Rakentamiskielto Nikaran alueella

Multian tekninen lautakunta on 7.4.2020 tekemällään päätöksellä (20§) asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Nikaran tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualueen.

MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen.

Rakennuskieltoalueen kartta