Nuorisotoimi

Osallisuus ja vaikuttaminen

Osallisuus on nuoren perusoikeus. Sillä tarkoitetaan mahdollisuutta vaikuttaa omaan lähiympäristöön, itseä koskevien päätösten tekoon ja itseä koskeviin asioihin. Nuorten on päästävä vaikuttamaan myös kaikille yhteisiin asioihin.

Edustuksellisten vaikuttamisväylien - esimerkiksi nuorisovaltuustojen ja oppilaskuntien - lisäksi on tarjottava kaikille nuorille mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Osallisuus rakentaa yhteisöä, jossa nuoret haluavat olla mukana ja vaikuttaa. Osallisuus tarjoaa nuorille kansalaisvaikuttamisen oppimisen areenan.

Osallisuus antaa nuorille kokemuksen omista vaikuttamismahdollisuuksista ja kasvattaa uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa. Osallisuuteen kasvetaan ja kasvatetaan. Kun nuori saa mahdollisuuden oppia, ideoida ja toteuttaa itselle ja lähiyhteisölleen mielekkäitä asioita, hän oppii samalla vaikuttamaan laajemmissakin yhteisöissä. Nuorena opittu osallisuus seuraa nuorta aikuisuuteen ja sitoo häntä osaksi yhteiskuntaa.

Nuorisolakiin perustuen on Multialla käynnistetty NUORTEN FOORUMI.

Nuorisotila Nepan aukioloajat löytyvät täältä.