Tekniset palvelut

Tekninen toimisto kunnanvirastossa

Tekninen johtaja
Tiina Löytömäki
Vastaanotto vain ajanvarauksella.

Rakennustarkastaja
Henri Tamminen
Vastaanotto vain ajanvarauksella.

Teknisen toimen toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää kuntalaisia varten toimiva, viihtyisä, virikkeellinen, taloudellinen ja turvallinen asuin-, työ-, virkistys- ja liikenneympäristö tulevaisuuteen tähtäävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

  • Yhdyskuntasuunnittelu
  • Liikenneväylät
  • Puistot ja yleiset alueet
  • Toimitila- ja vuokrauspalvelut
  • Jätehuolto
  • Koneet ja kuljetusvälineet
  • Vesihuolto