OS5A5894.jpg

Kissalahden ja Humppakujan alueen asemakaavamuutos

Kissalahden ja Humppakujan alueen asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Hanke koskee kahta erillistä aluetta Multian keskustan läheisyydessä.

Kissalahden asemakaavamuutos laaditaan alueelle, jolta kunta on myynyt ranta-aluetta tonttien omistajille Kissalanrinteen alueella. Kauppakirjassa on mainittu, että tonttien rakennusoikeus määritellään kaavamuutoksella. Voimassa olevassa asemakaavassa ranta-alueelle on osoitettu puistoaluetta (VP), jossa kaavassa kulkee kevyen liikenteen reitti. Kevyen liikenteen reitti ei ole kuitenkaan toteutunut. VP-alue on tavoitteena muuttaa osaksi AO-tontteja.

Humppakujan alueella Iso Multiajärven rannassa kunta omistaa rantaan rajoittuvia tontteja. Vuonna 2017 lainvoiman saaneessa kaavassa rantaan on osoitettu hyvin laaja istuttava alueenosa sekä alueenosa, jolla ei saa suorittaa luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Kaavamuutoksessa on tavoitteena päivittää suojelualuetta koskeva merkintä kohteen nykytilaa vastaavaksi sekä päivittää istutettavaa alueenosaa koskevaa määräystä.


Vireilletulovaihe

Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu asemakaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suunniteltu aikataulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 7.12.2021-10.1.2022 välisenä aikana näillä nettisivuilla. Aineistoon voi tutustua myös Multian kunnantalolla aukioloaikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuivaniemen asemakaavamuutos

Multian kunnanhallitus on päättänyt 25.4.2022 käynnistää asemakaavamuutoksen Kuivaniemen alueella. Asemakaavamuutos koskee Camping Sinervän leirintäaluetta ja sen itäpuolella olevaa virkistysaluetta Multian keskustassa. Asemakaavamuutoksella pyritään vastaamaan alueella toimivan leirintäalueen laajentumis- ja kehittämistarpeisiin. Lisäksi kaavatyössä tutkitaan mahdollisuutta lisätä kunnan rantaan tukeutuvaa asuintonttitarjontaa Multian keskustassa.


Vireilletulovaihe

Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu asemakaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suunniteltu aikataulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 17.5.-31.5.2022 väliseksi ajaksi näille nettisivuille. Aineistoon voi tutustua myös Multian kunnanvirastolla viraston aukioloaikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kunnanhallitukselle osoitettuna osoitteeseen Multian kunta, Multianraitti 3, 42600 Multia tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., viimeistään 31.5.2022.

Lisätietoja: aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Asiakirjajulkisuus

Kuvaus kunnan tiedoista ja asiakirjoista

Multian kunta on tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintayksikkö, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallintansa tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti.

Tiedonhallintayksikön tulee ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvauksen tarkoituksena on toimia asianosaisten sekä muiden kuntalaisten tietopyyntöjen tekemisen tukena.

Viranomaisen asiakirjojen ja tietojen antamista ohjaa lainsäädäntö. Jokaisella on oikeus pyytää nähtäväkseen viranomaisen julkisia asiakirjoja ja tietoja. Lainsäädäntö määrittelee viranomaisen salassa pidettävät asiat ja asiakirjat, joihin on oikeus vain lainsäädännön perusteella (mm. asianosaisen oikeus tietoon). Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tai laillisen huollettavansa tiedot.

Henkilötietopyyntö tai julkisuuslain mukainen tietopyyntö: ks. eAsiointi-sivu.

Multian kunnan asiakasrekisteri sekä tietovarannot

Asiarekisteri ja operatiiviset järjestelmät

Multian kunnan asiarekisteri (asianhallintajärjestelmä) on kokonaisuus vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asianhallintajärjestelmään sisältyy muun muassa diaari käsiteltävistä asioista, pöytäkirjasovellus, viranhaltijapäätössovellus, kuulutusten julkaisu ja sopimushallinta.

Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä sekä palvelusta riippuen myös palvelualueiden operatiivisissa (asiakas)tietojärjestelmissä ja paperiaineistossa. Operatiivisissa järjestelmissä asiarekisterin tietoja voi kunnassa olla esimerkiksi varhaiskasvatuksen, oppilashallinnon ja rakennetun ympäristön hallinnan järjestelmissä (päätökset, luvat jne.). Palvelujen tiedonhallinta tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti operatiivisissa tietojärjestelmissä.

Asiakirjojen julkisuutta säännellään yleislain tasolla julkisuuslaissa. Tiedon antamiseen viranomaisen asiakirjoista saattaa kuitenkin vaikuttaa myös mm. tietosuojasääntely. Tietojen vaatima salassapito ja luottamuksellisuus on aina varmistettu riippumatta järjestelmästä ja rekisteristä.

Hallinnollisten asioiden tietovaranto

Tietojärjestelmä: TWeb
Käyttötarkoitus: asioiden rekisteröinti, käsittely ja hallinta
Tietoryhmät: asioiden käsittelytiedot, päätöstiedot, sopimustiedot
Henkilötietoryhmät: asiakirjan/tiedon lähettäjätiedot, asiakirjan/tiedon vastaanottajatiedot, viranhaltijatieto
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Ei
Tietopyyntö: sähköinen tietopyyntö

Taloushallinnon tietovaranto

Tietojärjestelmä: Pro Economica Premium
Käyttötarkoitus: kirjanpidon ja laskutuksen hallinta, taloustilastointi- ja raportointi, talousarviotiedot, talousarvion koostaminen
Tietoryhmät: kirjanpitotiedot, (osto- ja myynti)laskutustiedot, muut taloustiedot
Henkilötiedot: (osto ja myynti)laskutusasiakastiedot, palkansaajatiedot
Yhteys asiarekisteriin: Raportointi, tilastointi ja talousarvioasiakirjat rekisteröidään asianhallintajärjestelmän asiarekisteriin päätöksentekoon liittyen
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Ei
Tietopyyntö:sähköinen tietopyyntö

Henkilöstöhallinnon tietovaranto

Tietojärjestelmä: Prima, Titania
Käyttötarkoitus: Henkilöstön palkkaaminen ja palvelusuhteen aikainen asiankäsittely, luottamustoimen hoito ja palkkiot
Tietoryhmät: yleiset palkkaustiedot, palkkaryhmät, raportit
Henkilötietoryhmät: henkilötiedot, palkka- ja palkkiotiedot, palvelussuhdetiedot
Yhteys asiarekisteriin: rekrytointi, valintapäätökset, palkka- ja palkkiopäätökset, oikaisu- ja muutoksenhakuasiat (salassapito huomioiden)
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Ei
Tietopyyntö: Henkilötietopyyntölomake osoitetaan palkkasihteerille tai esimiehelle, muut tietopyynnöt sähköinen lomake

Työllisyyspalveluiden tietovaranto

Tietojärjestelmä: TYP
Käyttötarkoitus: henkilön työllistämisen edistämisen palvelut
Henkilötietoryhmät: henkilötiedot, työllisyystiedot, työllistämissuunnitelma
Tietopyyntö: Henkilötietopyyntölomake osoitetaan työllisyyspalveluihin, muut tietopyynnöt sähköinen lomake

Perusturvapalveluiden tietovaranto

Tietojärjestelmä: Pro Consona, KSSHP Effica
Käyttötarkoitus: sosiaalipalveluiden asiakkuuden rekisteröinti ja hallinta, palveluiden ja avustusten myöntäminen
Henkilötietoryhmät: henkilötiedot, asiakkuustiedot, palvelutiedot, asiakassuunnitelmat
Yhteys asiarekisteriin: oikaisu- ja muutoksenhakuasiat (salassa pidettävien rekisteröinti eriytettyyn asiarekisteriin)
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Ei
Tietopyyntö: Henkilötietopyyntölomake osoitetaan perusturvajohtajalle, muut tietopyynnöt (hallinnolliset asiat) sähköinen lomake

Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Tietojärjestelmä: MultiPrimus, Daisy Varhaiskasvatus
Käyttötarkoitus: varhaiskasvatuspalveluiden lapsi- ja perhetietojen hallinta, palveluihin haku ja palvelupäätökset, varhaiskasvatussuunnitelmat, lapsikohtaiset suunnitelmat
Henkilötietoryhmät: lapsen tiedot, huoltajan tiedot, henkilökunnan tiedot
Yhteys asiarekisteriin: operatiivisten järjestelmien ulkopuolinen vireilletulon ja asioiden käsittelyn hallinta, viranhaltija- ja toimielinpäätöksenteko, oikaisu- ja muutoksenhakuasiat
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Varda-tietovaranto (valtakunnallinen)
Tietopyyntö: Henkilötietopyyntölomake osoitetaan varhaiskasvatusjohtajalle tai varhaiskasvatusyksikön johtajalle, muut tietopyynnöt (hallinnolliset asiat) sähköinen lomake

Opetuksen tietovaranto

Tietojärjestelmä: MultiPrimus-koulujärjestelmä (Primus, Kurre, Wilma), KSSHP Effica (oppilashuolto)
Käyttötarkoitus: Oppilas ja opiskelijatietojen rekisteröinti ja hallinta, opettaja- ja opetustietojen hallinta, vuorovaikutus ja viestintä
Henkilötietoryhmät: henkilötiedot, arvosanatiedot, muut oppimiseen ja opetukseen liittyvät tiedot, opiskeluhuoltotiedot
Yhteys asiarekisteriin: operatiivisten järjestelmien ulkopuolinen vireilletulon ja asioiden käsittelyn hallinta, viranhaltija- ja toimielinpäätöksenteko, oikaisu- ja muutoksenhakuasiat, koulukuljetusten järjestäminen
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Wilma (oppilas/opiskelija, huoltaja), Koski-tietovaranto (valtakunnallinen)
Tietopyyntö: Henkilötietopyyntölomake osoitetaan koulun rehtorille, muut tietopyynnöt (hallinnolliset asiat) sähköinen lomake

Kirjaston ja kulttuuritoimen tietovarannot

Tietojärjestelmä: Keski-Kirjasto Finna (kirjasto)
Käyttötarkoitus: Kirjaston asiakkuuden rekisteröinti ja lainausten hallinta. Kulttuurituotanto, suunnittelu ja toteutus
Henkilötietoryhmät: henkilötiedot, lainaustiedot, avustushakemukset, yhdistystiedot
Yhteys asiarekisteriin: operatiivisen järjestelmän ulkopuolinen kunnan kirjaston toimintaan liittyvä yleinen vireilletulon ja asioiden käsittelyn hallinta, viranhaltija- ja toimielinpäätöksenteko, oikaisu- ja muutoksenhakuasiat
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Keski-Kirjasto Finna
Tietopyyntö: Henkilötietojen tarkastuslomake/pyynnöt keski.finna.fi, muut tietopyynnöt (kuntaa koskeva) sähköinen lomake

Maankäytön, asuminen ja rakentaminen tietovarannot

Tietojärjestelmä: Louhi, Lupapiste
Käyttötarkoitus: rakennusvalvonta, kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden ylläpito, huolto ja valvonta, osoiteasiat, maankäyttö, asumisen ohjaus ja suunnittelu
Henkilötietoryhmät: henkilötiedot, osoitetiedot
Yhteys asiarekisteriin: operatiivisten järjestelmien ulkopuolinen vireilletulon ja asioiden käsittelyn hallinta, viranhaltija- ja toimielinpäätöksenteko, oikaisu- ja muutoksenhakuasiat
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Lupapiste.fi
Tietopyyntö: Henkilötietopyyntölomake osoitetaan tekniselle johtajalle, muut tietopyynnöt sähköinen lomake

Ympäristöasioiden tietovaranto

Käyttötarkoitus: Ympäristöasioiden hoito ja valvonta, ympäristöluvat
Henkilötietoryhmät: henkilötiedot, osoitetiedot
Yhteys asiarekisteriin: vireilletulon ja asioiden käsittelyn hallinta, viranhaltija- ja toimielinpäätöksenteko, oikaisu- ja muutoksenhakuasiat
Avoin tekninen asiakasrajapinta: Ei
Tietopyyntö: Henkilötietopyynnöt osoitetaan ympäristösihteerille tai tekniselle johtajalle, muut tietopyynnöt sähköinen lomake

Multian digipolku

Multian digipolku 2022 -hankkeen tarkoituksena oli selvittää kunnan digitalisaation nykytaso, etsiä ja tunnistaa kehittämiskohteet sekä ongelmakohdat, kartoittaa asiakkaiden ja kunnan palvelujen tuottajien digitarpeet ja luoda tämän pohjalta askelviivat sekä ulkoisten että sisäisten palveluiden asteittaiseen kehittämiseen digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Tavoitteena on olla nykyajassa kiinni oleva, digitaalisia työkaluja hyödyntävä ja asiakaslähtöisiä palveluja tarjoava kunta vuonna 2022. Hanke oli puolitoistavuotinen ja se toteutettiin ajalla 1.3.2020–30.8.2021. Hanke on saanut avustusta Valtivarainministeriöltä kuntien digitalisaatiota edistävien hankkeiden määrärahasta.

Multian digipolku toimii osana kunnan kehittämistoimintaa ja se tukee 7.5.2019 hyväksyttyä kuntastrategiaa. Digipolun suuntaviivat on koottu liitteenä olevaan julkaisuun (verkkojulkaisua varten jaettu kahteen osaan). Julkaisu on saatavissa myös painettuna sekä sisäiseen käyttöön PowerPoint -versiona.

Multian digipolku 2022 (kunnan yhteinen digipolku)

Multian digipolku 2022 (toimialojen omat digipolut)

 

Asiakirjoista perittävät maksut

Kunnanhallitus on päättänyt 19.2.2019 seuraavista hallintosäännön mukaisista maksuista, jotka ovat voimassa 1.3.2019 alkaen. 

Asiakirjoista perittävät maksut

Valokopiot (sis. alv:n 24%)
A4, mustavalkoinen 1,20€ / sivu
A4, värillinen 2,50€ / sivu
A3, mustavalkoinen 2,00€ / sivu
A3, värillinen 3,50€ / sivu

Skannaus
A4 1,00€ / sivu
A3 1,50€ /sivu

Multilaiset järjestöt ja yhdistykset
Kopiot -50% 100 kpl:seen asti.

Tavanomainen tiedon antaminen

Virallisesti nähtävillä olevat asiakirjat, 1 kopio ilmainen
Virallisesti oikeaksi todistetun pöytäkirjan ote tai asiakirjajäljennös, 3,00€ / sivu
Oikeaksi todistamattomat jäljennökset, A4 0,50€ / sivu, A3 0,80€ / sivu.

Pyynnöstä annettavat todistukset
Jälkipanttaussitoumus 20,00€
Muut pyynnöstä annettavat todistukset 5,50€

Asiakirjamaksua ei peritä

  • kunnan omilta viranomaisilta
  • asianomaista koskevasta palvelu- tai palkkatodistuksesta
  • asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten
  • asiakirjasta, mikä annetaan oikeuden valvontaa varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen
  • asiakirjasta, joka tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten
  • asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä maksua.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta (tiedonhaku)

Tuntihinta 40,00€ / alkava tunti. Perusmaksun lisäksi laskutetaan normaali kopiointi-/skannausmaksu.

Kirjoittaen valmistetut asiakirjat

Mikäli asiakirja valmistetaan kirjoittaen asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta, peritään siitä 40€ / alkava tunti.

Keskusarkiston rakennuslupa-asiakirjoista perittävät arkisto- ja kopiointimaksut

Rakennuslupapiirustusten kopiointi/skannaus
Perusmaksu 15,00€ sisältäen rakennuslupien arkistohaun, lisäksi:
Kopiointi
Standardikoko
A4 2,00€ /sivu
A3 3,00€ / sivu
Skannaus
A4 1,50€ / sivu
A3 2,50€ / sivu

Lähetysmaksu

Asiakirjoista postitse lähetettäessä peritään postimaksu. Mikäli asiakirjoja lähetetään postiennakolla, peritään lisäksi lähetysmaksua 3,00€. Lähetysmaksu ei sisällä arvonlisäveroa.

 

Multian Kesä
Multian Kesä

Sinervän koulu
Sinervän koulu

Palvelut matkailijoille
Matkailijoille

Rakentajille
Rakentajille

 
 

Ajankohtaista

Klikkaa kuvaa tutustuaksesi Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun.

Navigaatio