OS5A6474.jpg

Vanhusneuvosto

Mistä vanhusneuvostossa on kyse?

Vanhusneuvosto ei ole kuntien luottamus- tai toimielin, vaan lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia kuntien ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista.

Vanhusneuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamus- tai toimihenkilöitä, mutta vanhusneuvosto on toiminnastaan vastuussa kunnalle ja ennen kaikkea kuntalaisille.

Vanhusneuvoston tehtävät

Vanhusneuvostolla on sekä lain suoma oikeus että velvollisuus ottaa kantaa kunnan ikäihmisiä koskeviin asioihin. Vanhuspalvelulaissa vanhusneuvoston tehtäviksi määritellään esimerkiksi seuraavia asioita:

  • olla mukana valmistelemassa kunnan suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi
  • olla mukana arvioimassa iäkkäiden palvelujen riittävyyttä ja laatia
  • olla mukana vaikuttamassa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön asioiden kannalta