Keskusvaalilautakunta 2017-2021

Manier Paavo, puheenjohtaja
Kurvinen Helena, varapuheenjohtaja
Kinnunen Leena, sihteeri
Hiltunen Paavo, jäsen
Jokipalo Kalevi, jäsen
Jurvanen Taimi, jäsen

Haahkala Irene, varajäsen
Jurvanen Ari, varajäsen
Kumpula Kauko, varajäsen
Mitronen Marjo, varajäsen
Mitronen Tapio, varajäsen
Nevalainen Heli, varajäsen
Reini Joonas, varajäsen
Vuorinen Tuija, varajäsen

Kunnanvaltuuston vaalilautakunta 2017-2021

Uitamo Yrjö, puheenjohtaja
Pienimäki Timo, varapuheenjohtaja
Jokipalo Kalevi, jäsen
Jurvanen Taimi, jäsen
Kurvinen Helena, jäsen

Lehtomäki Pertti, varajäsen
Mitronen Marjo, varajäsen
Mäkelä Maarit, varajäsen
Saarinen Matti, varajäsen

Perusturvalautakunta 2017-2021

Kekälinen Kati, puheenjohtaja
Jalkanen Jani, varapuheenjohtaja
Kokkonen Satu, perusturvajohtaja
Jurvanen Taimi, jäsen
Loukeinen Marie, jäsen
Oksanen Tuomo, jäsen

Hiltunen Paavo, varajäsen
Kurvinen Helena, varajäsen
Lampinen Maritta, varajäsen
Mäenpää Mikko, varajäsen
Saarinen Pirjo, varajäsen

Sivistyslautakunta 2017-2021

Sivistyslautakunta vastaa perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, taiteen perusopetuksen, vapaa-aikatoiminnan (kirjasto, kulttuuri, liikunta ja kansalaisopisto) sekä kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Pienten lasten hoito, esiopetus, koulutuksen kehittäminen, kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä vapaa sivistystyö ovat asioita, joihin sivistyslautakunta vuosittain toiminnassaan käsittelee ja ottaa kantaa.

Saarinen Matti, puheenjohtaja
Salo Anu, varapuheenjohtaja
Salonen Päivi, sivistystoimenjohtaja
Arvonen Tiina, jäsen
Mitronen Marjo, jäsen
Salminen Esa-Jussi, jäsen

Halonen Ahti, varajäsen
Juntunen Minna, varajäsen
Reini Joonas, varajäsen
Salenius Marita, varajäsen
Sipilä Maija-Leena, varajäsen

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen. Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset  ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Pienimäki Timo, puheenjohtaja
Mäkelä Maarit, varapuheenjohtaja
Haahkala Irene, jäsen
Mitronen Marjo, jäsen
Palonen Olavi, jäsen

Kanervisto Markku, varajäsen
Pekkanen Anna-Maija, varajäsen
Salenius Marita, varajäsen
Salminen Esa-Jussi, varajäsen
Sydänmaa Pekka, varajäsen

Tekninen lautakunta 2017-2021

Jokipalo Kalevi, puheenjohtaja
Loukeinen Marie, varapuheenjohtaja
Löytömäki Tiina, tekninen johtaja
Kumpula Kauko, jäsen
Murtomäki Elisa, jäsen
Tienaho Erkki, jäsen

Kanervisto Markku, varajäsen
Linna Erkki, varajäsen
Riihimäki Tarja, varajäsen
Miettinen Janne, varajäsen
Otava Milja, varajäsen

Tekninen lautakunta, lupa- ja valvontajaosto 2017-2021

Jokipalo Kalevi, puheenjohtaja
Loukeinen Marie, varapuheenjohtaja
Löytömäki Tiina, tekninen johtaja
Tienaho Erkki, jäsen

Kanervisto Markku, varajäsen
Linna Erkki, varajäsen
Riihimäki Tarja, varajäsen