Nikaran tuulivoimaosayleiskaava

Energiequelle Oy suunnittelee Nikaran tuulivoimapuistoa Nikaraperän ja Sahrajärven väliselle alueelle. Vuonna 2021 oli nähtävillä valmisteluvaiheen aineisto eli kaavaluonnos ja YVA-kaavaselostus. Tällöin suunnitelmissa oli alueelle 29 tuulivoimalaa. Saapuneen palautteen ja YVA-menettelyssä saadun perustellun päätelmän johdosta suunnittelualueen rajausta ja voimalamäärää on muutettu merkittävästi ja vuonna 2024 on valmistunut uusi kaavaluonnos, jossa alueelle on osoitettu 8 tuulivoimalaa.

Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Suunnittelualueen vesistörannoilla on voimassa Multian vesistöjen rantaosayleiskaava, joiden osalta kyseessä on rantaosayleiskaavan muutos.

Osallistuminen ja perustietoa hankkeesta

Hankkeen esittelyvideo (Youtube, päivitetty versio paremmalla äänenlaadulla)

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

 


YVA-menettely

Nikaran alueen tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §).

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Keski Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

YVA-aineisto on kokonaan luettavissa Ympäristöhallinnon verkkosivuilla:
https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/nikaran-tuulivoimahanke-multia

YVA-yhteysviranomaisen 30.6.2021 antama perusteltu päätelmä Nikaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksista on luettavissa seuraavasta linkistä:
Nikara perusteltu päätelmä 30.6.2021 (pdf)

 


Tapahtumat:

 

Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus 15.2.2024


Valmisteluvaiheen kaavaluonnosaineisto on nähtävillä 19.1.-2.4.2024. Lisätietoa alla kohdassa Valmisteluvaihe 2024.

Yleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 15.2.2024 klo 17.00-19.00 Sinervän koululla (Junttilantie 2, Multia).

Yleisötilaisuudessa esitetyt aineistot: Sitowise, Energiequelle


Valmisteluvaihe 2024

Multian kunnanhallitus on päättänyt 15.1.2024 asettaa Nikaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville kuulemista varten. Aineisto on nähtävillä 19.1.-2.4.2024 välisenä aikana näillä nettisivuilla. Aineistoon voi tutustua aukioloaikoina myös kunnanvirastolla ja Multian kirjastossa.

Yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee jättää 2.4.2024 mennessä, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Multian kunta, kaavoitus, Multianraitti 3, 42600 Multia. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

Asiakirjat:

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: OAS
Liite 2: Meluselvitys
Liite 3: Välkeselvitys
Liite 4: Näkemäalueselvitys
Liite 5: Havainnekuvat
Liite 6: Luontoselvitysten yhteenveto
Liite 7: YVA:n Perusteltu päätelmä

Lisätietoja antavat:

MULTIAN KUNNAN EDUSTAJA

Multian kunta, aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KAAVAA LAATIVA KONSULTTI:

Sitowise Oy, Johtava konsultti, kaavanlaatija Timo Huhtinen, p. 040 542 5291, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HANKKEESTA VASTAAVA:

Energiequelle Oy, Projektijohtaja Tommi Välilä, p. 041 314 7432, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Valmisteluvaihe 2021

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus asetetaan nähtäville 29.3.-21.5.2021 väliseksi ajaksi Multian kunnanvirastolle sekä em. Multian kunnan ja ELY-keskuksen internetsivuille. Mikäli kunnanvirasto on pandemian vuoksi suljettuna, voi asiakirjoihin käydä tutustumassa ajanvarauksella. Asiakirjoihin voi tutustua myös Multian ja Petäjäveden kunnankirjastossa, Petäjäveden kunnantalolla sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä niiden ollessa avoinna. Yhteismenettelyä voi seurata myös Petäjäveden sekä Uuraisten kuntien internetsivujen kautta, osiosta ”Asuminen ja ympäristö”. Tarvittaessa Multian kunta postittaa paperitulosteet (1 kpl kaavakartan pienennös A3-koossa, 1 kpl kaavamääräykset A3-koossa) tilauksesta.

Valmisteluvaiheen aineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot tulee jättää 21.5.2021 mennessä, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Multian kunta, kaavoitus, Multianraitti 3, 42600 Multia. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään pandemiatilanteesta johtuen etäyhteyksin webinaarina torstaina 15.4.2021 klo 17.30-19.30.

Linkki yleisötilaisuuteen

Kysymyksiä ja ehdotuksia yleisötilaisuudessa tarkemmin käsiteltävistä aihepiireistä voi lähettää ennakkoon 14.4.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Asiakirjat

Nikaran_OYK_kaavakartta_19_01_2021.pdf

Kaava-YVA-selostus_Nikaran_tuulivoimahanke_Multia_saavutettava.pdf

Liite_1A_Hankevaihtoehto_VE1_kartalla_A3.pdf

Liite_1B_Hankevaihtoehto_VE2_kartalla_A3.pdf

Liite_1C_Sahkonsiirtovaihtoehdot_kartalla_A3.pdf

Liite_2A_OAS_YVA_suunnitelma_lausunto_010720_korjattu.pdf

Liite_2B_Yhteysviranomaisen_lausunnon_huomiointi_2020_01_02.pdf

Liite_3A_Nikara_melukartta_VE1_106dBA_A3.pdf

Liite_3B_Nikara_melukartta_VE1_108dBA_A3.pdf

Liite_3C_Nikara_melukartta_VE2_106dBA_A3.pdf

Liite_3D_Nikara_melukartta_VE2_108dBA_A3.pdf

Liite_3E_Nikara_melumallinnusraportti_paino.pdf

Liite_4A_Nikara_valkekartta_VE1_A3.pdf

Liite_4B_Nikara_valkekartta_VE2_A3.pdf

Liite_4C_Nikara_valkekartta_puustolla_VE1_A3.pdf

Liite_4D_Nikara_valkekartta_puustolla_VE2_A3.pdf

Liite_4E_Nikara_valkemallinnusraportti_paino.pdf

Liite_5_Natura_arvio_Nikara_Kulhanvuori_2020_12_01_paino.pdf

Liite_6_Nikaran_tuulivoimahankkeen_luontoselvitykset_2020_01_21_paino.pdf

Liite_7_Nikaran_sahkonsiirtoreittien_luontoselvitys_2021_01_21_paino.pdf

Liite_8A_Maisema_ja_kulttuuriperinto_kartta_A3.pdf

Liite_8B_Nakemaalueanalyysikartta_VE1_A3.pdf

Liite_8C_Nakemaalueanalyysikartta_VE2_A3.pdf

Liite_8D_Nikara_Nakemaalueanalyysiraportti_paino.pdf

Liite_9A_Raportti_Multian_Nikaran__tuulivoimapuiston_arkeologinen_inventointi_2020.pdf

Liite_9B_Muinaisjaannokset_kartta_A3.pdf

Liite_10_Kooste_asukaskyselyvastauksista_2020_11_23.pdf

Liite_11_Huomionarvoiset_luontokohteet_ja_kaavan_tv-alueet.pdf

Liite_12_Uhanalaiset_lajit_hankealue.pdf

Liite_12_Uhanalaiset_lajit_sahkonsiirtoreitti_VEB.pdf


YVA-yhteysviranomaisen lausunto Multian Nikaran tuulivoimahankkeen OAS- ja YVA-suunnitelmasta:

Linkki lausuntoon


Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma asetetaan nähtäville 14.4.-5.6.2020 väliseksi ajaksi. Asiakirjat löytyvät alta sekä ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/nikarantuulivoimahankeYVA.

Koronavirusepidemian vuoksi asiakirjat ovat nähtävillä ainoastaan internetsivuilla, eikä yleisötilaisuutta järjestetä. Tarvittaessa Multian kunta postittaa paperitulosteet asiakirjoista tilauksesta.

Mielipiteet tulee jättää 5.6.2020 mennessä. Toivomme kannanottoja ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Multian kunta, kaavoitus, Multianraitti 3, 42600 Multia. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään 30 vuorokauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoilla internetsivulla kuin arviointisuunnitelma.

Asiakirjat:

OAS ja YVA-suunnitelma

Liite 1: tekninen kuvaus

Liite 2: tekninen kuvaus

Lisätietoja antavat:

YHTEISMENETTELYSTÄ VASTAAVA:
Multian kunta

Aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

YVA-MENETTELYN YHTEYSVIRANOMAINEN:
Keski-Suomen ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

YVA- JA KAAVAKONSULTTI:
Sitowise Oy

Ympäristövaikutusten arviointimenettely: projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kaavoitus: johtava konsultti Timo Huhtinen p. 040 542 5291, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HANKKEESTA VASTAAVA:
Energiequelle Oy

Projektipäällikkö Tommi Välilä, p. 041 314 7432, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.