Lainvoimaiset kaavat

Karttapalvelusta löytyvät laivoimaiset Multian kunnan yleis- ja asemakaavat. Karttapalvelun kautta voit myös tulostaa kaavaotteita omaan käyttöön. Viralliset kaavaotteet esimerkiksi lupahakemuksiin on tilattava Multian kunnan kirjaamosta.

Linkki karttapalveluun: https://kartta.multia.fi/


Multianrannantien asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee kortteleihin 66 ja 67 liittyvää lähivirkistysaluetta sekä Multianrannantien liikennealuetta.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 8.6.2020.

Kaavakartta

Kaavaselostus


Teppolan ja Matopellon alueen asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee korttelin 192 tonttia numero 1 (Einontie 12) sekä siihen rajautuvaa venevalkama-aluetta, lähivirkistysaluetta sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta Multian keskustan tuntumassa.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 4.4.2022.

Kaavakartta

Kaavaselostus


Ahjomäen teollisuusalueen asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 100, 101, 103, 104, 174, 175, 177, 178, 179 ja 180 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita Multian keskustan tuntumassa. Ahjomäen alueen maankäytön ratkaisuja, kuten aluevarauksia sekä aluetta koskevia määräyksiä oli tarve tarkastella alueen toiminnan ja kehittämisen varmistamiseksi.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 13.6.2022.

Kaavakartta

Kaavaselostus