Nikaran tuulivoimaosayleiskaava

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Nikaran alueelle Multialle. Nikaran tuulivoimahanke käsittää enintään 29 tuulivoimalaa.

Osayleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen.  

Nikaran alueen tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. 

Kaavoitettavaksi esitetyn suunnittelualueen vesistörannoilla on voimassa Multian vesistöjen rantaosayleiskaava. Alueelle sijoittuvia suurimpia vesistöjä ovat mm. Iso Musti sekä Kangasjärvi. Lisäksi alueelle sijoittuu useita pieniä lampia. Rantaosayleiskaavassa rantarakennusoikeuksia sijoittuu seuraavien vesistöjen rannalle: Kalliolampi, Iso Musti, Pitkäjärvi ja Kangasjärvi. Kun alueelle laaditaan tuulivoimaosayleiskaava ja vesistörannat liitetään osaksi tuulivoimayleiskaavaa, vesistörantojen osalta on kyseessä rantaosayleiskaavan muutos.

YVA-menettely

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Keski Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Osallistuminen ja perustietoa hankkeesta

Alustavia havainnekuvia

Hankkeen esittelyvideo (Youtube, päivitetty versio paremmalla äänenlaadulla)

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin


Tapahtumat:

YVA-yhteysviranomaisen lausunto Multian Nikaran tuulivoimahankkeen OAS- ja YVA-suunnitelmasta:

Linkki lausuntoon


OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ YVA-SUUNNITELMA

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma asetetaan nähtäville 14.4.-5.6.2020 väliseksi ajaksi. Asiakirjat löytyvät alta sekä ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/nikarantuulivoimahankeYVA.

Koronavirusepidemian vuoksi asiakirjat ovat nähtävillä ainoastaan internetsivuilla, eikä yleisötilaisuutta järjestetä. Tarvittaessa Multian kunta postittaa paperitulosteet asiakirjoista tilauksesta.

Mielipiteet tulee jättää 5.6.2020 mennessä. Toivomme kannanottoja ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kirjalliset kannanotot toimitetaan osoitteeseen Multian kunta, kaavoitus, Multianraitti 3, 42600 Multia. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi mitä asiakirjan kohtaa kommentti koskee.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään 30 vuorokauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoilla internetsivulla kuin arviointisuunnitelma.

Asiakirjat:

OAS ja YVA-suunnitelma

Liite 1: tekninen kuvaus

Liite 2: tekninen kuvaus

Lisätietoja antavat:

YHTEISMENETTELYSTÄ VASTAAVA:
Multian kunta

Aluearkkitehti Susanna Paananen, p. 044 704 6280, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

YVA-MENETTELYN YHTEYSVIRANOMAINEN:
Keski-Suomen ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

YVA- JA KAAVAKONSULTTI:
Sitowise Oy

Ympäristövaikutusten arviointimenettely: projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kaavoitus: johtava konsultti Timo Huhtinen p. 040 542 5291, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HANKKEESTA VASTAAVA:
Energiequelle Oy

Hankekehitysjohtaja Atte Lohman, p. 050 412 0392, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.