OS5A0037-Edit.jpg

Valinnaisaineoppaat

Siirry: 5.-6. luokka | 7. luokka | 8. luokka | 9. luokka

3.-4. lk valinnaisaineopas

LV. 2022-2023

Uudet opetussuunnitelmat toivat taide- ja taitoaineiden valinnaisuuden myös alakoulun puolelle syksyllä 2016.
Sinervän koulussa 3.-4. luokilla se näkyy tulevana lukuvuotena siten, että tarjoamme mahdollisuuden valita kaksi S-kurssia ja yhden M-kurssin. S-kurssi kestää yhden jakson ajan ja M-kurssi kestää kaksi jaksoa. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Samaa M-kurssia et voi valita peräkkäisinä vuosina.

Valinta suoritetaan Google Formsissa.

S-kurssit opiskellaan yhdessä 3.-4. lk kanssa 1. ja 2. jaksossa.

1. Käsityö
2. Kuvataide
3. Musiikki
4. Liikunta

M-kurssi kestää kaksi jaksoa ja se opiskellaan yhdessä 3.-6. lk kanssa keväällä 3. ja
4. jaksossa

1. Käsityö
2. Kuvataide
3. Musiikki
4. Liikunta

5.-6. lk valinnaisaineopas

LV. 2022-2023

Uudet opetussuunnitelmat toivat taide- ja taitoaineiden valinnaisuuden myös alakoulun puolelle syksyllä 2016.
Sinervän koulussa 5.-6. luokilla se näkyy tulevana lukuvuotena siten, että tarjoamme mahdollisuuden valita kaksi S-kurssia ja yhden M-kurssin. S-kurssi kestää yhden jakson ajan ja se opiskellaan yhdessä 5.-7. lk kanssa. M-kurssi kestää kaksi jaksoa ja se opiskellaan yhdessä 3.-6. lk kanssa. Samaa M-kurssia et voi valita peräkkäisinä vuosina. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon.

Valinta tehdään Google Formsissa.

S-kurssi 1. jakso

LIIKUNTA Monipuoliseksi liikkujaksi
MUSIIKKI Yhdessä musisoiden
KÄSITYÖ Sähkö
KUVATAIDE Valo-/videokuvaus
KOTITALOUS Kotitalouden mestarikurssi

S-kurssi 2. jakso

LIIKUNTA Kehonhallinta
MUSIIKKI Bändi
KÄSITYÖ Lankatyö
KUVATAIDE Maalaus
KOTITALOUS Ruokaa sesongin mukaan

M-kurssi 3. ja 4. jakso

LIIKUNTA
MUSIIKKI
KÄSITYÖ
KUVATAIDE

7. lk valinnaisaineopas

LV. 2022 – 2023

Hei tulevan 7. luokan oppilas ja huoltaja!
Uudet opetussuunnitelmat toivat valinnaisuuden 7. luokalle syksyllä 2017. Sinervän koulussa koulussa 7. luokalla se näkyy tulevana lukuvuotena siten, että tarjoamme mahdollisuuden valita neljä eri S-kurssia. Syksyn S-kurssit suoritetaan yhdessä 5. ja 6. luokan oppilaiden kanssa. Kevään S-kurssit suoritetaan yhdessä 8. luokan oppilaiden kanssa. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon.

Valinta suoritetaan Google Formsissa.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (5.-7. lk)

S-kurssi 1. jakso

LIIKUNTA Monipuoliseksi liikkujaksi
MUSIIKKI Yhdessä musisoiden
KÄSITYÖ Sähkö
KUVATAIDE Valo-/videokuvaus
KOTITALOUS Kotitalouden mestarikurssi

S-kurssi 2. jakso

LIIKUNTA Kehonhallinta
MUSIIKKI Bändi
KÄSITYÖ Lankatyö
KUVATAIDE Maalaus
KOTITALOUS Ruokaa sesongin mukaan

3. Valinnaiset aineet (S-kurssi, yhdessä 7.-9. lk kanssa)

 1. LEIVONTAKURSSI
  Tutustutaan erityyppisten leivonnaisten valmistamiseen käytännössä.
 2. KANSAINVÄLISEN RUOANVALMISTUKSEN KURSSI

  Tutustutaan ruokakulttuureihin ja ruokailuun liittyviin tapoihin eri puolita maailmaa. Tutustutaan uusiin ruoka-aineisiin, erilaisiin valmistusmenetelmiin ja  eksoottisiin mausteisiin ja valmistetaan niistä monenlaisia makuelämyksiä itselle ja muille.

 3. KOKKAILLAAN JA LEIVOTAAN ITSELLE JA MUILLE
  Kurssilla syvennetään kotitalouden perustaitoja valmistamalla monipuolisia ateriakokonaisuuksia ja erilaisia leivonnaisia. Lisäksi harjoitellaan edelleen asunnon ja tekstiilien hoidon perustaitoja. Tavoitteena on opetella hyödyntämään kodinkoneita ja arvioida oman työn kannattavuutta kotitaloudessa. Kurssin sisältöä suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden oppilaiden kanssa huomioiden kurssin ajankohta esim. joulu, pääsiäinen.
 4. LIIKUNTA: VOIMAA, KUNTOA JA TAITOA
  Tavoitteena on monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun tutustuminen ja voiman kehittäminen, aerobisen kunnon ja liikkuvuuden parantaminen sekä tutustuminen uusiin nykyaikaisiin kuntoilumuotoihin. Kurssin tarkennettu sisältö ja painopistealueet suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden kanssa ja vuodenajan mukaan.
  Sisältöalueina punttisalilla voivat olla esim. kestovoima-, perusvoima- ja nopeusvoima- ja crossfit-harjoittelu. Myös bodypump, kahvakuula ja circuit- harjoittelu mukana. Kehonhuollossa erilaiset liikkuvuusharjoitteet, syvävenyttely ja joogan alkeet. Lenkillä käydään myös. Voimaa, kuntoa ja taitoa voidaan harjoitella myös erilaisten pallopelien avulla. Kurssin toteutumisajankohdasta riippuen kurssiin voidaan sisällyttää myös ulkoliikuntaa esim. luistelu, ulkopalloilu.
 5. ELOKUVAKURSSI
  Lyhytkurssilla oppilaat tekevät käsikirjoituksia, tutustuvat elokuvallisiin tehokeinoihin, näyttelevät, kuvaavat ja editoivat omaa lyhytelokuvaansa. Kurssi antaa oppilaille onnistumisen kokemuksia ja lisää itseluottamusta, opettaa yhteistyökykyjä, itseilmaisua, työhön sitoutumista sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Innostus elokuvatyöhön voi heijastua oppilaiden koulumotivaatioon, koulussa viihtymiseen sekä asenteeseen koulua kohtaan.
 6. MATEMATIIKAN KERTAUS- / SYVENTÄVÄ KURSSI
  Kerrataan matematiikan keskeisiä sisältöjä osittain toiminnallisilla menetelmillä ja syvennetään jo opittua. Harjoitellaan mm. lukujärjestelmää, kokonaislukujen ja murtolukujen
  peruslaskutoimituksia, geometriaa, prosenttilaskentaa ja erilaisia yhtälöitä käytännönläheisillä esimerkeillä. Tutustutaan myös sähköisiin internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin matematiikan opiskelussa. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden toiveiden ja odotusten perusteella.
 7. GARAGEBAND
  Kurssilla syvennetään tietoja musiikkiteknologiasta. Tutustutaan mm. iPadin GarageBand-musiikkiohjelmaan.
 8. ENSIAPUTAIDOT 1 (peruskurssi)
  Kurssin tavoitteena on harjoitella ja oppia tärkeitä perusensiaputaitoja, jotka ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tavoitteena on, että nuori huomaa ympäristössään olevia vaaranpaikkoja ja osaa estää onnettomuuksia, osaa toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa ja suhtautuu myönteisesti turvallisuusasioihin. Sisällöltään kurssi vastaa SPR:n EA1-kurssia, jonka suorittamiseen lyhytkurssi antaa hyvät valmiudet. Lisäksi lyhytkurssilla opittuja asioita pystyy hyödyntämään 8. luokan opetukseen kuuluvassa NOU HÄTÄ -kisassa. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 9. ENSIAPUTAIDOT 2 (jatkokurssi Ensiaputaidot 1 -kurssin käyneille) Kurssin tavoitteena on syventää ensiavun peruskurssilla opittuja asioita. Harjoitellaan perusensiaputaitoja ja opitaan uutta. Tutustutaan alan ammatteihin. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 10. VALOKUVAUS
  Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, kuvataan teemakokonaisuuksia, tehdään kuvaesityksiä, järjestetään valokuvanäyttely.
 11. RYTMIÄ – LIIKETTÄ
  Body percussion, djembe ja luova liike fuusioituvat iloisesti.
 12. PELIOHJELMOINTIKURSSI
  Kurssilla on tarkoitus opetella peliohjelmoinnin alkeita.
 13. LAUTAPELIKURSSI
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin strategisiin lauta- ja korttipeleihin. Pelien pelaaminen kehittää loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelattavia pelejä voivat olla esimerkiksi Puerto Rico, 7 Wonders, Catanin uudisasukkaat ja Carcassonne.
 14. ILMAISUTAIDON KURSSI
  Kurssilla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa leikinomaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Tärkeää on myös empatiataitojen ja yhteistyötaitojen kehittyminen.
  Kurssi on toiminnallinen ja sen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin. Kurssilla ei valmisteta esitystä, vaan tavoitteita lähestytään erilaisilla tunneilla tehtävillä ilmaisutaitoharjoituksilla: leikitään, tehdään aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksia. Joka kerran lopussa keskustellaan ja pohditaan kokemuksia. Jokaiselle kokoontumiskerralle on oma teemansa.
 15. KEMIAN LABOROINTIKURSSI
  Kurssilla laajennetaan kemian tunnilla opittuja työmenetelmiä tekemällä käytännön töitä ja tutustumalla erilaisiin kemiallisiin määritysmenetelmiin. Laboratoriotöiden avulla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: liuosten valmistaminen, työturvallisuus, kokeellisen tutkimuksen suunnittelu, kokeellisia tutkimuksia ruoka-aineista, metalleista, pesuaineista ja kosmetiikasta sekä tehdään “kemiallisia taikatemppuja”. Kurssiin sisältyy mahdollisesti toiminnallinen vierailukäynti Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.
 16. VIITTOMAKIELEN ALKEET JA TUKIVIITTOMAT
  Opettele jotain ihan uutta! Viittomakielen kurssilla tutustut viittomakieleen sekä luonnollisena kielenä että puhetta tukevana kommunikaatiokeinona. Kurssilla opit eri viittomakommunikaatiomuotojen erot, tutustut viittomakieliseen kulttuuriin ja tietenkin opit myös itse viittomaan.

8. lk valinnaisaineopas

LV. 2022 – 2023

Valinnaisaineiden valinta

Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista hänen valintojensa mukaisesti. Valintoja tehdessään oppilaan on hyvä miettiä omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä tulevaisuuden suunnitelmiaan. Valinnaisaineet jaetaan taide- ja taitoaineisiin sekä muihin valinnaisaineisiin, joita opiskellaan eripituisina jaksoina. Jokainen tekee valinnat kolmesta eri ryhmästä. Ryhmistä 1 ja 2 ei voi valita samaa ainetta kahteen kertaan, vaan tarkoitus on valita kolme eri ainetta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Itse valinnat ja varavalinnat tehdään Google Formsissa.

1. Taito-ja taideaineiden ryhmästä valitaan yksi aine, jota opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla (XL-kurssi). Oppiaine arvioidaan numeroin, osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

 • Kotitalous
 • Käsityö
 • Kuvataide
 • Musiikki
 • Liikunta

2. Syventävien ja soveltavien valinnaisaineiden ryhmästä valitaan kaksi ainetta. Näistä toista opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla (XL-kurssi) ja toista opiskellaan 2 tuntia viikossa puoli vuotta 8. luokalla ja saman verran myös 9. luokalla (L-kurssi). Saksan voi valita vain kahdeksi vuodeksi eli XL-kurssiksi. Oppiaineet arvioidaan numerolla.

 • Kotitalous
 • Tekninen työ
 • Tekstiilityö
 • Kuvataide
 • Musiikki
 • Tietotekniikan perusteet
 • Liikunta
 • Saksa
 • Taloustieto / yrittäjyyskasvatus
 • Draama / viestintä

3. Lyhyiden valinnaisaineiden ryhmästä valitaan kaksi kurssia, joita opiskellaan 2 tuntia viikossa yhden jakson ajan (S-kurssi). Koulun lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Nyt valintaan kaksi S-kurssia 8. luokan kevääksi, ja vuoden päästä valitaan uudet kaksi jaksoa 9. luokan kevääksi. S-kurssit opiskellaan yhdessä 7.-9. luokkien kanssa.

 • Leivontakurssi
 • Kansainvälisen ruoanvalmistuksen kurssi
 • Kokkaillaan ja leivotaan itselle ja muille
 • Voimaa, kuntoa ja taitoa
 • Elokuvakurssi
 • Matematiikan kertaus- / syventävä kurssi
 • GarageBand
 • Vaellusseikkailu
 • Ensiaputaidot 1
 • Ensiaputaidot 2
 • Valokuvaus
 • Rytmiä - liikettä
 • Peliohjelmointikurssi
 • Lautapelikurssi
 • Ilmaisutaidon kurssi
 • Kemian laborointikurssi
 • Viittomakielen alkeet
 • Tukioppilaskurssi

1. Taito- ja taideaineiden valinnaiset (XL-kurssi)

(Valitaan yksi aine, jota opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla.)

 1. KOTITALOUS
  Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 7. luokan kotitaloudessa opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia asioita kotitalouden eri osa-alueilta. Opiskelussa keskitytään tekemällä oppimiseen ja käden taitojen kehittämiseen. Tunneilla tehdään erilaisia ruoanvalmistuksen ja leivonnan perustöitä. Vähitellen siirrytään haastavampiin ja vaativampiin tehtäviin. Työt toteutetaan ryhmä-, pari- tai yksilötöinä.
  Tavoitteet:
  Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla oppimista. Tavoitteena on oppia
  • taitoja, joita tarvitaan läpi elämän
  • antaa hyvät eväät laadukkaaseen ja mukavaan arjenhallintaan
  • tekemään itse
  • sosiaalisuutta ja ihmissuhdetaitoja
  • tapakulttuuria
  • kansainvälisyyttä
  • terveitä elämäntapoja
  • itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
  • pysymistä ajan hermolla ruokakulttuurin muuttuvassa maailmassa
  Sisältö:
  • tutustuminen erilaisiin ruoka-aineisiin ja kodinhoidon tehtäviin 7. luokan tietoja syvennellen
  • erilaisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen
  • sesonkiherkkuihin tutustuminen
  • vuotuisten ja muiden pikkujuhlien järjestäminen
  • oppilaiden oma ateriasuunnittelu
  • kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen
  • erityisruokavaliot
 2. KÄSITYÖ
  Tavoitteet:
  Käsityössä suunnitellaan ja valmistetaan esineitä erilaisista materiaaleista käyttäen monipuolisia työmenetelmiä ja -välineitä. Kurssin tavoitteina on antaa oppilaalle tekninen yleissivistys, josta on hyötyä tulevaisuudessa, sekä auttaa oppilasta mahdollisessa alaan liittyvässä ammatinvalinnassa. Tavoitteena on kehittää suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä oppia arjessa tarpeellisia käsityötaitoja.
  Sisältö:
  Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia käsityön perustaitoja sekä turvallista koneiden ja välineiden käyttöä. Kurssin sisällössä otetaan huomioon oppilaiden omia mieltymyksiä. Esineiden omatoiminen suunnittelu korostuu.
  Metallityö: metallin työstäminen koneilla ja käsityökaluin: hitsaaminen, katkaisu, hionta ja taonta.
  Puutyö: nykyaikaisten työkoneiden käyttö, esineen viimeistely ja pintakäsittely.
  Sähkötyö: virtapiirin rakentaminen, ledien ja sähkömoottorien asentaminen, juottaminen
  Koneet ja laitteet: koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita, moottoriajoneuvoihin, polkupyöriin ja muihin laitteisiin kotona tehtäviä huoltoja ja korjauksia arjen tee-se-itse-taitoja painottaen.
  Tekstiilityö
 3. KUVATAIDE
  Tavoitteet:
  Syvennetään kuvaamataidon oppimääräsuunnitelman osa-alueita kiinnostuksen ja harrastuksen mukaan.
  Sisältö:
  Muodostuva oppilasryhmä päättää yhdessä aihealueen. Työskentely painottuu kunkin henkilökohtaiseen taiteelliseen kuvailmaisuun, jolloin voi syventää omia taitoja ja on mahdollista kokeilla eri materiaaleja, välineitä ja työskentelytapoja. Aihe-esimerkkejä: ympäristötaide, kuvaviesti, paperi taiteessa, tilan kokeminen, värien maailma, eri kulttuureja / aikakausia jne.
  Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyyn, kiinnostuneisuuteen ja kokeiluhalukkuuteen.
 4. MUSIIKKI
  Tavoitteet:
  Saada kokemuksia ja elämyksiä musiikista sekä löytää omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Syvennetään opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia. Yhdessä tekeminen!
  Sisältö:
  Sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Sisältöinä voivat olla
  muun muassa:
  • Populaarimusiikin vuosikymmenet.
  • Bändisoittimiin tutustuminen, soittotaidon kehittäminen ja ylläpitäminen.
  • Eri musiikkityylit ja -kulttuurit (esim. eri maiden musiikki, tanssi ja soittimisto, elokuva- ja näyttämömusiikki).
 5. LIIKUNTA
  Tavoitteet:
  Perusliikuntataitojen vahvistaminen, palloilutaitojen monipuolistaminen, kuntoliikunnan hyödyt ja tavoitteet, tutustuminen erilaisiin liikuntamuotoihin.
  Sisältö:
  Palloilulajit, kuntosalityöskentely ja erilaiset kuntoilumuodot, liikkuvuusharjoitteet, luistelu/hiihto (talvi) yleisurheilu (kesä). Urheilulajien sääntöihin tutustuminen. Monipuolista liikkumista vuodenaikojen ja fiiliksen mukaan.

2. Valinnaiset aineet (XL-kurssi ja L-kurssi)

(Valitaan yksi aine, jota opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla sekä yksi aine, jota opiskellaan 2 tuntia viikossa puoli vuotta 8. luokalla ja saman verran 9. luokalla)

 1. KOTITALOUS
  Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 7. luokan kotitaloudessa opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia asioita kotitalouden eri osa-alueilta. Opiskelussa keskitytään tekemällä oppimiseen ja käden taitojen kehittämiseen. Tunneilla tehdään erilaisia ruuanvalmistuksen ja leivonnan perustöitä. Tehtävät toteutetaan ryhmä-, pari- tai yksilötöinä.
  Tavoitteet:
  Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla oppimista. Tavoitteena on oppia
  • taitoja, joita tarvitaan läpi elämän
  • antaa hyvät eväät laadukkaaseen ja mukavaan arjenhallintaan
  • tekemään itse
  • sosiaalisuutta ja ihmissuhdetaitoja
  • tapakulttuuria
  • kansainvälisyyttä
  • terveitä elämäntapoja
  • itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
  • pysymistä ajan hermolla ruokakulttuurin muuttuvassa maailmassa
  Sisältö:
  • tutustuminen erilaisiin ruoka-aineisiin ja kodinhoidon tehtäviin 7.luokan tietoja syvennellen
  • erilaisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen
  • sesonkiherkkuihin tutustuminen
  • vuotuisten ja muiden pikkujuhlien järjestäminen
  • oppilaiden omaa ateriasuunnittelua
  • kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen
  • erityisruokavaliot
 2. TEKNINEN TYÖ
  Tavoitteet:
  Teknisessä työssä suunnitellaan ja valmistetaan esineitä erilaisista materiaaleista käyttäen monipuolisia työmenetelmiä ja -välineitä. Kurssin tavoitteina on antaa oppilaalle tekninen yleissivistys, josta on hyötyä tulevaisuudessa, sekä auttaa oppilasta mahdollisessa alaan liittyvässä ammatinvalinnassa. Tavoitteena on kehittää suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä oppia arjessa tarpeellisia käsityötaitoja.
  Sisältö:
  Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia käsityön perustaitoja sekä turvallista koneiden ja välineiden käyttöä. Kurssin sisällössä otetaan huomioon oppilaiden omia mieltymyksiä. Esineiden omatoiminen suunnittelu korostuu.
  Metallityö: metallin työstäminen koneilla ja käsityökaluin: hitsaaminen, katkaisu, hionta ja taonta.
  Puutyö: nykyaikaisten työkoneiden käyttö, esineen viimeistely ja pintakäsittely.
  Sähkötyö: virtapiirin rakentaminen, ledien ja sähkömoottorien asentaminen, juottaminen
  Koneet ja laitteet: koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita, moottoriajoneuvoihin, polkupyöriin ja muihin laitteisiin kotona tehtäviä huoltoja ja korjauksia arjen tee-se-itse-taitoja painottaen.
 3. TEKSTIILITYÖ
  Tavoitteet:
  Tekstiilityö on peruskoulun yleissivistävä, kädentaitoja kehittävä ja työntekoon kasvattava oppiaine. Pyrkimyksenä on arkielämässä tarvittavien käsityötaitojen hallinta.
  Sisältö:
  Oppilaat tekevät 3-4 erilaista työtä oman valintansa mukaan. Käteväksi oppii vain tekemällä!
 4. KUVATAIDE
  Tavoitteet:
  Syvennetään kuvaamataidon oppimääräsuunnitelman osa-alueita kiinnostuksen ja harrastuksen mukaan.
  Sisältö:
  Muodostuva oppilasryhmä päättää yhdessä aihealueen. Työskentely painottuu kunkin henkilökohtaiseen taiteelliseen kuvailmaisuun, jolloin voi syventää omia taitoja ja on mahdollista kokeilla eri materiaaleja, välineitä ja työskentelytapoja. Aihe-esimerkkejä: ympäristötaide, kuvaviesti, paperi taiteessa, tilan kokeminen, värien maailma, eri kulttuureja / aikakausia jne.
  Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyyn, kiinnostuneisuuteen ja kokeiluhalukkuuteen.
 5. MUSIIKKI
  Tavoitteet:
  Saada kokemuksia ja elämyksiä musiikista sekä löytää omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Syvennetään opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia. Yhdessä tekeminen!
  Sisältö:
  Sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Sisältöinä voivat olla muun muassa:
  • Populaarimusiikin vuosikymmenet.
  • Bändisoittimiin tutustuminen, soittotaidon kehittäminen ja ylläpitäminen.
  • Eri musiikkityylit ja -kulttuurit (esim. eri maiden musiikki, tanssi ja soittimisto, elokuva- ja näyttämömusiikki).
 6. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET
  Tavoitteet:
  Atk:n perushallinta ja oppilaiden osaamisen myötä vaativammat taidot.
  Sisältö:
  Erilaisten työvälineohjelmistojen käyttöä ja hyödyntämistä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kymmensormijärjestelmän perusteiden opettelua ja perusteita tietokoneen rakenteesta.
 7. LIIKUNTA
  Tavoitteet:
  Perusliikuntataitojen vahvistaminen, palloilutaitojen monipuolistaminen, kuntoliikunnan hyödyt ja tavoitteet, tutustuminen erilaisiin liikuntamuotoihin.
  Sisältö:
  Palloilulajit, kuntosalityöskentely ja erilaiset kuntoilumuodot, liikkuvuusharjoitteet, luistelu/hiihto (talvi) yleisurheilu (kesä). Urheilulajien sääntöihin tutustuminen. Monipuolista liikkumista vuodenaikojen ja fiiliksen mukaan.
 8. SAKSA
  Tavoitteet:
  Saksan kielen opetuksen tavoitteena on antaa tietoa kielestä sekä saksankielisten maiden tavoista, kulttuurista ja ihmisistä. Opinnoissa harjoitellaan saksan kielen keskeistä sanastoa, perusrakenteita sekä ääntämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään puhevalmiuden kehittämiseen, kuten erilaisista arkipäivän tilanteista selviytymiseen ja oman mielipiteen ilmaisemiseen. Opetuksessa suositaan oppilaskeskeisiä työtapoja kuten parityöskentelyä, vastuun ottamista omasta opiskelusta sekä muiden kielten hyväksikäyttöä uuden kielen oppimisessa.
  Sisältö:
  • ensikontaktien solmiminen: tervehtiminen, esittäytyminen, tutustuminen, kuulumisten vaihto, teitittely
  • perussanastoa, kuten viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, lukusanat, värit
  • vapaa-ajasta ja harrastuksista kertominen
  • luonteesta ja ulkonäöstä kertominen
  • perheestä ja suvusta kertominen
  • koulusta kertominen
  • anteeksipyyntö ja siihen reagointi
  • säästä kertominen
  • ostosten tekeminen sekä ravintolassa, kahvilassa ja toimistossa asioiminen
  • asumisesta kertominen sekä lähiympäristöön tutustuminen ja tienneuvominen
  • puhelimessa puhuminen
  • voinnista kertominen
  • opitaan esittelemään omaa kotipaikkakuntaa ja koulua saksan kielellä sekä kertomaan ulkomaalaisille Suomesta
  • laajennetaan kulttuuritietoutta muihin saksankielisiin maihin eli Saksan lisäksi Itävaltaan ja Sveitsiin
 9. TALOUSTIETO / YRITTÄJYYSKASVATUS
  Tavoitteet:
  Tutustutaan yrittämisen edellytyksiin, markkinatalouden piirteisiin sekä oman talouden hallintaan.
  Sisältö:
  Tavoitteena tutustua paikallisiin yrittäjätarinoihin ja löytää motivaatio yrittämiseen näiden paikallisten yritysten kautta. Lisäksi tutustutaan mm. yritysten toimintaan kummiyritysten kautta, oman talouden hallintaan, sijoittamiseen, markkinointiin, yrittämisen edellytyksiin sekä yrityksen perustamiseen.
  Yrityskasvatusryhmä voi harjoitella yritysmäistä toimintaa rahankeruuprojekteilla, joilla voidaan rahoittaa leirikoulua.
 10. DRAAMA / VIESTINTÄ
  Tavoitteet:
  Draamaopintojen avulla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Draaman avulla voidaan myös tutkia erilaisia ilmiöitä ja kehittää esimerkiksi empatiataitoja. Draama sopii kaikille eikä vaadi aikaisempaa kokemusta. Päämääränä on elämyksen kautta oivaltaminen ja kokemuksellinen oppiminen. Tunneilla työskennellään yksin, pareittain, pienissä ryhmissä ja koko luokan kanssa. Tuntien pääpaino ei ole esitysten valmistamisessa, vaikka niitäkin voidaan toki tehdä, varsinkin jos draama valitaan XL-kurssiksi. Osan aikaa vuodesta keskitytään viestinnälliseen ilmaisuun, jolloin perehdytään esimerkiksi mainontaan.
  Sisältö:
  Oman ilmaisun kehittäminen erilaisin aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksin. Kokonaisilmaisun ja yhteistoiminnan kehittäminen draama- ja roolityöskentelyn avulla. Lisäksi voidaan tehdä myös pieniä projekteja, esimerkiksi lyhytelokuvia, dokumenttilyhytelokuva, tv-mainoksia, musiikkivideoita ja erilaisia pieniä esityksiä koulun tilaisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös tutustumassa johonkin teatteriin ja katsomassa jokin teatteriesitys.

3. Valinnaiset aineet (S-kurssi, yhdessä 7.-9. lk kanssa)

 1. LEIVONTAKURSSI
  Tutustutaan erityyppisten leivonnaisten valmistamiseen käytännössä
 2. KANSAINVÄLISEN RUOANVALMISTUKSEN KURSSI

  Tutustutaan ruokakulttuureihin ja ruokailuun liittyviin tapoihin eri puolita maailmaa. Tutustutaan uusiin ruoka-aineisiin, erilaisiin valmistusmenetelmiin ja  eksoottisiin mausteisiin ja valmistetaan niistä monenlaisia makuelämyksiä itselle ja muille.

 3. KOKKAILLAAN JA LEIVOTAAN ITSELLE JA MUILLE
  Kurssilla syvennetään kotitalouden perustaitoja valmistamalla monipuolisia ateriakokonaisuuksia ja erilaisia leivonnaisia. Lisäksi harjoitellaan edelleen asunnon ja tekstiilien hoitoa. Tavoitteena on opetella hyödyntämään kodinkoneita ja arvioida oman työn kannattavuutta kotitaloudessa. Kurssin sisältöä suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden oppilaiden kanssa huomioiden kurssin ajankohta esim. joulu, pääsiäinen.
 4. LIIKUNTA: VOIMAA, KUNTOA JA TAITOA
  Tavoitteena on monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun tutustuminen ja voiman kehittäminen, aerobisen kunnon ja liikkuvuuden parantaminen sekä tutustuminen uusiin nykyaikaisiin kuntoilumuotoihin. Kurssin tarkennettu sisältö ja painopistealueet suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden kanssa ja vuodenajan mukaan.
  Sisältöalueina punttisalilla voivat olla esim. kestovoima-, perusvoima- ja nopeusvoima- ja crossfit-harjoittelu. Myös bodypump, kahvakuula jacircuit- harjoittelu mukana. Kehonhuollossa erilaiset liikkuvuusharjoitteet, syvävenyttely ja joogan alkeet. Lenkillä käydään myös. Voimaa, kuntoa ja taitoa voidaan harjoitella myös erilaisten pallopelien avulla. Kurssin toteutumisajankohdasta riippuen kurssiin voidaan sisällyttää myös ulkoliikuntaa esim. luistelu, ulkopalloilu.
 5. ELOKUVAKURSSI
  Lyhytkurssilla oppilaat tekevät käsikirjoituksia, tutustuvat elokuvallisiin tehokeinoihin, näyttelevät, kuvaavat ja editoivat omaa lyhytelokuvaansa. Kurssi antaa oppilaille onnistumisen kokemuksia ja lisää itseluottamusta, opettaa yhteistyökykyjä, itseilmaisua, työhön sitoutumista sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Innostus elokuvatyöhön voi heijastua oppilaiden koulumotivaatioon, koulussa viihtymiseen sekä asenteeseen koulua kohtaan.
 6. MATEMATIIKAN KERTAUS- / SYVENTÄVÄ KURSSI
  Kerrataan matematiikan keskeisiä sisältöjä osittain toiminnallisilla menetelmillä ja syvennetään jo opittua. Harjoitellaan mm. lukujärjestelmää, kokonaislukujen ja murtolukujen peruslaskutoimituksia, geometriaa, prosenttilaskentaa ja erilaisia yhtälöitä käytännönläheisillä esimerkeillä. Tutustutaan myös sähköisiin internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin matematiikan opiskelussa. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden toiveiden ja odotusten perusteella.
 7. GARAGEBAND
  Kurssilla syvennetään tietoja musiikkiteknologiasta. Tutustutaan mm. iPadin GarageBand-musiikkiohjelmaan.
 8. VAELLUSSEIKKAILU Monialainen oppimiskokemus, jossa toteutetaan yli yön vaellus. Oppilaat saavat perusvalmiuden luonnossa liikkumiseen ja yöpymiseen. Harjoitellaan erätaitoja, majoittumista, ruuanlaittoa luonnossa. Kurssi haastaa oppilaita huolehtimaan fysikastaan ja hakemaan rajojaan myös henkisellä puolella. Tunneilla valmistaudutaan vaellukseen, mutta isoin oppimiskokemus on itse vaellus, jossa harjoitellaan myös pari- ja ryhmätyötaitoja.
 9. ENSIAPUTAIDOT 1 (peruskurssi)
  Kurssin tavoitteena on harjoitella ja oppia tärkeitä perusensiaputaitoja, jotka ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tavoitteena on, että nuori huomaa ympäristössään olevia vaaranpaikkoja ja osaa estää onnettomuuksia, osaa toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa ja suhtautuu myönteisesti turvallisuusasioihin. Sisällöltään kurssi vastaa SPR:n EA1-kurssia, jonka suorittamiseen lyhytkurssi antaa hyvät valmiudet. Lisäksi lyhytkurssilla opittuja asioita pystyy hyödyntämään 8. luokan opetukseen kuuluvassa NOU HÄTÄ -kisassa. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 10. ENSIAPUTAIDOT 2 (jatkokurssi Ensiaputaidot 1 -kurssin käyneille)
  Kurssin tavoitteena on syventää ensiavun peruskurssilla opittuja asioita. Harjoitellaan perusensiaputaitoja ja opitaan uutta. Tutustutaan alan ammatteihin. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 11. VALOKUVAUS
  Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, kuvataan teemakokonaisuuksia, tehdään kuvaesityksiä, järjestetään valokuvanäyttely.
 12. RYTMIÄ – LIIKETTÄ
  Body percussion, djembe ja luova liike fuusioituvat iloisesti.
 13. PELIOHJELMOINTIKURSSI
  Kurssilla on tarkoitus opetella peliohjelmoinnin alkeita.
 14. LAUTAPELIKURSSI
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin strategisiin lauta- ja korttipeleihin. Pelien pelaaminen kehittää loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelattavia pelejä voivat olla esimerkiksi Puerto Rico, 7 Wonders, Catanin uudisasukkaat ja Carcassonne.
 15. ILMAISUTAIDON KURSSI
  Kurssilla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa leikinomaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Tärkeää on myös empatiataitojen ja yhteistyötaitojen kehittyminen. Kurssi on toiminnallinen ja sen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin. Kurssilla ei valmisteta esitystä, vaan tavoitteita lähestytään erilaisilla tunneilla tehtävillä ilmaisutaitoharjoituksilla: leikitään, tehdään aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksia. Joka kerran lopussa keskustellaan ja pohditaan kokemuksia. Jokaiselle kokoontumiskerralle on oma teemansa.
 16. KEMIAN LABOROINTIKURSSI
  Kurssilla laajennetaan kemian tunnilla opittuja työmenetelmiä tekemällä käytännön töitä ja tutustumalla erilaisiin kemiallisiin määritysmenetelmiin. Laboratoriotöiden avulla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: liuosten valmistaminen, työturvallisuus, kokeellisen tutkimuksen suunnittelu, kokeellisia tutkimuksia ruoka-aineista, metalleista, pesuaineista ja kosmetiikasta sekä tehdään “kemiallisia taikatemppuja”. Kurssiin sisältyy mahdollisesti toiminnallinen vierailukäynti Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.
 17. VIITTOMAKIELEN ALKEET JA TUKIVIITTOMAT
  Opettele jotain ihan uutta! Viittomakielen kurssilla tutustut viittomakieleen sekä luonnollisena kielenä että puhetta tukevana kommunikaatiokeinona. Kurssilla opit eri viittomakommunikaatiomuotojen erot, tutustut viittomakieliseen kulttuuriin ja tietenkin opit myös itse viittomaan.
 18. TUKIOPPILASKURSSI
  Haluaisitko toimia tukioppilaana? Tukioppilaskurssi antaa siihen valmiudet. Kurssilla käsitellään itsetuntemusta, tukioppilaan tehtäviä ja tukioppilastoiminnan perusteita. Lisäksi harjoitellaan erilaisten ryhmien ohjaamista sekä vahvistetaan tunnetaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja. Kurssin aikana myös suunnitellaan tukioppilastoimintaa ja pidetään tietenkin hauskaa toisten tukareiden kanssa. Tukioppilaskurssiin sisältyy myös yksi yön yli kestävä kokoontuminen. Tukioppilaskurssin voivat valita vain 8.lk:n oppilaat ja ne 9. lk:n oppilaat, jotka ovat jo viime vuonna tulleet valituiksi tukioppilaiksi (jatkokurssi). Kaikki kurssin valinneet haastatellaan. Meidän koulumme tukioppilas:
  • pyrkii omalla esimerkillään vaalimaan suvaitsevaisuutta, erilaisuuden arvostamista, luottamuksellisuutta, auttavaisuutta ja yhdessä tekemisen iloa.
  • on myönteinen, luottamuksen arvoinen, rehellinen ja aito.
  • haluaa kehittää omia tietojaan ja taitojaan.
  • haluaa olla tukena muille koulun oppilaille ja toimia koko kouluyhteisön hyväksi.
  • on valinnut valinnaisaineeksi Tukarikurssin.
  • osallistuu tukioppilastapaamisiin säännöllisesti.

9. lk valinnaisaineopas

LV. 2022 – 2023

Lyhyiden valinnaisaineiden ryhmästä valitaan kaksi kurssia, joita opiskellaan 2 tuntia viikossa yhden jakson ajan (S-kurssi). Koulun lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Nyt valintaan kaksi S-kurssia 9. luokalle. S-kurssit opiskellaan yhdessä 7.-9. luokkien kanssa.

 • Leivontakurssi
 • Kansainvälisen ruoanvalmistuksen kurssi
 • Kokkaillaan ja leivotaan itselle ja muille
 • Voimaa, kuntoa ja taitoa
 • Elokuvakurssi
 • Matematiikan kertaus- / syventävä kurssi
 • GarageBand
 • Vaellusseikkailu
 • Ensiaputaidot 1
 • Ensiaputaidot 2
 • Valokuvaus
 • Rytmiä - liikettä
 • Peliohjelmointikurssi
 • Lautapelikurssi
 • Ilmaisutaidon kurssi
 • Kemian laborointikurssi
 • Viittomakielen alkeet ja tukiviittomat
 • Tukioppilas-kurssi

Valinnaiset aineet (S-kurssi, yhdessä 7.-9. lk kanssa)

 1. LEIVONTAKURSSI
  Tutustutaan erityyppisten leivonnaisten valmistamiseen käytännössä.
 2. KANSAINVÄLISEN RUOANVALMISTUKSEN KURSSI

  Tutustutaan ruokakulttuureihin ja ruokailuun liittyviin tapoihin eri puolita maailmaa. Tutustutaan uusiin ruoka-aineisiin, erilaisiin valmistusmenetelmiin ja  eksoottisiin mausteisiin ja valmistetaan niistä monenlaisia makuelämyksiä itselle ja muille.

 3. KOKKAILLAAN JA LEIVOTAAN ITSELLE JA MUILLE
  Kurssilla syvennetään kotitalouden perustaitoja valmistamalla monipuolisia ateriakokonaisuuksia ja erilaisia leivonnaisia. Lisäksi harjoitellaan edelleen asunnon ja tekstiilien hoitoa. Tavoitteena on opetella hyödyntämään kodinkoneita ja arvioida oman työn kannattavuutta kotitaloudessa. Kurssin sisältöä suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden oppilaiden kanssa huomioiden kurssin ajankohta esim. joulu, pääsiäinen.
 4. LIIKUNTA: VOIMAA, KUNTOA JA TAITOA
  Tavoitteena on monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun tutustuminen ja voiman kehittäminen, aerobisen kunnon ja liikkuvuuden parantaminen sekä tutustuminen uusiin nykyaikaisiin kuntoilumuotoihin. Kurssin tarkennettu sisältö ja painopistealueet suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden kanssa ja vuodenajan mukaan.
  Sisältöalueina punttisalilla voivat olla esim. kestovoima-, perusvoima-, nopeusvoima- ja crossfit-harjoittelu. Myös bodypump, kahvakuula ja circuit-harjoittelu mukana. Kehonhuollossa erilaiset liikkuvuusharjoitteet, syvävenyttely ja joogan alkeet. Lenkillä käydään myös. Voimaa, kuntoa ja taitoa voidaan harjoitella myös erilaisten pallopelien avulla. Kurssin toteutumisajankohdasta riippuen kurssiin voidaan sisällyttää myös ulkoliikuntaa esim. luistelu, ulkopalloilu.
 5. ELOKUVAKURSSI
  Lyhytkurssilla oppilaat tekevät käsikirjoituksia, tutustuvat elokuvallisiin tehokeinoihin, näyttelevät, kuvaavat ja editoivat omaa lyhytelokuvaansa. Kurssi antaa oppilaille onnistumisen kokemuksia ja lisää itseluottamusta, opettaa yhteistyökykyjä, itseilmaisua, työhön sitoutumista sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Innostus elokuvatyöhön voi heijastua oppilaiden koulumotivaatioon, koulussa viihtymiseen sekä asenteeseen koulua kohtaan.
 6. MATEMATIIKAN KERTAUS- / SYVENTÄVÄ KURSSI
  Kerrataan matematiikan keskeisiä sisältöjä osittain toiminnallisilla menetelmillä ja syvennetään jo opittua. Harjoitellaan mm. lukujärjestelmää, kokonaislukujen ja murtolukujen
  peruslaskutoimituksia, geometriaa, prosenttilaskentaa ja erilaisia yhtälöitä käytännönläheisillä esimerkeillä. Tutustutaan myös sähköisiin internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin matematiikan opiskelussa. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden toiveiden ja odotusten perusteella.
 7. GARAGEBAND
  Kurssilla syvennetään tietoja musiikkiteknologiasta. Tutustutaan mm. iPadin GarageBand-musiikkiohjelmaan.
 8. VAELLUSSEIKKAILU Monialainen oppimiskokemus, jossa toteutetaan yli yön vaellus. Oppilaat saavat perusvalmiuden luonnossa liikkumiseen ja yöpymiseen. Harjoitellaan erätaitoja, majoittumista, ruuanlaittoa luonnossa. Kurssi haastaa oppilaita huolehtimaan fysikastaan ja hakemaan rajojaan myös henkisellä puolella. Tunneilla valmistaudutaan vaellukseen, mutta isoin oppimiskokemus on itse vaellus, jossa harjoitellaan myös pari- ja ryhmätyötaitoja.
 9. ENSIAPUTAIDOT 1 (peruskurssi)
  Kurssin tavoitteena on harjoitella ja oppia tärkeitä perusensiaputaitoja, jotka ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tavoitteena on, että nuori huomaa ympäristössään olevia vaaranpaikkoja ja osaa estää onnettomuuksia, osaa toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa ja suhtautuu myönteisesti turvallisuusasioihin. Sisällöltään kurssi vastaa SPR:n EA1-kurssia, jonka suorittamiseen lyhytkurssi antaa hyvät valmiudet. Lisäksi lyhytkurssilla opittuja asioita pystyy hyödyntämään 8. luokan opetukseen kuuluvassa NOU HÄTÄ -kisassa. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 10. ENSIAPUTAIDOT 2 (jatkokurssi Ensiaputaidot 1 -kurssin käyneille)
  Kurssin tavoitteena on syventää ensiavun peruskurssilla opittuja asioita. Harjoitellaan perusensiaputaitoja ja opitaan uutta. Tutustutaan alan ammatteihin. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 11. VALOKUVAUS
  Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, kuvataan teemakokonaisuuksia, tehdään kuvaesityksiä, järjestetään valokuvanäyttely.
 12. RYTMIÄ – LIIKETTÄ
  Body percussion, djembe ja luova liike fuusioituvat iloisesti.
 13. PELIOHJELMOINTIKURSSI
  Kurssilla on tarkoitus opetella peliohjelmoinnin alkeita.
 14. LAUTAPELIKURSSI
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin strategisiin lauta- ja korttipeleihin. Pelien pelaaminen kehittää loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelattavia pelejä voivat olla esimerkiksi Puerto Rico, 7 Wonders, Catanin uudisasukkaat ja Carcassonne.
 15. ILMAISUTAIDON KURSSI
  Kurssilla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa leikinomaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Tärkeää on myös empatiataitojen ja yhteistyötaitojen kehittyminen.
  Kurssi on toiminnallinen ja sen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin. Kurssilla ei valmisteta esitystä, vaan tavoitteita lähestytään erilaisilla tunneilla tehtävillä ilmaisutaitoharjoituksilla: leikitään, tehdään aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksia. Joka kerran lopussa keskustellaan ja pohditaan kokemuksia. Jokaiselle kokoontumiskerralle on oma teemansa.
 16. KEMIAN LABOROINTIKURSSI
  Kurssilla laajennetaan kemian tunnilla opittuja työmenetelmiä tekemällä käytännön töitä ja tutustumalla erilaisiin kemiallisiin määritysmenetelmiin. Laboratoriotöiden avulla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: liuosten valmistaminen, työturvallisuus, kokeellisen tutkimuksen suunnittelu, kokeellisia tutkimuksia ruoka-aineista, metalleista, pesuaineista ja kosmetiikasta sekä tehdään “kemiallisia taikatemppuja”. Kurssiin sisältyy mahdollisesti toiminnallinen vierailukäynti Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.
 17. VIITTOMAKIELEN ALKEET JA TUKIVIITTOMAT
  Opettele jotain ihan uutta! Viittomakielen kurssilla tutustut viittomakieleen sekä luonnollisena kielenä että puhetta tukevana kommunikaatiokeinona. Kurssilla opit eri viittomakommunikaatiomuotojen erot, tutustut viittomakieliseen kulttuuriin ja tietenkin opit myös itse viittomaan.
 18. TUKIOPPILASKURSSI
  Haluaisitko toimia tukioppilaana? Tukioppilaskurssi antaa siihen valmiudet. Kurssilla käsitellään itsetuntemusta, tukioppilaan tehtäviä ja tukioppilastoiminnan perusteita. Lisäksi harjoitellaan erilaisten ryhmien ohjaamista sekä vahvistetaan tunnetaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja. Kurssin aikana myös suunnitellaan tukioppilastoimintaa ja pidetään tietenkin hauskaa toisten tukareiden kanssa. Tukioppilaskurssiin sisältyy myös yksi yön yli kestävä kokoontuminen. Tukioppilaskurssin voivat valita vain 8.lk:n oppilaat ja ne 9. lk:n oppilaat, jotka ovat jo viime vuonna tulleet valituiksi tukioppilaiksi (jatkokurssi). Kaikki kurssin valinneet haastatellaan. Meidän koulumme tukioppilas:
  • pyrkii omalla esimerkillään vaalimaan suvaitsevaisuutta, erilaisuuden arvostamista, luottamuksellisuutta, auttavaisuutta ja yhdessä tekemisen iloa.
  • on myönteinen, luottamuksen arvoinen, rehellinen ja aito.
  • haluaa kehittää omia tietojaan ja taitojaan.
  • haluaa olla tukena muille koulun oppilaille ja toimia koko kouluyhteisön hyväksi.
  • on valinnut valinnaisaineeksi Tukarikurssin.
  • osallistuu tukioppilastapaamisiin säännöllisesti.

Rehtorin kynästä

4.6.2022

Hyvät Multian yhteisön pienet ja isot, ja kaikki siltä väliltä, 

Kahdeksannen luokan musiikkiryhmä halusi esittää tänään kaksi kappaletta. Kerroin, että valitettavasti aikatauluun mahtuu vain yksi. Oppilaat sanoivat, että pidä sinä lyhyt puhe, sillä siitä päästään. Tänään aion siis tiivistää:)

Toivon kaikkien yhtyvän tänään iloon siitä, että kahteen vuoteen venyneen tauon jälkeen voimme taas kokoontua livenä - oppilaat, henkilökunta ja vanhemmat yhdessä. Kohtaaminen ja yhdessä oleminen on tärkeää. Se vahvistaa yhteisöä. Sillä on syvällinen merkitys. Kun jaamme hyvän hetken, luomme hyviä muistoja, jotka kantavat tulevaa. 

Uusi koulu on jatkuvan ilon aihe, siisti, puhdas, turvallinen ja kaunis ympäristö. Monta kuvaa tulee edelleen napattua tuosta maisemasta, erityisesti aamuisin. Koulun viihtyisyys on tuonut potkua oppimiseen ja opettamiseen ja saattaapa avajaisten kyläjuhlatunnelma kantaa olemistamme edelleen. Koulun vastikään saama tunnustus harrastamisen Suomen mallin toteuttamisesta on yksi osoitus siitä. Olen ylpeä, että olemme tulleet yhteisönä maakunnallisesti nähdyksi. 

Lukuvuodessa on ollut haasteita edelleen jatkuvan koronapandemian, mutta myös Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien tunteiden vuoksi. Kiitos oppilaille siitä, että toivotitte tervetulleeksi  uudet oppilaamme Ukrainasta. Toivon Sofialle, Bogdanille ja teidän perheille elämän asettuvan juuri teille parhaalla mahdollisella tavalla. 

Hyvät yhdeksäsluokkalaiset, päivä on teidän! Matkustaja-kappaleessa lauloitte äsken:

“vaihtuvat maisemat

Laskee vastaantulijat

Pysäkit kun ohi vilahtavat

Tietäen niistä mikä tahansa olisi voinut olla

Se oikea”

Tämä on yksi pysäkki, peruskoulun päättyminen. Toivon hyvää matkaa sekä uusia tällaisia avartavia pysäkkejä kuin merkkipaaluja, joissa huomaatte kasvaneenne. Toivon elämäänne iloa ja onnea, kaikkea sitä, mitä elämään kuuluu. Toivon rohkeutta ja toivoa pilvisten päivien yli näkemiseen tai läpi kulkemiseen.

Kiitos vanhemmille ja henkilökunnalle yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa katseltuamme ensin vähän pilviä ja tunnusteltuamme nurmea paljaiden jalkojen alla.

Hyvää kesää!

- Reima Viitala, rehtori, Sinervän koulu

 

11.8.2021

Hei!

Saimme aloittaa lukuvuoden 2021-2022 uudessa koulurakennuksessa, Sinervän koulussa! Eläköön! 

Iloitsemme puhtautta, siisteyttä ja kauneutta hohtavasta uudesta koulurakennuksesta. Uskon viihtyisyyden tuovan potkua oppimiseen ja tulevaisuuden uskoon. Ikkunoista näkyy kaunis Sinervä. Olemme olleet yhtä hymyä ensimmäiset koulupäivät :). Yhteiskuntatieteissä on käsite nimeltä “rikkinäisten ikkunoiden teoria”. Se tarkoittaa, että epäsiistit paikat lisäävät sotkemista, rikkomista, vandalismia ja näköalattomuutta. Toivon, että keskustelette tästä kotona lasten ja nuorten kanssa. Siisteyttä voi ajatella huolenpidon työnä ja kunnioituksena kaikkea ympäröivää kohtaan; niin itseä, muita, asioita kuin luontoa kohtaan.

Myös tänä lukuvuonna harjoittelemme kannustamista. Positiivinen palaute, silloin kun siihen on aihetta, on toisten huomioimista, ei vain oman itsen näkemistä kaiken keskipisteenä. Kun positiivinen palaute osuu oikeaan hetkeen, se valaa uskoa ja voi kantaa koko elämää. Niitä hetkiä soisimme jokaiselle evääksi elämään koulusta, ja myös kotoa. Kuka vain voi sanoa hyvää nähdessään sitä!

Koulussamme järjestetään yhteisiä juhlia, retkiä ja tapahtumia. Yhteisillä tapahtumilla on kasvatustehtävä. Ne vaikuttavat ilmapiiriin, turvallisuuden ja tasa-arvon tunteeseen sekä koulurauhaan. Ystävyyssuhteita kun on mahdollista ja arvokasta luoda myös yli koululuokkarajojen. Moniin koulumme tapahtumiin vanhemmat ovat tervetulleita ja toivottuja vieraita koronan sallimissa rajoissa. Toivon, että nämä tilaisuudet ovat vihdoin lisääntymään päin. Osallistuminen on viesti, että kasvatustehtävä on aikuisten yhteinen asia. 

Koulumme on saanut toistamiseen valtakunnallisen Harrastamisen Suomen malli -tuen, joten kerhot koulupäivän aikana jatkuvat myös tänä lukuvuonna. Lisäksi järjestetään kerhoja  koulupäivän ulkopuolella. Toivottavasti jokainen löytää itselleen jonkun mieluisan ja innostavan harrastuksen. Opetusministeriöstä harrastamisen nykymerkitystä kuvaillaan näin:

“Harrastusten merkitys korostuu tänä päivänä kasvotusten tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen, lapsen ja nuoren itseilmaisun sekä monipuolisen ja innostavan toiminnan tarjoajina. Harrastuksissa yhdistyvät kaverisuhteiden vaaliminen, itsensä kehittäminen, lasten ja nuorten unelmat, omien vahvuuksien löytäminen, vuorovaikutus aikuisen kanssa sekä lapsen ja nuoren valinta käyttää vapaa-aikaansa mahdollisimman mielekkäästi.” 

Olkaa yhteydessä mieltä painavissa asioissa,

riemullista alkanutta lukuvuotta! 

- Reima Viitala, rehtori, Sinervän koulu

 

5.6.2021

Kevätjuhla.

Hyvät yhdeksäsluokkalaiset,

Koulujen kevätjuhlien aikaan hyräilen usein La Strada -elokuvan laulun sanoja  “Tie mittaamaton, mun edessäin on, tie elämän halki vie…” 

Teille ysit aukeaa nyt uusi tie, jännittävä tulevaisuus. Kaikki on mahdollista ja monilta osin jo teidän itsenne käsissä. Kukaan ei kuitenkaan kasva yksin, muistakaa se tiellänne, ei vaikka olisi aikuinen. Valitkaa hyvä tie. Pysykää hyvisten puolella. Älkää jääkö yksin.

Tämä on erityisesti teidän juhlapäivänne. Toivon, että olette koulussa oppineet itsestänne, omista vahvuuksistanne ja toisistanne, mutta myös heikkouksistanne. Kasvaminen perustuu haluun oppia myös siitä, mitä ei tiedä, ymmärrä ja on vaikeaa. Älkää antako periksi! 

Toivon, että olette oppineet suvaitsevaisuutta, toisen huomioonottamista, kannustamista,  kuuntelemista ja puhumisen tärkeydestä. Tarvitsette niitä kaikkia tiellänne, sillä, niin kuin jo sanoin, kukaan ei kasva yksin. Kaikki tämä on aivan yhtä tärkeää kuin tiedot ja taidot, joita olette yhdeksän peruskouluvuoden aikana oppineet. Osa tiedoista unohtuu, mutta ei toivottavasti se tärkein: olla hyvä ihminen, itselle ja toisille. 

Viime keväänä huokaisin, että aikamoinen vuosi, kaiken kaikkiaan, mutta korona olikin vasta alussa. Tänäkin keväänä täytyy huokaista, ei se ole ohi vieläkään.

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet opetusjärjestelyihin. Juhlia ja tapahtumia ei ole voitu viettää yhdessä, eikä vanhempia ole voitu kutsua kokemaan koulun me-henkeä ja tunnelmaa, sitä mistä meidät tunnetaan. Livelähetyksemme täältä koulusta ovat kuitenkin saaneet paljon kiitosta ja ehkä myös uusia etäkokijoita siitä, millaista yhteiselomme on ja miksi kaikki tämä, vaikka se, että nyt olemme tässä, on tärkeää.

Myös monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, ruokailujärjestelyissä ja siestalla on jouduttu rajoittamaan luokkien välistä kanssakäymistä, juuri sitä, mikä on koulumme vahvuus. Ystävyyssuhteita koulussamme on aina luotu ja vaalittu yli luokkarajojen. 

Silti - ihmeen lailla vuosi on sujunut hyvin, yhteishenki on ollut kannustava ja toiset huomioon ottava. Erityiskiitos siitä teille yläkoululaisille, miten olette huomioineet ja kunnioittaneet pienempiä samassa rakennuksessa. 

Myös henkilökunnalle koronarajoitukset ovat merkinneet erityisjärjestelyitä ja joustoa joka päivä. Lisäksi uuden koulun kalustaminen on ollut tänä lukuvuonna iso urakka. Kiitos kollegat venymisestä  ja nopeasta reagoinnista monissa tilanteissa. Olisin “kuollut” ilman teitä. Naamasta on tainnut siitä välillä jotain näkyä. Kiitos huomiosta Riitu!

Kiitos vanhemmille. Kiitos kannustavista sanoista, myötä elämisestä ja kiinnostuksesta koulua, lapsia ja nuoria kohtaan.

Tänä keväänä olemme kokeilleet koulupäiväuudistusta, jossa oppilaat ovat päässeet harrastamaan koulupäivän aikana. Tämä on valtakunnallisesti ainutlaatuista. Olemme himpun verran edelläkävijöitä ja ylpeitä siitä. Kerhotoiminnan sijoittaminen keskelle koulupäivää on ollut kuljetusmatkojen vuoksi multialaisille koululaisille tärkeä uudistus. 

Koulupäiväuudistuksesta tullut palaute on ollut positiivista niin oppilailta, vanhemmilta kuin koulun henkilökunnalta. Kerhot  koulupäivän aikana jatkuvat myös ensi lukuvuonna. 

Harrastuksilla on tärkeä merkitys kasvamisessa hyvään. Ne edistävät kaverisuhteita yli luokkarajojen. 

Kerho keskellä koulupäivää on tarjonnut myös oppilaille mahdollisuuden toimia kerhon vetäjinä, aikuisen tuella. Tästä upeana esimerkkinä täytyy mainita kuudesluokkalaisten Annin, Ennin, Annin ja Pihlan vetämä kepparikerho. Sitä intoa, innostamista ja taitoa, mitä kerhossa olen nähnyt, voi vain ihailla!

Nyt on ansaitun kesäloman aika. Kirmatkaa kuin hevoset tai kepparit laitumille! Aurinkoista kesää! Tavataan elokuussa uudessa koulussa!

“Minne matka?” “Eteenpäin, toivottavasti”, vastaa Remy-rotta elokuvassa Rottatuille isälleen. Kaikkea hyvää ysit siis matkallanne - eteenpäin.

- Reima Viitala

 

16.12.2020

Joulutervehdys joulujuhlassa.

Kiitos oppilaat! Kiitos henkilökunta! Kiitos upeista esityksistä! Harjoittelimme tätä tärkeää päivää varten yli kuukauden. Palkinto ovat tänään nämä esitykset ja jakamisen riemu.

Vuosi 2020 jää historiaan koronaepidemian vuoksi. Siitä tulee sukupolvikokemus, jonka kaikki tulevat aina tästä eteenpäin muistamaan. Vaikka Multialla tilanne on ollut hyvä, se on kuitenkin vaikuttanut opetusjärjestelyihin ja koulun toimintaan kaikkialla. Niinkuin tähän joulujuhlaankin - valitettavasti emme voi viettää tätä juhlaa teidän vanhempien kanssa täällä koulun salissa. Toivottavasti juhlan lämmin tunnelma on kuitenkin välittynyt sinne koteihin ja virittää joulumielen yhdessäoloon perheen kesken, kun joululoma alkaa.

Pidän juhlia tärkeänä yhteistyön muotona. Niissä saamme kokea koulun me-henkeä ja iloita oppilaiden esiintymisistä ja onnistumisista monin eri tavoin.

Toivon (tai minulla on sellainen tunne) että korona helpottaa Suomessa keväällä, kun pidämme kiinni rajoituksista ja suosituksista. Ja myös rokotukset alkavat. Sitten jälleen saamme elää normaalia elämää. Ehkä siellä tulevaisuudessakin tulemme kuitenkin pesemään käsiä kuten olemme nyt oppineet. Ei huono tapa ollenkaan muitakin flunssia ajatellen.

Tulevana keväänä uutta koulua kalustetaan ja elokuussa siirrymme pihan toiselle puolelle Sinervän rantaan. Tavoitteena on ruokailla uudessa koulussa jo ennen varsinaista muuttoa, jotta ysiluokkaisetkin pääsevät kokemaan keväällä tunnelmaa uudesta koulusta.

Keväällä on myös tarkoitus uudistaa koulupäivän kulkua, jos koronatilanne vain sallii. Keskellä koulupäivää tulee olemaan tunti, jolloin oppilailla on mahdollisuus osallistua valitsemiinsa kerhoihin. Tarkoituksena on mahdollistaa kaikille koululaisille harrastustoimintaa, edistää kaverisuhteita yli luokkarajojen sekä viettää virkistävää toimintaa yhdessä koulupäivän lomassa.

Kiitos vanhemmille tästä vuodesta! Kiitos yhteydenotoista ja kannustuksesta! Se valaa uskoa erityisesti silloin kun joku muu asia on vaikeaa. Tänä lukuvuonna olemmekin kiinnittäneet erityistä huomiota kannustamiseen koko kouluyhteisössä. Kun se osuu oikeaan hetkeen, kannustus voi olla käsittämättömän tärkeä, käänteentekevä kohotahti elämässä ja sitä suuntaava. Sellaisia hetkiä soisimme koulusta jokaiselle evääksi elämään.

Toivotan, niin suurille kuin pienillekin, joulun lämpöä!

t. Reima Viitala

 

10.8.2020

Hei!

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8. klo 9.00.

Opetushallituksen (OPH) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusten mukaisesti opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Perusopetuslain mukaisesti oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Vaikka koronavirustilanne on pysynyt Suomessa kesän aikana rauhallisena, suositusten noudattaminen on tärkeää erityisesti alueilla, joilla tartuntoja on viime aikoina esiintynyt. On tärkeää, että kouluissa varaudutaan myös siihen, että epidemiatilanne voi muuttua. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa koronaepidemiatilanteen kehittymistä.

 • Kouluun ei saa tulla sairaana eikä oireisena (mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky). Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen.
 • Alakouluissa opetusryhmä opiskelee mahdollisuuksien mukaan samassa opetustilassa koko päivän ajan. Valinnaisissa aineissa ja yläkoulussa oppilaat opiskelevat lukujärjestyksen mukaisissa opetustiloissa/aineluokissa.
 • Erilaisissa siirtymätilanteissa, kuten ulos ja sisään mennessä, ruokailuun tai muutoin tilasta toiseen siirryttäessä tai ulkotiloissa opiskeltaessa vältetään tiiviiden jonojen muodostumista
 • Väljyyttä koulutilojen käyttöön haetaan ensisijaisesti koulun omin toiminnallisin keinoin (esim. oppituntien rytmitys, välitunneille siirtymiset, ulkotilojen hyödyntäminen)
 • Kouluruokailu järjestetään Kuntotalon aulassa oman luokan kanssa porrastetusti yksi luokka kerrallaan. Ruoka annostellaan oppilaille valmiiksi.
 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suojataan suu kyynärtaipeella.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) puhdistamisesta huolehditaan. Käyttäjien tulee pestä kädet ennen työvälineen käyttöä.
 • Tehostettu siivous koulutiloissa jatkuu ja siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
 • Isoja koulun sisätiloissa pidettäviä yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettävän. Jos tilaisuuden järjestäminen on välttämätöntä, tulee huolehtia hygieniaohjeet ja turvaetäisyydet.
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulisi välttää.
 • Koulukuljetukset järjestetään normaaliin tapaan. Kuljetusjärjestelyiden osalta noudatetaan valtakunnan tason ohjeistuksia.

Uusi koulu valmistuu hurjaa vauhtia. Rakentaminen kuitenkin jatkuu koko syksyn. Toivotaan, että kotona keskustellaan turvallisesta koulumatkasta ja työmaa-alueen turvallisuusohjeista.

 • Työmaa-alueelle ei saa mennä
 • Koulumatkalla noudatetaan erityistä varovaisuuutta. Lähelle työmaakonetta ei saa mennä, jos se odottaa pääsyä työmaa-alueelle
 • Oppilaiden tuonti ja haku koulupäivän aikana tulee hoitaa Kirjasto-Kuntotalon pihan kautta (ei henkilökunnan parkkipaikalle)
 • Oppilaiden kulku koulun pihaan on Kirjasto-Kuntotalon pihan kautta tai “pikku portista” (ei henkilökunnan parkkipaikan läpi)

Tehdään tästä lukuvuodesta yhdessä hyvä lukuvuosi!

10.8.2020
Reima Viitala, rehtori
p. 014 2481 239

Opetushallituksen ohjeistus:

Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen (avautuu uuteen ikkunaan)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus:

Varhaiskasvatukseen, kouluille, oppilaitoksille ja korkeakouluille päivitetyt suositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi (avautuu uuteen ikkunaan)


30.5.2020

Rakkaat ysit. Tämä toukokuun viimeinen 2020 on erityisesti teidän juhlapäivä ja siksi puhun teille ensin. Yhdeksän vuoden jälkeen tänään on teidän päättötodistuksenne aika, on teidän vuoronne loistaa.

Minulla on teistä mukavia muistoja. Olin luokanopettajanne viidennellä ja kuudennella luokalla. Muistan leirikoulusta Tanhuvaaran Savonlinnasta hyvän yhteishengen, toisten kannustamisen ja - särkevät lihakset. Olette olleet luokkana positiivisia, innostuvia, keskustelevia ja oma-aloitteisia. Toivotan teille kaikkea hyvää. Olkaa rohkeita, kuunnelkaa sydämenne ääntä, unelmoikaa ja sanokaa toiveitanne ääneen, jotta ne voivat toteutua. Olkaa ajattelevia ja tuntevia ihmisiä sekä kanssaihmisiä.

“Aikamoinen vuosi, kaikenkaikkiaan!”, sanoin viime vuoden kevätjuhlassa. Ja tästä vuodesta voi sanoa samaa! Tämä vuosi jää maailmanhistoriaan koronaviruksen vuoksi. Kaikkien teidän koululaisten elämässä se on tähän mennessä tarkoittanut kahta kuukautta etäkoulutyötä. Haluan kiittää teitä kaikkia oppilaita upeasta asenteesta, koulutehtävien tekemisestä ja auttamisesta. Seurasin tehtävien palautuksia classroomissa muissakin aineissa kuin musiikissa. Muilta opettajilta kuulin palautetta onnistumisista.

Kiitos myös vanhemmille! Voin vain kuvitella millaista etäopiskelu on voinut olla kotona ja minkälaiseen haasteeseen myös te jouduitte. Tekin selviydyitte tästä lukuvuodesta!

Kiitos opettajille, koulunkäynninohjaajille, koulusihteerille ja oppilashuollolle. Hyvä me ja yhteistyömme. Yhdessä vuorokaudessa otettiin suuri, onnistunut digiloikka. Tästä koululaitosta on kiitetty valtiovallan johtoa myöten ja syystä. Ensimmäisen etäopetusviikon olimme koululla. Opettajanhuoneessa oli tekemisen meininki, autoimme toisiamme ja suunnittelimme. Se kannatti. Etäopetus sujui erinomaisesti.

"Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetus kartuttaa sosiaalista pääomaa, joka koostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta." (OPS)

Onneksi saimme palata vielä tänä keväällä yhteen. Tärkeintä pitkän eron jälkeen on ollut yhdessäolo. Oppilaat ovat päässeet olemaan yhdessä ja vaihtamaan kuulumisia. On voitu vaihtaa ajatuksia siitä, mitä etäopetuksen aikana tapahtui ja opittiin. Millaista se oli? Miltä se tuntui? Myös opettajat pääsivät arvioimaan etäopetuksen aikana opittua ja erityisesti sitä, mikä on tukiopetuksen tarve jatkossa. Siksi nämä kaksi viikkoa koulua keväällä ovat olleet tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, koulu on tärkeä kaverisuhteiden paikka ja niiden ylläpito yksi koulun tehtävä. Sitä tuo virallinen asetus peruskoulun tehtävästä käytännössä tarkoittaa. Olen ollut tästä lyhyestä loppukevään tapaamisesta iloinen! Odotan syksyä.

Olen ennenkin kertonut afrikkalaisesta käsitteestä - ubuntu. Se liittyy erityisesti tähän kevääseen. Siksi otan sen esille taas. Koetan toteuttaa sitä elämässäni. Siksi arvostan myös koulua. “Tämän periaatteen voisi suomentaa "minä olen, koska me olemme". Termi tarkoittaa inhimillistä ystävällisyyttä, ajatusta siitä, että ihmiset saavat toisiltaan voimaa. Ubuntu on sitä, että parhaat puolemme kehittyvät epäitsekkäässä kanssakäymisessä.” Siksi koulu on enemmän kuin vain koulu tai asetus.

Vielä laulamme Jäähyväislaulun ja Multian laulun. Sitten alkaa kesäloma.

Hyvää kesää kaikille!

30.5.2020
Reima Viitala, rehtori


30.11.2019

Sinervän kouluhanke on sivistysteko

Sinervän kouluhankkeeseen on kahden vuoden aikana sisältynyt paljon - oppilaiden ja henkilökunnan sisäilmaoireilut, päätös uuden koulun rakentamisesta, väistötilojen etsiminen, muutto yläkoululta ja pajalta alakoululle, siirtyminen ruokailemaan Poukamaan, uuden koulun suunnittelu, talouden realiteetit uuden koulun tilojen suhteen ja purkutyön viivästyminen.

Tätä kirjoittaessa mieli on vaihteeksi luottavainen. Yläkoulun ja pajan paikalla betonikasat pienenevät. Tilalla on pian kaunis järvimaisema ja välituntipiha. Uuden koulun rakentaminen alkaa toukokuussa 2020 ja ovi sinne aukeaa syksyllä 2021.

Sivistys on avarakatseisuutta, pienemmistä huolehtimista. Uusi koulu tarjoaa turvallisen, kauniin ja viihtyisän ympäristön opiskella. Samalla se tarjoaa multialaisille paikan kohdata toisensa, toimia yhdessä sekä pitää huolta toisistaan. Toivoa voi, että uusi koulu hillitsee poismuuttoa ja houkuttelee uusia asukkaita.

Multian historia osoittaa, että sivistystystä on arvostettu - mm. valtakunnallisessa peruskoulukokeilussa 1960-luvun lopulla oli mukana vain 11 kuntaa koko Suomesta, Multia yhtenä niistä. Koulutuksella on mahdollisuus olla vastavoima vain ahneuteen ja itsekkyyteen perustuvassa yhteiskunnan kehityksessä, sivistystä tukien. Elämä kun ei voi olla pelkkää talouskehitystä, vaikka usein vain se näyttää olevan päätöksien perusteena. Opiskelun pitää voida kannattaa aina ja sen tukeminen on yhteiskunnan keskeisimpiä tehtäviä.

Multia huolehtii pienemmistään. Se on sivistysteko.

30.11.2019
Reima Viitala, rehtori


1.8.2019

Sinervän koulu on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu, jossa oppilaat, opettajat, koulunkäynninohjaajat ja muu henkilökunta tuntevat toisensa ja tekevät yhteistyötä keskenään. Oppilaita koulussamme on 144.

"Me lapset Multian laulamme". Multialla on vahvat juuret kulttuurissa. Sinervän koulu tunnetaan laulavista ja soittavista lapsista. Kevään 2019 koululaismusikaali Niinku mun asioista esitetään vielä keväällä 2020. Myös kuvataide näkyy vahvasti koulun arjessa, juhlissa ja koulun ulkopuolella. Koulu panostaa uusiin oppimisympäristöihinsekä tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT). Esimerkkinä mm. Sinervä android -koulun saama valtakunnallinen tunnustus. 

Tänä vuonna kiinnitämme koulussa erityistä huomiota käyttäytymiseen ja toista kunnioittavaan arkipuheeseen.

1.8.2019
Reima Viitala, rehtori

Sinervän koulukeskuksen keinut

Multian aamu- ja iltapäivätoiminta

Junttilantie 2, Sinervän koulu

42600 Multia

Puh. 014 2481 249, 040 3016 249, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Iltis on avoinna koulupäivinä ma-pe 

Aamu klo 6.45-9.45 (tarvittaessa)

Iltapäivä klo 12.30-16.30

Vastuuohjaaja: Jonna Raiskinmäki

Ohjaajat: Ritva Vuorinen, Timo Saxlund ja Anne Kulmala. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Aamu -ja iltapäivätoiminnan tavoitteeena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua kasvatustehtävässä. Toiminnalla pyritään vähentämään lapsen yksinoloa, ennaltaehkäistään syrjäytymistä, otetetaan huomioon tasa-arvoisuus ja lisätään turvallisuuden tunnetta aikuisen läsnäololla. Pyrimme siihen, että jokainen lapsi kokee olevansa arvostettu ja hyväksytty. Toiminnassa tarjotaan lapsille monipuolista ja vireätä tekemistä, huomioiden lepo ja lapsen omat mieltymykset. 

Toimintaan haetaan keväällä, mutta tarvittaessa paikkaa voi hakea myös kesken vuoden. Hakemuslomakkeita saa Sinervän koulusta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja Kissaniemen päiväkodilta. Hakemuslomakkeen saa tulostettua myös kunnan internetsivuilta kohdasta e-asiointi ja sieltä sivistystoimen alta. 

 

 

Työ- ja loma-ajat

 

Lukuvuosi 2022 - 2023

Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 10.8.2022

Syysloma 17.-21.10.2022 (viikko 42)

Syyslukukausi päättyy 22.12.2022

Joululoma 23.12.2022-8.1.2023

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023

Talviloma 27.2.-3.3.2023 (viikko 9)

Koulu päättyy lauantaina 3.6.2023

Muut lomapäivät: 5.12.2022 

Sinervän koulun järjestyssäännöt

Johtokunnan hyväksyntä 12.06.2008 § 5

Sinervän koulukeskuksen järjestyssäännöt 01.08.2008 alkaen

Mihin sääntöjä tarvitaan?

Koulussa työskentelee päivittäin suuri joukko eri ikäisiä ja erilaisia kouluyhteisön jäseniä. Säännöt on laadittu sitä varten, että koulu olisi turvallinen ja viihtyisä paikka tietojen ja taitojen kartuttamiselle ja harjoittelulle.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä, opintokäynneillä, leirikouluissa ja koulun alueella.

Laista:

 • ”Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön” (PeL 29§)
 • ”Opetukseen osallistuvalla on työpäivina oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä oppilaanohjausta” (PeL 30§)
 • ”Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti” (PeL 35§)

1. Yleistä

Kaikkia kouluyhteisön jäseniä tulee kohdella niin, ettei kenenkään turvallisuus (tai sen tunne), viihtyvyys, eikä koulutyön sujuminen vaarannu. Minkäänlaista kiusaamista sanoin tai teoin ei hyväksytä. Opettajalla on velvollisuus puuttua havaitsemaansa kiusaamiseen ja kiusaamisen selvittäminen tapahtuu koulun kiusaamisen estämisen suunnitelman mukaan. Oppilaan tulee ilmoittaa huomaamastaan kiusaamisesta opettajalle tai muulle koulun henkilökunnalle. Kiusaamisesta tai syrjinnästä ilmoittaneen nimeä ei tuoda esiin ilman häneltä saatua lupaa.

Opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita ja käskyjä tulee noudattaa. Koulussa sattuvissa hätätilanteissa ja onnettomuuksissa oppilaiden toiminnasta päättää ja vastaa valvova opettaja koulun pelastussuunnitelman mukaan.

Koulun yhteinen omaisuus on kaikkien vastuulla. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti, hän on korvausvelvollinen. Havaitusta tai aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava opettajille tai muulle henkilökunnalle. Kalliit henkilökohtaiset tavarat, jotka eivät liity koulutyöhön, ovat oppilaan omalla vastuulla.

2. Oppitunnit ja koulutyö

Jokaisella oppilaalla tulee olla työrauha oppitunnin aikana. Kännykkä sammutetaan tai säädetään äänettömälle (myös värinähälytys pois) oppitunnin ajaksi, samoin mp3 soittimet ym. elektroniset laitteet. Ne eivät myöskään saa olla esillä. Oppilas voi jonkin painavan syyn takia pyytää tuntia valvovalta opettajalta lupaa pitää kännykkä käytettävissä.

Oppitunneille tullaan ajoissa. Oppilas myöhästyy silloin, jos hän tulee luokkaan aamunavauksen jo alettua, tai jos opettaja on jo ehtinyt aloittaa oppitunnin.

Luokasta ei saa poistua ilman opettajan lupaa.

Oppitunneille saavutaan kirjat, kirjoitusvälineet ja muut tarvittavat työvälineet mukana. Liikuntatuntien varustuksesta päättää liikunnanopettaja.

Jokainen pyrkii suorittamaan oppitunnin tehtävät parhaansa mukaan.

Oppituntien aikana ulkovaatteita säilytetään naulakossa.

Oppituntien päätteeksi jokainen huolehtii, että luokka jää siistiin kuntoon.

3. Välitunnit ja koulumatkat

Reput kulkevat oppilaan mukana tunneille mentäessä; reppuja ei viedä etukäteen.

Välitunnit vietetään koulualueella (liitteenä kartta). Jääkiekkokaukalo ei kuulu koulualueeseen.

Välituntisin oppilaat voivat jäädä sisälle vain opettajan luvalla. Yli 15⁰C pakkasella välitunnit saa viettää sisällä. Pakkanen tarkistetaan koulun mittarista.

Oppilailla on lupa oleilla sisällä ennen koulupäivän alkua. Ala-asteikäisten oppilaiden on kuitenkin mentävä jälleen ulos viimeistään 08.40.

Välitunnille mennään suoraan oppitunnin päätyttyä.

Koulun alueelta saa poistua ainoastaan opettajan tai rehtorin luvalla.

Lumipalloja saa heitellä vain yläluokkien takaa Sinervälle päin.

Ruokailuun mennään sovitussa järjestyksessä.

Mopot ja pyörät tulee säilyttää niille varatuilla paikoilla, ja niitä saa käyttää koulupäivän aikana vain koulumatkoihin. Pyöräilijöille ja mopoilijoille kypärä on lain mukaan pakollinen.

4. Poissaolot

Sairaana ei saa tulla kouluun.

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän pyytää opettajalta tai terveydenhoitajalta lupaa lähteä kotiin.

Poissaolot selvitetään mahdollisimman pian, yläluokkien osalta viimeistään kuukausiraportissa ja alaluokkien poissaoloseuranta esim. reissuvihkon takaosassa.

Oppilas voi anoa luokanvalvojalta lupaa enintään kolmen päivän poissaoloon (kirjallinen anomus huoltajalta). Pidempään poissaoloon pyydetään lupaa rehtorilta.

5. Aseet, tupakka ja päihteet

Tupakointi, nuuskaaminen ja päihteiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Myös tupakointivälineiden, päihteiden ja kaikenlaisten aseiden ja räjähteiden hallussapito on kielletty ja opettajalla on lupa takavarikoida ne.

6. Rangaistuskäytännöt

Jos oppilas ei toimi koulukeskuksen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti, opettajalla ja koulun muulla henkilökunnalla yhteistyössä opettajan kanssa on lupa antaa oppilaalle kohtuullinen rangaistus.

Rangaistuksena voidaan käyttää suullista tai kirjallista varoitusta, jälki-istuntoa, ylimääräisiä tehtäviä tai rahallista korvausta (jos oppilas on turmellut koulun omaisuutta).

Ennen rangaistuksen antamista oppilaalla on oikeus tulla kuulluksi. Jälki-istuntoa ei saa antaa kuulematta ensin oppilasta.

 • Rangaistuksesta päättää luokanvalvoja/ opettajakunta/ rehtori tai muu henkilökunta yhteistyössä luokanvalvojan tai rehtorin kanssa rikkeen mukaan. Tarvittaessa opettaja voi harkintansa mukaan ottaa myös oppilaat pohtimaan annettavaa rangaistusta.
 • Törkeästä sääntöjen rikkomisesta, toistuvista rikkomuksista tai väkivaltaisuudesta voidaan oppilas erottaa koulusta heti määräajaksi. Erotuksen vahvistaa koulun johtokunta. Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia opetuksen järjestämisestä oppilaalle erotuksen ajaksi
 
 

Navigaatio