Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Kumpula Kauko, puheenjohtaja
Jurvanen Ari, varapuheenjohtaja
Peltokangas Jenni, sihteeri
Peltola Jukka, jäsen
Niemelä-Tomperi Sirpa, jäsen
Vuorinen Tuija, jäsen

Jokipalo Kalevi, varajäsen
Kallio Seija, varajäsen
Vihtamäki Siiri, varajäsen
Huovinen Marja, varajäsen
Lampinen Jukka, varajäsen
Mäkelä Mikko, varajäsen
Kurvinen Teuvo, varajäsen

Kunnanvaltuuston vaalilautakunta 2021-2025

Pienimäki Timo, puheenjohtaja
Jurvanen Ari, varapuheenjohtaja
Kotajärvi Hanna, jäsen
Kurvinen Helena, jäsen
Tomperi Jaakko, jäsen

Peurakumpu Teppo, varajäsen
Ronkainen Matti, varajäsen
Valkeisenmäki Satu, varajäsen
Riihimäki Tarja, varajäsen
Lampinen Jukka, varajäsen

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen.
Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset  ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lampinen Jukka, puheenjohtaja
Kotajärvi Hanna, varapuheenjohtaja
Peltola Jukka, jäsen
Lähdeaho Jani, jäsen
Auer Jaana, jäsen

Vuorinen Tuija varajäsen
Haahkala Irene, varajäsen
Jalkanen Jani, varajäsen
Sydänmaa Pekka, varajäsen
Uitamo Suoma, varajäsen

Petäjäveden ja Multian yhteinen lupalautakunta 2021-2025

Multian edustajat:
Tomperi Jaakko
Riihimäki Tarja, varapuheenjohtaja
Kotajärvi Hanna
Peurakumpu Teppo, kunnanhallituksen edustaja lupalautakunnassa

Varaedustajat:
Peltola Jukka 
Huovinen Marja
Valkeisenmäki Satu