palsankoski6_cropped.jpg

Päivähoito

Päivähoito ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja
Päivi Salonen
040 301 6260
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Päivähoito

Päivähoito tukee lapsiperheitä kasvatustehtävässä ja edistää lapsen yksilöllistä sekä tasapainoista kehitystä. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon.

Multialla kunnallista päivähoitoa tarjotaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Päivähoitomaksut

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoa haetaan 4 kk ennen hoidontarpeen alkua. Mikäli päivähoidontarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoitohakemuksia saa päiväkodilta, kunnanvirastosta sekä neuvolasta.

Kaikki päivähoitohakemukset palautetaan varhaiskasvatusjohtajalle, Jussintie 2, 42600 Multia.

Lomakkeet

Päivähoitohakemus

Hoitoaikasopimus

Varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen tuen suunnittelu

Kissaniemen päiväkoti

Jussintie 2
klo 6.30-17.00

Päiväkotitoiminta on lapsiperheille tarkoitettua palvelua, jonka tehtävänä on tarjota turvallinen, innostava ja yksilöllistä lapsuutta tukeva päivähoitopaikka alle kouluikäisille lapsille.

Mesikämmenet (alle 5-vuotiaat)
040 301 6261

Leppis (vuorohoito)
040 301 6264

Multialla vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan vanhempien työssäkäynnin vuoksi.

Esiopetus
040 301 6262

Perusopetuslain 1.1.2015 mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetus on maksuton ja sitä annetaan Kissaniemen päiväkodissa. Esiopetusta haetaan päivähoitokaavakkeella, joka palautetaan varhaiskasvatusjohtajalle.

Multian kunnan esiopetussuunnitelma.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on lapsen hoitoa yksityiskodissa tai muissa perheenomaisissa olosuhteissa. Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaisen, turvallisen ja yksilöllisen hoidon pienessä ryhmässä. Lapsen kotona tapahtuva perhepäivähoito on määräaikaista ja harkinnanvaraista.

Pienten lasten hoidon tukijärjestelmä

Perheet voivat valita kunnallisen päivähoitopaikan tai lasten kotihoidontuen. Kotihoidon tuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa tai kunnan ostopalveluna järjestämän päivähoidon piirissä. Tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon, tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Kotihoidon tuesta saa lisätietoja www.kela.fi

Yksityisen hoidon tuki

Oikeus yksityisen hoidon tukeen koskee perheen jokaista alle kouluikäistä lasta. Yksityisen hoidon tuen saamisen edellytyksenä on, ettei lapsi ole kunnallisen päivähoidon piirissä ja ettei ketään perheen lapsista hoideta kotihoidontuella. Lapsi voi kuitenkin osallistua osapäiväiseen esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Yksityisen hoidon tuki maksetaan vanhempien valitsemalle ja kunnan hyväksymälle hoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuesta saa lisätietoa www.kela.fi

Päivähoitomaksujen hyvittäminen

Koulun lyhyet, vähintään viikon mittaiset lomat hyvitetään päivähoitomaksuissa, kun lapsi on pois hoidosta koko koulun loma-ajan.

Kesällä, 1.6.–31.8. välisenä aikana vähintään kuuden (6) viikon yhtäjaksoisen poissaolon ajalta ei peritä päivähoitomaksua, kun perhe järjestää hoidon itse.

Poissaolot tulee ilmoittaa kunnan ilmoittamaan määräpäivämäärään mennessä (lyhyet lomat n. 1 kk ennen loman alkua ja kesäloma n. huhtikuun 20. päivä).

Multian kunta
Multianraitti 3
42600 Multia

Puh. 040-3016200
kirjaamo@multia.fi
etunimi.sukunimi@multia.fi