatapa tarkennetaan sopimusneuvotteluissa.  Kotihoitoon otetaan yhteyttä, jos asiakas ei tule avaamaan ovea kuljettajalle. Tarjouksessa pyydämme ateriapalvelua viitenä (ma -pe) päivänä viikossa. Asiakkaita palvelun piirissä on noin 20-40 henkilöä/päivä. Suurin osa asiakkaista sijoittuu keskustan alueelle ja pieni osa sijoittuu haja­-asutusalueille.
 
Toimitusosoitteet ja mahdolliset muutokset
Sopimuskauden aikaiset pienemmät muutokset ovat mahdollista ja niistä neuvotellaan aina erikseen palveluntuottajan kanssa. Reitit voivat muuttua nykytilanteesta  mm. mikäli tulee uusia toimituspisteitä, toimipaikat muuttavat tai lakkautetaan. Pitkien arkipyhien osalta käydään kuljetusliikkeen kanssa neuvottelu toimituspäivistä ja  kellonajoista.
 
Vaatimukset kuljetuskalustolle
Kuljetuskaluston tulee olla hygienialtaan ruokakuljetuksiin soveltuva. Elintarvikkeiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusajoneuvot ja  kuljetustilat on pidettävä puhtaina. Elintarvikkeiden hygieeninen laatu ei saa vaarantua kuljetuksen aikana. Tarjoaja  huolehtii,että kuljetukset toimivat sovittuina aikoina. Kalustorikon tai muun esteen sattuessa tarjoaja vastaa kuljetuksen toimimisesta ajallaan. Palveluntuottaja ei voi kuljettaa autossa, aterioiden kanssa samaan aikaan muuta tavara. Kuljetuksiin käytettävän kaluston tulee täyttää seuraava vaatimukset:
 
• Pääsääntöisesti pakettiautoista muodostuva kuljetuskalusto
• Tasainen kuljetustila (pyöräkotelot sallitaan)
• Pakkauslaatikot eivät saa liikkua kuljetustilassa kuljetuksen aikana
• Elintarvikkeita tai niiden kuljetuslaatikoita tai- astioita ei saa kuljetettaessa sijoittaa kulkuneuvossa paikkaan, jossa ne kastuvat, jäätyvät, pölyyntyvät tai muuten likaantuvat
• Matkapuhelin kuljettajan käytössä ongelmatilanteita varten
• Mahdollisuus  kuljettaa kuljettajan lisäksi yksi (1) matkustaja/reitti tarpeen vaatiessa (tilaajan keittiöhenkilökunnan tulee tarvittaessa  saada kulkea palveluntarjoajan autossa haluttuun reitillä olevaan toimituspisteeseen).
 
Tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät vaatimukset on esitetty
1. Palveluntarjoajalta edellytetään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttavaa liikennelupaa, kopio liikenneluvasta tulee liittää tarjoukseen.
Mikäli tarjouksentekijällä  ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämiä liikennelupia, tarjouksentekijän tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että tarjoajalla on liikenneluvat sopimuskauden alkuun mennessä. Mikäli liikennelupa umpeutuu kesken
sopimuskauden, vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella.
2. Tarjoukseen  on liitettävä omavalvontasuunnitelma sekä huolehtiminen omavalvontasuunnitelman päivittämisestä.
3. Kuljetuskalusto tulee olla terveystarkastajan tarkistama ja hyväksymä ateriankuljetukseen.
 
Kuljetuspalvelussa  käytettävä  henkilöstö
Kuljetusta  hoitavalla henkilöstöllä tulee olla työkokemusta  kuljetusalalta, palvelua vaativasta asiakasyhteistyöstä.  Kuljettajilla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Tarjouksentekijällä  tulee olla käytössään ammattitaitoista ja  ruokahuollon kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajan pukeutuminen tulee olla siisti, puhdas ja asianmukainen. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista kaikissa palvelutilanteissa. Asiakaspalvelun kielivaatimus on suomen kieli. Tarjouskilpailunkohteena  olevan liikenteen autoissa ei voi olla kuljettajana henkilö, joka on sairas- tai työkyvyttömyyseläkkeellä  syystä, jonka  voidaan  katsoa haittaavan ammattimaista autonkuljettamista.
 
Hinta ja laskutuksen peruste
Hinnat esitetään arvonlisäverottomina (alv 0 %) tuntihintana €/h.
Hinta sisältää aterioiden kuljettamisen ja tyhjien laatikoiden palauttamisen keittiöille sekä mahdollisen avustamisen kotipalveluasiakaan ruokailun aloittamisessa. Kuljetushintojen tulee olla voimassa sopimuskauden alusta 1 vuotta.
Tilaajalla on oikeus muuttaa kuljetustarpeita seuraavasti ilman että sillä on vaikutusta sovittuun veloitushintaan:
• lisätä tai vähentää kuljetuskohteita
• muuttaa osoitetta keittiöiden, ruokapaikkojen ja asiakkaiden osoitteen muuttuessa
 
Sopimuskausi
Sopimuskausi on yksi vuosi 1.1.2022-31.12.2022 ja alkaa sopimuksen allekirjoittamisella.
Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan 1.1.2022. Hankintaprosessin viivästyessä, sovitaan sopimuksen alkamisajankohta voittaneen tarjoajan kanssa kuljetusten turvaamiseksi.
 
Hankintamenettely 
Hankintamenettelynä  käytetään avointa menettelyä. Hankinta on alle EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Multian kunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.
 
Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus  
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta  säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta  (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille,  kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa  aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan.
Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta.  Hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.
 
Tarjousten jättäminen ja voimassaolo 
Tarjoukset pyydetään toimittamaan 13.10.2021 kello 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
Voimassaoloaika on  1.1.2022-31.12.2022.
 
Asiasta pidetään kiinnostuneille palveluntuottajille infotilaisuus maanantaina 4.10.2021 kello 14.00 kunnantalolla.
 
Tarjousten vertailu
Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus.
Tarjouskilpailun  päätöksen tekee Multian kunnan kunnanjohtaja ja allekirjoittaa sopimuksen.
 
 
Päiväys ja allekirjoitus
 
Multialla 22.9.2021
 
Teppo Sirniö

kunnanjohtaja

 

Palvelut matkailijoille
Matkailijoille

Rakentajille
Rakentajille

Koronatiedotus
Koronatiedotus

 
 

Klikkaa kuvaa tutustuaksesi Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun.

Ajankohtaista

Navigaatio