talvi2.jpg

Rakennusvalvonta

Tonttien ja rakennuslupapalveluiden tiedustelut

Tiina Löytömäki

Henri Tamminen

Vapaiden vuokra-asuntojen tiedustelut

Jenni Peltokangas

Asuntohakemus

Talousjätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla

Multia on mukana maakunnallisessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa Talousjätevesien käsittelyn kehittäminen haja-asutusalueilla –hankkeessa. Hankkeen www-sivuilla osoitteessa www.jamk.fi/jatevesi on hyödyllistä tietoa mm. jätevesijärjestelmistä, hankkeen järjestämistä koulutus- ja neuvontatilaisuuksista sekä linkkejä muille aihetta koskeville sivuille. Sivuilla on myös lomakepohja jätevesijärjestelmää koskevan selvityksen tekemiseksi. Hanketyöntekijät käyvät myös tekemässä kiinteistökohtaisia selvityksiä pyynnöstä. Yhteystiedot löytyvät hankkeen sivuilta.

 
 

Navigaatio