Terveyspalvelut

Terveyspalveluista vastaa Keski-Suomen Seututerveyskeskus.
http://www.seututk.fi/fi-FI

Sosiaalitoimisto

Multianraitti 3
42600 MULTIA

Toimisto avoinna:
ma-ti, to-pe 9.00-13.00
keskiviikkona 9.00-15.00

Sosiaalitoimen tehtävät

Sosiaalityön palveluiden tehtävänä on vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä, edistää omatoimisuutta ja turvallisuutta sekä ehkäistä epäkohtien syntymistä.

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammattihenkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä erilaisia tukitoimia.

Sosiaalityön tulosalueen esimiehenä toimii perusturvajohtaja.

Yhteystiedot

Perusturvajohtaja
Satu Kokkonen
040 301 6258
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palvelusihteeri
Miia Laajanaho
040 301 6278
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaaliohjaaja
Ani Närhi
040 301 6257
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaalipäivystys

hoidetaan Multian sosiaalitoimistossa arkisin klo 8-16. Aukioloaikojen ulkopuolella päivystyksestä vastaa maanantaista torstaihin klo 16–24 ja perjantaista klo 16:sta sunnuntaihin klo 24:ään saakka Jyväskylän sosiaalipalveluyksikkö (puh. 014 266 0149) ja muina aikoina Kriisikeskus Mobile (puh. 014 266 7150). Päivystyksen tavoittaa myös yleisen hätänumeron 112 kautta.

Ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen esimerkiksi, kun sinulla on

 • huoli lapsesta tai perheen tilanteesta
 • akuutti lähisuhdeväkivalta tai se uhka
 • huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä

Sosiaaliasiamies

http://koskeverkko.fi/palvelut/sosiaaliasiamies/

Sosiaaliasiamies on puolueeton, asiakkaiden etua turvaava henkilö. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamies

 • neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • voi toimia sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
 • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaiden oikeuksista ja toimii oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
puh. 044 265 1080
puhelinaika ma - to klo 9 - 11
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Perustoimeentulotuen yhteydessä voit hakea myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela siirtää hakemuksen kuntaan.

Toimeentulotuen verkkoasiointi: www.kela.fi/asiointi

Perustoimeentulotukihakemus: https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/TO1.pdf

Lisätietoa perustoimeentulotuesta:

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntää kunta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää, että hakijalla on voimassa oleva perustoimeentulotuen päätös Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää tukea voi hakea samalla hakemuksella kuin perustoimeentulotukea. Vaihtoehtoisesti tukea voi hakea suoraan kunnasta, jolloin hakemuksen liitteenä tulee olla tieto voimassa olevasta perustoimeentulotuen päätöksestä.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää tilanteen selvittämistä ja harkinnan käyttöä. Asiakasta usein tavataan ja kuullaan avun tarpeesta. Asiakkaaseen ollaan tarvittaessa yhteydessä, jos hakemus on tullut siirtona Kelalta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Työttömien terveydenhuolto

Palvelu on tarkoitettu multialaisille työttömille tai määräaikaistyöllistetyille henkilöille.

Voit varata ajan terveydenhoitajan vastaanotolle numerosta 014 269 0086 (ajanvaraus maanantaista torstaihin klo 12-13).

Terveydenhoitajan vastaanotto on maksuton.

Avopalvelut

Kotipalvelu

Kotipalvelun perustehtävänä yhdessä tukipalveluiden kanssa tukea ikäihmisten selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siten ennaltaehkäistä laitokseen siirtymistä.

Avopalvelut

Vanhustyön esimies
Inka Jalkanen
040 301 6252

Vastuualueena:

 • Kodinhoitopalvelut
 • Tukipalvelut (turvapuhelimet, ateria-, pyykki-, saunotuspalvelut)
 • Omaishoidontuki (omaishoidon tuen hakemuslomake)
 • Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: Liikuntarajoitteisen, pienituloisen ikäihmisen on mahdollista saada Multian kunnan alueella tapahtuviin asiointimatkoihinsa avustusta ns. taksiseteli. Taksisetelin myöntämisen edellytyksenä ovat terveydelliset syyt ja pienituloisuus. Tukipalveluista saa lisätietoa vanhustyön esimieheltä tai palveluasumisen/kotihoidon vastaavalta sairaanhoitajalta (ikäihmisten kuljetuspalveluhakemuslomake)

Päiväkeskus

Puh. 040 301 6282
Päiväkeskuksen perustehtävä on asiakkaan tahdosta ja tarpeista lähtevän, kotona selviytymistä ja jaksamista tukevan päivätoiminnan tuottaminen.

Vanhustenhuolto

Multian vanhuspalveluiden strategia 2018-2021

Multian vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma 2019

Palvelukeskus Poukama

Palvelukeskus Poukamassa hoidetaan ne vanhukset, jotka eivät tehostetunkaan avohoidon turvin enää kykene asumaan omassa kodissaan. Lyhytaikaisella vuorohoidolla ja palveluasumisella tuetaan avohuoltoa ja mm. omaishoitajan jaksamista.

Vanhustyön esimies
Inka Jalkanen
040 301 6252

Vastuualueena:

 • Palvelukeskuksen yleishallinto
 • Palvelukeskuksen palveluasunnot
 • Palvelukeskuksen ja palveluasumisen maksut

Yhteystiedot

Vastaava hoitaja puh. 040 301 6271
Sairaanhoitaja puh. 040 301 6272
Ryhmäkoti Muistola 040 301 6273
Ryhmäkoti Salmensuu 040 301 6274, 040 301 6276
Ryhmäkoti Kuusela 040 301 6275
Poukaman keittiö 040 3016 277
Laskutus 040 3016 278

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Multian kunnan vanhuspalvelujen odotusajat 01.07.-31.12.2018

Palvelu Keskimääräinen odotusaika
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
Kotihoito 1-5 arkipäivää
Kiireellinen kotihoito 0-1 arkipäivää
Ateriapalvelu 0-1 arkipäivää
Asiointipalvelu 1-2 arkipäivää
Turvapalvelu 5-7 arkipäivää
Omaishoidon tuki 1-3 kuukautta
Päivätoiminta 1-3 arkipäivää
Lyhytaikaishoito 1-14 arkipäivää
Lyhytaikaishoito kriisitilanteessa 0-3 arkipäivää
Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen 1-4 kuukautta