Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

Rakennusvalvontaan voit ottaa yhteyttä mm. seuraavissa asioissa:

  • rakentamisen ohjaus ja neuvonta
  • rakennuslupa-asiat
  • poikkeusluvat
  • puunkaatoilmoitukset ja maisematyöluvat
  • rakentamiseen liittyvät katselmukset

Kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

lupapiste logo

Myös vastaavan työnjohtajan ja suunnittelijoiden hyväksynnät hoidetaan Lupapisteen kautta.
Lupapisteessä voit jättää myös neuvontapyyntöjä, ennen rakennusluvan hakua.

Jos tarvitset apua Lupapisteen käytössä, ota yhteys palvelusihteeri Minna Siekkiseen.
Rakennusluvat voit jättää myös paperisena, jotka skannataan sähköiseen muotoon. Skannaaminen on maksullinen palvelu. Täytettäviä lomakkeita voi ladata Rakentamisen lomakkeet -sivulta

Ohjeita Lupapisteen käyttöön löydät täältä:

Tuki -lupapiste.fi

Lupapisteen hakemusprosessin kuvaus

Rakennusjärjestys:

Linkki Multian kunnan rakennusjärjestykseen (PDF)

Lainvoimaiset kaavat ja muut suunnitelmat:

Karttapalvelusta voit tulostaa omaan käyttösi ajantasaisia tontti- ja kaavatietoja sekä karttoja.

Työsuojeluhallinnon julkaisu:

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

 

Tonttien tiedustelut

Arto Kummala

Vapaat tontit - Multian kunta

 

Rakennuslupapalveluiden tiedustelut

Henri Tamminen

 

Rakennusvalvonnan taksa

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut 31.12.2023 saakka

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut 1.1.2024 alkaen

 

Vapaiden vuokra-asuntojen tiedustelut

Palvelusihteeri Minna Siekkinen

Avaa vuokra-asuntohakemus eAsiointi -sivulta