Multian digipolku

Multian digipolku 2022 -hankkeen tarkoituksena oli selvittää kunnan digitalisaation nykytaso, etsiä ja tunnistaa kehittämiskohteet sekä ongelmakohdat, kartoittaa asiakkaiden ja kunnan palvelujen tuottajien digitarpeet ja luoda tämän pohjalta askelviivat sekä ulkoisten että sisäisten palveluiden asteittaiseen kehittämiseen digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Tavoitteena on olla nykyajassa kiinni oleva, digitaalisia työkaluja hyödyntävä ja asiakaslähtöisiä palveluja tarjoava kunta vuonna 2022. Hanke oli puolitoistavuotinen ja se toteutettiin ajalla 1.3.2020–30.8.2021. Hanke on saanut avustusta Valtivarainministeriöltä kuntien digitalisaatiota edistävien hankkeiden määrärahasta.

Multian digipolku toimii osana kunnan kehittämistoimintaa ja se tukee 7.5.2019 hyväksyttyä kuntastrategiaa. Digipolun suuntaviivat on koottu liitteenä olevaan julkaisuun (verkkojulkaisua varten jaettu kahteen osaan). Julkaisu on saatavissa myös painettuna sekä sisäiseen käyttöön PowerPoint -versiona.

Multian digipolku 2022 (kunnan yhteinen digipolku)

Multian digipolku 2022 (toimialojen omat digipolut)