Asiakirjoista perittävät maksut

Kunnanhallitus on päättänyt 19.2.2019 seuraavista hallintosäännön mukaisista maksuista, jotka ovat voimassa 1.3.2019 alkaen. 

Asiakirjoista perittävät maksut

Valokopiot (sis. alv:n 24%)
A4, mustavalkoinen 1,20€ / sivu
A4, värillinen 2,50€ / sivu
A3, mustavalkoinen 2,00€ / sivu
A3, värillinen 3,50€ / sivu

Skannaus
A4 1,00€ / sivu
A3 1,50€ /sivu

Multilaiset järjestöt ja yhdistykset
Kopiot -50% 100 kpl:seen asti.

Tavanomainen tiedon antaminen

Virallisesti nähtävillä olevat asiakirjat, 1 kopio ilmainen
Virallisesti oikeaksi todistetun pöytäkirjan ote tai asiakirjajäljennös, 3,00€ / sivu
Oikeaksi todistamattomat jäljennökset, A4 0,50€ / sivu, A3 0,80€ / sivu.

Pyynnöstä annettavat todistukset
Jälkipanttaussitoumus 20,00€
Muut pyynnöstä annettavat todistukset 5,50€

Asiakirjamaksua ei peritä

  • kunnan omilta viranomaisilta
  • asianomaista koskevasta palvelu- tai palkkatodistuksesta
  • asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten
  • asiakirjasta, mikä annetaan oikeuden valvontaa varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen
  • asiakirjasta, joka tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten
  • asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä maksua.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta (tiedonhaku)

Tuntihinta 40,00€ / alkava tunti. Perusmaksun lisäksi laskutetaan normaali kopiointi-/skannausmaksu.

Kirjoittaen valmistetut asiakirjat

Mikäli asiakirja valmistetaan kirjoittaen asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta, peritään siitä 40€ / alkava tunti.

Keskusarkiston rakennuslupa-asiakirjoista perittävät arkisto- ja kopiointimaksut

Rakennuslupapiirustusten kopiointi/skannaus
Perusmaksu 15,00€ sisältäen rakennuslupien arkistohaun, lisäksi:
Kopiointi
Standardikoko
A4 2,00€ /sivu
A3 3,00€ / sivu
Skannaus
A4 1,50€ / sivu
A3 2,50€ / sivu

Lähetysmaksu

Asiakirjoista postitse lähetettäessä peritään postimaksu. Mikäli asiakirjoja lähetetään postiennakolla, peritään lisäksi lähetysmaksua 3,00€. Lähetysmaksu ei sisällä arvonlisäveroa.