Visio

Multia on kehittyvä, laajaa seudullista yhteistyötä tekevä itsenäinen maaseutukunta.

Multia tuottaa laadukkaat peruspalvelut kustannustehokkaasti.

Missio

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan kestävän kehityksen edistäminen uudistuvilla palvelurakenteilla.

Nykytila

Multian kunta on vireä ja viihtyisä pienkunta, joka tarjoaa asukkailleen tasokkaat peruspalvelut. Edulliset ja luonnonkauniit tontit ja asuntoalueet ovat houkutelleet kuntaan asumaan mm. etätyötä tekeviä henkilöitä. Kunnan maine viihtyisänä asuinkuntana on houkutellut muutenkin lisää asukkaita, joiden työpaikat ovat muualla. Uusien asukkaiden myötä on palvelujen kysyntä kasvanut ja se on lisännyt myös palveluelinkeinoissa työpaikkojen määrää.

Maatalouden rakennemuutos ja Euroopan yhdentymiskehitys on koetellut kovin ottein maaseutua. Kunnan haja-asutusalue ei kuitenkaan ole autioitunut, koska vahva metsätalous sekä erikoistuminen ovat muuttaneet maatilat monitoimitiloiksi ja näin antaneet maaseudun asukkaille tarvittavan toimeentulon.

Teolliset työpaikat ovat lähinnä pienyrityksissä, jotka ovat erikoistuneet korkeaan osaamiseen ja taitoon. Puun jatkojalostus on merkittävää.

Kunnan kulttuurielämä on vilkastunut suuresti kuntaan muuttaneiden ihmisten osallistuessa paikkakunnan kulttuuritapahtumiin.

Multia on tunnettu erinomaisena luonto- ja kalastusmatkailukohteena. Matkailusta saa merkittävä määrä kuntalaisia toimeentulonsa.

Seudullinen yhteistyö on Läntisen Keski-Suomen alueella kehittynyt suotuisasti ja kaikkia kuntia hyödyttävällä tavalla. Kunnallisia tehtäviä hoidetaan enenevässä määrin kuntien yhteistyönä tai ostamalla niitä joko naapurikunnilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta.