Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

Rakennusvalvontaan voit ottaa yhteyttä mm. seuraavissa asioissa:
 - rakentamisen ohjaus ja neuvonta
 - rakennuslupa-asiat
 - poikkeusluvat
 - puunkaatoilmoitukset ja maisematyöluvat
 - rakentamiseen liittyvät katselmukset
 

Kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

lupapiste logo

Myös vastaavan työnjohtajan ja suunnittelijoiden hyväksynnät hoidetaan Lupapisteen kautta.
Lupapisteessä voit jättää myös neuvontapyyntöjä, ennen rakennusluvan hakua.

Jos tarvitset apua Lupapisteen käytössä, ota yhteys palvelusihteeri Minna Siekkiseen.
Rakennusluvat voit jättää myös paperisena, jotka skannataan sähköiseen muotoon. Skannaaminen on maksullinen palvelu. Täytettäviä lomakkeita voi ladata Rakentamisen lomakkeet -sivulta

Ohjeita Lupapisteen käyttöön löydät täältä:

Tuki -lupapiste.fi

Lupapisteen hakemusprosessin kuvaus

 

Rakennusjärjestys:

Linkki Multian kunnan rakennusjärjestykseen - pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan

Lainvoimaiset kaavat ja muut suunnitelmat:

Karttapalvelusta voit tulostaa omaan käyttösi ajantasaisia tontti- ja kaavatietoja sekä karttoja.

Työsuojeluhallinnon julkaisu:

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

 

Tonttien tiedustelut

Tiina Löytömäki

Vapaat tontit - Multian kunta

 

Rakennuslupapalveluiden tiedustelut

Henri Tamminen

 

Rakennusvalvonnan taksa

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut

 

Vapaiden vuokra-asuntojen tiedustelut

Palvelusihteeri Minna Siekkinen

Vuokra-asuntohakemus

 

Talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla

Multia on mukana maakunnallisessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa Talousjätevesien käsittelyn kehittäminen haja-asutusalueilla –hankkeessa. Hankkeen www-sivuilla osoitteessa www.jamk.fi/jatevesi on hyödyllistä tietoa mm. jätevesijärjestelmistä, hankkeen järjestämistä koulutus- ja neuvontatilaisuuksista sekä linkkejä muille aihetta koskeville sivuille. Sivuilla on myös lomakepohja jätevesijärjestelmää koskevan selvityksen tekemiseksi. Hanketyöntekijät käyvät myös tekemässä kiinteistökohtaisia selvityksiä pyynnöstä. Yhteystiedot löytyvät hankkeen sivuilta.