Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteystiedot

Multian terveysasema

Ikääntyneiden palvelut

Kotihoito ja tukipalvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Vammaisten palvelut

Työttömien terveystarkastukset

Multian sosiaalitoimisto

Lapsiperheiden palvelut

Kouluterveydenhuolto

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lastensuojelu

Perheneuvola

Perheoikeudelliset palvelut

Perhetyö

Puheterapia

Äitiys- ja lastenneuvola


Yhteystiedot

Sosiaalitoimisto

Ani Närhi, sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori
Miia Laajanaho, palvelusihteeri

https://hyvaks.fi/asiointi/multian-sosiaalitoimisto

Omakoti

https://hyvaks.fi/asiointi/omakoti

Pirkko Sydänmaa, työnsuunnittelija
Työtupa

https://hyvaks.fi/asiointi/kunnat/multia > Vammaispalvelut

Palvelukeskus Poukama

Palveluvastaava
Satu Valkeisenmäki, sairaanhoitaja
Fysioterapeutti
Ryhmäkoti Muistola
Ryhmäkoti Salmensuu
Ryhmäkoti Kuusela
Heini Pitkänen, ravitsemistyönjohtaja
Poukaman keittiö
Hoitopäivälaskutus
Laitoshuoltaja

https://hyvaks.fi/asiointi/palvelukeskus-poukama

Kotihoito

Vastaava sairaanhoitaja
Palveluohjaaja / sairaanhoitaja
Kotipalveluauto
Kotihoidon ympärivuorokautinen päivystys

https://hyvaks.fi/asiointi/kunnat/multia > Ikääntyneiden palvelut


Lomakkeet

Kuljetuspalveluhakemus

Hakemus asiakasmaksun alennuksesta tai vapautuksesta

Hakemus omaishoidon tuesta

Hakemus tehostettuun palveluasumiseen

Lastensuojeluilmoitus

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi