Nikaran tuulivoimapuiston yleiskaava

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Nikaran alueelle Multialle. Nikaran tuulivoimapuistoon tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan enintään 29 tuulivoimalaa.

Yleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen.  

Nikaran alueen tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä (MRL 9 §). Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. 

Kaavoitettavaksi esitetyn suunnittelualueen vesistörannoilla on voimassa Multian vesistöjen rantaosayleiskaava. Alueelle sijoittuvia suurimpia vesistöjä ovat mm.  Iso Musti sekä Kangasjärvi. Lisäksi alueelle sijoittuu useita pieniä lampia. Rantaosayleiskaavassa rantarakennusoikeuksia sijoittuu seuraavien vesistöjen rannalle: Kalliolampi, Iso Musti, Pitkäjärvi ja Kangasjärvi. Kun alueelle laaditaan tuulivoimayleiskaava ja vesistörannat liitetään osaksi tuulivoimayleiskaavaa, vesistörantojen osalta on kyseessä rantaosayleiskaavan muutos.

YVA-menettely (linkki avataan myöhemmin)

Osallistuminen (linkki avataan myöhemmin)


Tapahtumat:

Tähän lisätään tapahtumia hankkeen edetessä