Kissalahden ja Humppakujan alueen asemakaavamuutos

Kissalahden ja Humppakujan alueen asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Hanke koskee kahta erillistä aluetta Multian keskustan läheisyydessä.

Kissalahden asemakaavamuutos laaditaan alueelle, jolta kunta on myynyt ranta-aluetta tonttien omistajille Kissalanrinteen alueella. Kauppakirjassa on mainittu, että tonttien rakennusoikeus määritellään kaavamuutoksella. Voimassa olevassa asemakaavassa ranta-alueelle on osoitettu puistoaluetta (VP), jossa kaavassa kulkee kevyen liikenteen reitti. Kevyen liikenteen reitti ei ole kuitenkaan toteutunut. VP-alue on tavoitteena muuttaa osaksi AO-tontteja.

Humppakujan alueella Iso Multiajärven rannassa kunta omistaa rantaan rajoittuvia tontteja. Vuonna 2017 lainvoiman saaneessa kaavassa rantaan on osoitettu hyvin laaja istuttava alueenosa sekä alueenosa, jolla ei saa suorittaa luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Kaavamuutoksessa on tavoitteena päivittää suojelualuetta koskeva merkintä kohteen nykytilaa vastaavaksi sekä päivittää istutettavaa alueenosaa koskevaa määräystä.


Vireilletulovaihe

Asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa on kuvattu asemakaavoituksen lähtökohdat, osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä suunniteltu aikataulu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 7.12.2021-10.1.2022 välisenä aikana näillä nettisivuilla. Aineistoon voi tutustua myös Multian kunnantalolla aukioloaikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma