talvi3.jpg

Neuvoa-antavat toimijat

Vanhusneuvosto

Mistä vanhusneuvostossa on kyse?

Vanhusneuvosto ei ole kuntien luottamus- tai toimielin, vaan lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhusneuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamus- tai toimihenkilöitä, mutta vanhusneuvosto on toiminnastaan vastuussa kunnalle ja ennen kaikkea kuntalaisille.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvostolla on sekä lain suoma oikeus että velvollisuus ottaa kantaa kunnan ikäihmisiä koskeviin asioihin. Vanhuspalvelulaissa vanhusneuvoston tehtäviksi määritellään esimerkiksi seuraavia asioita:

  • olla mukana valmistelemassa kunnan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi
  • olla mukana arvioimassa iäkkäiden palvelujen riittävyyttä ja laatia
  • olla mukana vaikuttamassa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön asioiden kannalta

Vanhusneuvoston jäsenet

Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvostoon toimikaudelle 2017-2020 jäsenet seuraavasti:

Ari Jurvanen, puheenjohtaja
Inka Jalkanen, sihteeri
Mirja Salosyrjä
Hanna-Kaisa Koppelomäki
Anneli Jalkanen
Eero Nännimäinen

Vammaisneuvosto

Järjestäytymiskokouksen esittämät jäsenet kaudelle 01.01.2020-31.5.2021:

Puheenjohtaja
Janna Lehtomäki

Sihteeri
Satu Kokkonen

Jäsenet:

Marjo Rantanen
Marjo Dementjeff
Sirpa Saarinen
Erkki Rissanen
Tanja Jalonen
Maiju Tikka

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasääntö 2020