Rakentajille

Rakennusluvat haetaan sähköisesti verkosta www.lupapiste.fi

lupapiste logo

Rakennusjärjestys:

Linkki rakennusjärjestykseen

Lainvoimaiset kaavat ja muut suunnitelmat:

Karttapalvelusta voit tulostaa omaan käyttösi ajantasaisia tontti- ja kaavatietoja sekä karttoja.

Rakennusvalvonnan sivusto:

https://www.multia.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakennusvalvonta

Työsuojeluhallinnon julkaisu:

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Yhteystiedot:

Tiina Löytömäki

 
 

Navigaatio