Majasalmi_2016-05-23-2.jpg

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Terveyspalveluista vastaa Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Sosiaalitoimisto

Multianraitti 3
42600 MULTIA

Toimisto avoinna:
ma-ti, to-pe 9.00-13.00
keskiviikkona 9.00-15.00

Sosiaalitoimen tehtävät

Sosiaalitoimen tehtävänä on huolehtia kunnan sosiaalihuollosta ja sen kehittämisestä.

Toimeentulotuen myöntäminen on siirtynyt Kelalle. Lisätietoja osoitteessa http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet.

Yhteystiedot ja vastuualueet

Yleisen sosiaalitoimen tehtävänä on vastata koko sosiaalitoimen hallinnosta sekä sosiaalihuoltoa tarpeen mukaan järjestäen huolehtia sosiaalitoimen tehtävistä sosiaalityön, lastensuojelun, työtoiminnan, perhehoidon ja vammaispalvelujen keinoin.

Henkilöstön yhteystiedot

Perusturvajohtaja
Satu Kokkonen
040 301 6258
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palvelusihteeri
Miia Laajanaho
040 301 6278
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Työttömien terveydenhuolto

Palvelu on tarkoitettu multialaisille työttömille tai määräaikaistyöllistetyille henkilöille.

Voit varata ajan terveydenhoitajan vastaanotolle ma-to klo 8-12 ja 13-15, pe 8-12 terveydenhoitajien ajanvarausnumerosta 014 269 0070 tai suoraan terveystarkastuksia vastaavalta terveydenhoitajalta 014 269 0078.

Terveydenhoitajan vastaanotto on maksuton.

Sosiaalipäivystys

hoidetaan Multian sosiaalitoimistossa toimiston aukioloaikana. Aukioloaikojen ulkopuolella Keski-Suomen maakunnassa toimii seudullisia sosiaalipäivystysrenkaita, jotka hoitavat sosiaalipäivystyksen alueellaan. Tarkemmat tiedot täältä.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma

Sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaan asiakkaan on oikeus

 • saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
 • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuksi sosiaalihuollon toteutuksessa
 • tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Sosiaaliasiamies

 • neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi
 • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on luonteeltaan neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut, mutta eivät KELA:n, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
puhelin 044 265 1080 (puhelinaika ma-to klo 9-11)

Avopalvelut

Kotipalvelu

Kotipalvelun perustehtävänä yhdessä tukipalveluiden kanssa tukea ikäihmisten selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siten ennaltaehkäistä laitokseen siirtymistä.

Avopalvelut

Vanhustyön esimies
Inka Jalkanen
040 301 6252

Vastuualueena:

Päiväkeskus

Puh. 040 301 6282
Päiväkeskuksen perustehtävä on asiakkaan tahdosta ja tarpeista lähtevän, kotona selviytymistä ja jaksamista tukevan päivätoiminnan tuottaminen.

Vanhustenhuolto

Palvelukeskus Poukama

Palvelukeskus Poukamassa hoidetaan ne vanhukset, jotka eivät tehostetunkaan avohoidon turvin enää kykene asumaan omassa kodissaan. Lyhytaikaisella vuorohoidolla ja palveluasumisella tuetaan avohuoltoa ja mm. omaishoitajan jaksamista.

Vanhustyön esimies
Inka Jalkanen
040 301 6252

Vastuualueena:

 • Palvelukeskuksen yleishallinto
 • Palvelukeskuksen palveluasunnot
 • Palvelukeskuksen ja palveluasumisen maksut

Yhteystiedot

Vastaava hoitaja puh. 040 301 6271
Sairaanhoitaja puh. 040 301 6272
Ryhmäkoti Muistola 040 301 6273
Ryhmäkoti Salmensuu 040 301 6274, 040 301 6276
Ryhmäkoti Kuusela 040 301 6275
Poukaman keittiö 040 3016 277
Laskutus 040 3016 278

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Multian kunnan vanhuspalvelujen odotusajat 01.07.-31.12.2017

Palvelu Keskimääräinen odotusaika
Palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
Kotihoito 1-5 arkipäivää
Kiireellinen kotihoito 0-1 arkipäivää
Ateriapalvelu 0-1 arkipäivää
Asiointipalvelu 1-2 arkipäivää
Turvapalvelu 5-7 arkipäivää
Omaishoidon tuki 1-3 kuukautta
Päivätoiminta 1-3 arkipäivää
Lyhytaikaishoito 1-14 arkipäivää
Lyhytaikaishoito kriisitilanteessa 0-3 arkipäivää
Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen 1-6 kuukautta

Multian kunta
Multianraitti 3
42600 Multia

Puh. 040-3016200
kirjaamo@multia.fi
etunimi.sukunimi@multia.fi