Lautakunnat

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Kumpula Kauko, puheenjohtaja
Hiiliaho Kati, sihteeri
Jurvanen Ari, varapuheenjohtaja
Niemelä-Tomperi Sirpa, jäsen
Peltola Jukka, jäsen
Vuorinen Tuija, jäsen

Huovinen Marja, varajäsen
Jokipalo Kalevi, varajäsen
Kallio Seija, varajäsen
Kurvinen Teuvo, varajäsen
Lampinen Jukka, varajäsen
Mäkelä Mikko, varajäsen
Vihtamäki Siiri, varajäsen

Kunnanvaltuuston vaalilautakunta 2021-2025

Pienimäki Timo, puheenjohtaja
Jurvanen Ari, varapuheenjohtaja
Kotajärvi Hanna, jäsen
Kurvinen Helena, jäsen
Tomperi Jaakko, jäsen

Lampinen Jukka, varajäsen
Peurakumpu Teppo, varajäsen
Riihimäki Tarja, varajäsen
Ronkainen Matti, varajäsen
Valkeisenmäki Satu, varajäsen

Tarkastuslautakunta 2021-2025

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen.
Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset  ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Lampinen Jukka, puheenjohtaja
Kotajärvi Hanna, varapuheenjohtaja
Auer Jaana, jäsen
Peltola Jukka, jäsen
Penttinen Tauno, jäsen

Haahkala Irene, varajäsen
Jalkanen Jani, varajäsen
Sydänmaa Pekka, varajäsen
Uitamo Suoma, varajäsen
Vuorinen Tuija, varajäsen

Petäjäveden ja Multian yhteinen lupalautakunta 2021-2025

Multian edustajat:
Kotajärvi Hanna
Peurakumpu Teppo, kunnanhallituksen edustaja lupalautakunnassa
Riihimäki Tarja, varapuheenjohtaja
Tomperi Jaakko

Varaedustajat:
Huovinen Marja
Peltola Jukka
Valkeisenmäki Satu