OS5A6501.jpg

Multianrannantien asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee kortteleihin 66 ja 67 liittyvää lähivirkistysaluetta sekä Multianrannantien liikennealuetta. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kevyenliikenteenväylän rakentaminen Multianrannantien varteen. Nykyinen liikennealue on asemakaavassa liian kapea, jonka vuoksi kaavaa joudutaan muuttamaan.

Multian kunta kuuluu liikenneturvallisuustyöryhmään. Työryhmässä on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka toteuttamista kevyenliikenteen väylän rakentaminen on. Päiväkodin ja omakotitaloasutuksen vuoksi alueella liikkuu paljon jalankulkijoita sekä pyöräilijöitä. Kevyenliikenteenväylän toteuttaminen parantaa liikenneturvallisuutta huomattavasti, sillä alueelta puuttuvat täällä hetkellä mm. suojatiet.

TAPAHTUMAT


HYVÄKSYMISKÄSITTELY

Seuraava aineisto käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa 7.4.2020

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote lainvoimaisesta kaavasta

Asemakaavan seurantalomake


EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO

Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat asetetaan nähtäville 13.1-14.2.2020 väliseksi ajaksi Multian kunnantalolle osoitteeseen Multianraitti 3, 42600 Multia.

Ehdotusvaiheen aineisto:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ote lainvoimaisesta kaavasta

Asemakaavan seurantalomake


VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville 24.10-25.11.2019 väliseksi ajaksi Multian kunnantalolle osoitteeseen Multianraitti 3, 42600 Multia.

Valmisteluvaiheen aineisto:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1: OAS

Liite 2: Ote voimassa olevasta kaavasta