OS5A6501.jpg

Tiedote kuntalaisille koronatilanteen huomioimisesta (29.4.2021)

Multian kunnan johtoryhmä linjasi kokouksessaan, että koronarajoitukset puretaan asteittain.

 • Kunnanvirasto aukeaa 3.5.2021 alkaen ja on normaalisti auki maanantai-perjantai klo 9.00-15.00.
 • Kehitysvammaisten työtoiminta aukeaa Omakodin asiakkaille maanantaina 3.5.2021 ja ulkopaikkakuntalaisille 10.5.2021.
 • Sinerväsali aukeaa maanantaina 3.5.2021 aikuisten ryhmäliikunnalle. Järjestäjien vastuulla on huolehtia AVI:n voimassa olevien rajoitusten noudattamisesta ja THL:n ja OKM:n hygieniaohjeista liikuntatiloja käytettäessä.
 • Nuorisotila Nepa aukeaa 3.5.2021 alkaen. Ensimmäisestä kokoontumiskerrasta tiedotetaan nuorisotoimen kanavissa.
 • Poukaman ovet pysyvät suljettuna ja asukkaiden tapaamiset sovitaan henkilökunnan kanssa etukäteen ja vierailijoita sallitaan kerrallaan maksimissaan vain kaksi henkilöä.
 • Ikäihmisten päivätoiminta pysyy suljettuna 1.8.2021 saakka.
 • Kunnan alueella on edelleen voimassa laaja maskisuositus kaikissa julkisissa tiloissa ja kunta suosittelee asiakkaita ja yhteistyökumppaneita käyttämään maskia heidän vieraillessaan kunnan toimipisteissä. Samoin kunnan työntekijät käyttävät maskeja edelleen aiemman ohjeistuksen mukaisesti noudattaen omien yksiköittensä turvallisuusohjeita.
 • THL:n suosituksen mukaisesti yli 12-vuotiailla on edelleen koulussa maskisuositus. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, mutta halutessaan oppilaat voivat käyttää myös omia maskejaan.
 • Kunnan yksiköissä on edelleen voimassa laaja etätyösuositus. Tämän vuoksi asiakkaille suositellaan ajanvarausta aina asioidessaan esimerkiksi kunnanvirastolla.

Aluehallintoviraston tuoreet määräykset

Keski-Suomi on kokonaisuudessaan perustasolla koronaepidemian osalta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 26.4.2021 uuden ohjauskirjeen, missä todettiin, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kunnissa voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että niissä turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa 1.5.-16.5.2021.

Pyydämme huomioimaan, että kaikki nämä tehdyt rajoitustoimenpiteet ja suositukset toteutetaan kuntalaisten turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi. Parhaiten pystymme ehkäisemään epidemian leviämistä kunnan alueella tai laajemmalla alueella ennakoivilla toimenpiteillä. Juuri nyt on erityisen tärkeää välttää turhia lähikontakteja, liikkumista ja huolehtia omalta osaltaan maskisuosituksen, turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisesta. Pienimmistäkin oireista on hakeuduttava koronatestiin välittömästi ja sairaana pysytään kotona välttäen kontakteja.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on päättänyt, että aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa 30.4.2021 saakka.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän linjaus Tiedote kuntalaisille koronatilanteen huomioimisesta 31.3.2021

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (Koronanyrkki) totesi (29.3.2021) kokouksessaan, että koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue jatkaa kiihtymisvaiheessa. Myöskään voimassa oleviin rajoituksiin ei nähty tarpeen tehdä muutoksia.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on viime aikoina pysynyt KSSHP:n alueella hyvin vakaana ja tartuntojen määrä on edelliseen vertailujaksoon verrattuna jopa hieman hiipunut. Tilanteen rauhallisesta luonteesta huolimatta kiihtymisvaiheen tunnusmerkit täyttyvät ja alueen todettiin jatkavan kiihtymisvaiheessa. Voimassa oleviin rajoituksiin ei nähty tarpeen tehdä muutoksia ja AVIn kokoontumisrajoituksia jatketaan edelleen.

Vaikka tilanne on säilynyt rauhallisena, ilmenee tartuntoja alueella kuitenkin jatkuvasti. Nyrkki toivookin pääsiäisen pyhiä ja vapaapäiviä vietettävän THL:n suositusten mukaisesti oman ydinperheen kesken tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on kokonaisuudessaan jälleen kiihtymisvaiheessa. Tartunnat ovat alkaneet levitä myös Jyväskylän ympäristökuntiin. Erityistä huolta aiheuttavat helposti leviävät muuntovirukset, jotka tarttuvat huomattavasti herkemmin.

Multian kunnan ennaltaehkäisevinä koronavarotoimenpiteinä linjataan seuraavaa:

Multian kunta jatkaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjeen mukaisia rajoitustoimenpiteitä 30.4.2021 saakka. Tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti ja rajoituksia päivitetään tarpeen mukaan.

Tämän lisäksi kunta antaa hyvin vahvan maskisuosituksen alueellaan ja pyytää kaikkia huomioimaan yleisen maskisuosituksen, kahden metrin turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisen kaikissa julkisissa tiloissa ja kohtaamisissa.

Aiemman päätöksen mukaiset jatkettavat ja päivitetyt rajoitustoimenpiteet ovat seuraavat:

 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu maksimissaan 10 hengen ryhmissä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Ryhmien muodostamisesta ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta vastaa toiminnan järjestäjä. Toiminnan järjestäjät tiedottavat toimintansa järjestämisestä itse.
 • Sinerväsali pysyy suljettuna vapaa-ajan ryhmäliikunnan osalta. Sinerväsalin käyttöönotto edellyttäisi sellaisia tehostettuja siivoamis- ja hygieniakäytäntöjä sekä jatkuvaa valvontaa turvallisuuden takaamiseksi, mihin kunnalla ei ole mahdollisuutta.
 • Kuntosali on käytössä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Kuntosali ei ole käytössä arkisin klo 8.00–9.00 siivouksen vuoksi. Jokainen käyttäjä huolehtii itse laitteen puhdistamisesta oman käyttönsä jälkeen salilta löytyvällä puhdistusaineella. Kuntosalilla on voimassa turvallisuusohjeet eli maskisuositus, kahden metrin turvavälit ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen. Kuntosalille ei saa tulla sairaana. Kuntosalitoiminnan katsotaan lukeutuvan yksilöliikunnan piiriin eikä olevan ryhmäliikuntaa, jolloin toimintaa siellä voidaan jatkaa, kunhan rajoituksia voidaan noudattaa ja tartuntojen määrä ei lisäänny.
 • Nuorisotila Nepan sulkuaikaa jatketaan ja Nepa pysyy suljettuna 30.4.2021 saakka.
 • Kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja ikäihmisten päivätoiminta ovat suljettuina 30.4.2021 saakka.
 • Palvelukeskus Poukamassa omaisten vierailut sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Vierailulla voi olla yhtä aikaa enintään 2 henkilöä. Vierailulla on käytössä maskit ja turvavälit.
 • Kierrätyspiste pysyy auki ja siellä henkilöstö ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat velvoitetaan käyttämään joko visiiriä tai maskia. Asiakkaiden toivotaan hyvin vahvasti noudattavan maskisuositusta, kahden metrin turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa.
 • Kunnassa on edelleen käytössä etätyösuositus niissä yksiköissä ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunnanvirasto pysyy suljettuna 30.4.2021 saakka. Henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse ja ajanvarauksella. Myös sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita puhelimitse sekä ajanvarauksella.
 • Kirjasto on auki normaalisti lainaustoiminnan osalta. Kirjasto on auki arkisin 12.00–18.00. Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota hyvään käsihygieniaan, kasvomaskisuositukseen ja turvaväleihin. Kirjastossa saa asioida yhtä aikaa alle 10 henkilöä.
 • Varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta järjestetään normaalina lähiopetuksena noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeistuksia.

Pyydämme huomioimaan, että kaikki nämä tehdyt rajoitustoimenpiteet ja suositukset toteutetaan kuntalaisten turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi. Tavoitteenamme on estää tartuntojen määrän nousu yli THL:n tilastoiman viiden tartunnan joukkoon. Parhaiten pystymme ehkäisemään epidemian leviämistä kunnan alueella tai laajemmalla alueella ennakoivilla toimenpiteillä. Juuri nyt on erityisen tärkeää välttää turhia lähikontakteja, liikkumista ja huolehtia omalta osaltaan maksisuosituksen, turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisesta. Pienimmistäkin oireista on hakeuduttava koronatestiin välittömästi ja sairaana pysytään kotona välttäen kontakteja.

 

Koronarokotukset Seututerveyskeskuksessa ja siihen kuuluvissa kunnissa

Seututerveyskeskus päivittää tietoja koronarokotustilanteesta ja -järjestyksestä kahdesti viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Uusimmat tiedot voi käydä lukemassa osoitteessa
https://www.seututk.fi/fi-FI/Seututerveyskeskus/Uutisarkisto/Koronarokotukset_Seututerveyskeskuksessa

Seututerveyskeskuksessa rokotusvuorossa ovat:

 • Yli 70-vuotiaat ja heidän omaishoitajansa/puoliso (1 hlö) iäkkäimmistä alkaen (yli 70-vuotiaiden rokottaminen kestää useita viikkoja, tavoite tällä hetkellä huhtikuun loppuun)

Viikosta 11 lähtien toistaiseksi:

Soitamme yli 80-vuotiaille, joilla ei vielä ole rokotusaikaa, ja sen jälkeen yli 70-vuotiaille ikäjärjestyksessä vanhimmista alkaen rokotusajan sopimiseksi. Puhelu tulee 014 -alkuisesta numerosta. Jos emme tavoita asiakasta ensimmäisellä soitolla, yritämme soittaa myöhemmin uudestaan, yhteensä enintään kolme kertaa.

Sekä sähköinen että puhelinajanvaraus on suljettu, jotta asiakkaiden ei tarvitse yrittää tavoittaa rokotusajanvarausta ja odottaa takaisinsoittoa.

Tiedote kuntalaisille koronatilanteen huomioimisesta

2.3.2021

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän linjaus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä eli ns. koronanyrkki linjasi 1.3.2021 kokouksessaan, että KSSHP:n alue on epidemiologisen tilanteen näkökulmasta, Jyväskylää lukuun ottamatta, perustasolla. Kokouksessa todettiin, että perustasolle kuuluvien kuntien näkökulmasta tilanteen tarkentuminen on välttämätöntä, koska useassa kunnassa ei ole useaan viikkoon todettu yhtään uutta koronatartuntaan. Jyväskylä puolestaan täyttää edelleen kiintymisvaiheen tunnusmerkit, vaikka tilanne ei ole kaupungissa viime viikkojen aikana mennyt sen enempää huonompaan kuin parempaankaan suuntaan.

Kokouksessa linjattiin myös, että toisen asteen lähiopetus voi jatkua koko sairaanhoitopiirin alueella nykyisellään joko lähiopetuksena tai hybridimallin mukaisesti. Myös yläkoulut (luokat 7. – 9.) jatkavat hiihtolomaviikon jälkeen tämän hetken arvion mukaan lähiopetuksella. Mikäli paikallinen tartuntatilanne ja/tai valtakunnalliset ohjeistukset edellyttävät (kouluissa ja oppilaitoksissa pahenisi nopeasti), on KSSHP:n alueella valmius siirtyä etäopetukseen nopealla aikataululla. Kouluissa on edelleen tärkeä noudattaa kuntakohtaisia suosituksia esimerkiksi maskien käyttöön, käsihygieniaan ja turvaväleihin liittyen. Tilanteen kehittymistä seurataan päivittäin. Kaikki muut rajoitukset ja suositukset pysyvät ennallaan.

Aluehallintoviraston tuoreet määräykset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi perjantaina 26.2.2021 uuden ohjauskirjeen, missä todettiin muun muassa, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kunnissa voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan edelleen järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että niissä turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.  Määräys on voimassa 2.3.-31.3.2021.

Multian kunnan ennaltaehkäisevinä koronavarotoimenpiteinä linjataan seuraavaa:

Multian kunta jatkaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjeen mukaisia rajoitustoimenpiteitä 31.3.2021 saakka. Tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti ja rajoituksia päivitetään tarpeen mukaan. Tämän lisäksi kunta antaa hyvin vahvan maskisuosituksen alueellaan ja pyytää kaikkia huomioimaan yleisen maskisuosituksen, kahden metrin turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisen kaikissa julkisissa tiloissa.

Yläkoulu edelleen lähiopetuksessa

 • Perusopetuksessa jatketaan lähiopetuksessa kaikkien luokka-asteiden myös yläluokkien (7-9lk) osalta hiihtoloman jälkeen. Tilannetta seurataan päivittäin ja valmius siirtyä etäopetukseen tarvittaessa onnistuu nopeasti, mikäli tilanne muuttuu.

Edelleen on erittäin tärkeää, ettei sairaana tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen. THL:n  8.1.2021 antaman maskisuosituksen mukaisesti Multialla maskien käyttöä suositellaan perusopetuksen 6.-9 luokilla. Koululla on jaettu maskeja oppilaiden käyttöön ja myös omia maskeja on saanut käyttää.

Aiemman päätöksen mukaiset jatkettavat ja päivitetyt rajoitustoimenpiteet ovat seuraavat:

 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu maksimissaan 10 hengen ryhmissä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Ryhmien muodostamisesta ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta vastaa toiminnan järjestäjä. Toiminnan järjestäjät tiedottavat toimintansa järjestämisestä itse.
 • Kuntosali on käytössä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Kuntosali ei ole käytössä arkisin klo 8.00–9.00 siivouksen vuoksi. Jokainen käyttäjä huolehtii lisäksi laitteen puhdistamisesta oman käyttönsä jälkeen salilta löytyvällä puhdistusaineella. Kuntosalilla on voimassa turvallisuusohjeet eli maskisuositus, kahden metrin turvavälit ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen. Kuntosalille ei saa tulla sairaana.
 • Nuorisotila Nepan sulkuaikaa jatketaan ja Nepa pysyy suljettuna 31.3.2021 saakka.
 • Kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja ikäihmisten päivätoiminta ovat suljettuina 30.4.2021 saakka.
 • Palvelukeskus Poukamassa omaisten vierailut sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Vierailulla voi olla yhtä aikaa enintään 2 henkilöä. Vierailulla on käytössä maskit ja turvavälit.
 • Kierrätyspiste pysyy auki ja siellä henkilöstö ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat velvoitetaan käyttämään joko visiiriä tai maskia. Asiakkaiden toivotaan hyvin vahvasti noudattavan maskisuositusta, kahden metrin turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa.
 • Kunnassa on edelleen käytössä etätyösuositus niissä yksiköissä ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunnanvirasto pysyy suljettuna 31.3.2021 saakka. Henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse ja ajanvarauksella. Myös sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita puhelimitse sekä ajanvarauksella.
 • Kirjasto on auki normaalisti lainaustoiminnan osalta. Kirjasto on auki arkisin 12.00–18.00. Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota hyvään käsihygieniaan, kasvomaskisuositukseen ja turvaväleihin. Kirjastossa saa asioida yhtä aikaa alle 10 henkilöä.
 • Varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta järjestetään normaalina lähiopetuksena noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeistuksia.

Pyydämme huomioimaan, että kaikki nämä tehdyt rajoitustoimenpiteet ja suositukset toteutetaan kuntalaisten turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi. Parhaiten pystymme ehkäisemään epidemian leviämistä kunnan alueella tai laajemmalla alueella ennakoivilla toimenpiteillä. Juuri nyt on erityisen tärkeää välttää turhia lähikontakteja, liikkumista ja huolehtia omalta osaltaan maksisuosituksen, turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisesta. Pienimmistäkin oireista on hakeuduttava koronatestiin välittömästi ja sairaana pysytään kotona välttäen kontakteja.

Tiedote kuntalaisille koronatilanteen huomioimisesta

26.2.2021

 

Valtioneuvosto on antanut 25.2.2021 periaatepäätöksen kolmen viikon sulkutilasta ajalle 8.-28.3.2021. Valtioneuvosto on ohjeistanut, että leviämisvaiheen alueilla on otettava käyttöön etäopetus toisella asteella ja perusopetuksen yläluokilla ja tämän lisäksi yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Samoja toimenpiteitä suositellaan myös kiihtymisvaiheen alueille. Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto ei ole vielä antanut ohjeistustaan asiasta koskien Keski-Suomen aluetta ja sen kuntia. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, mihin Multia kuuluu, on tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa. Tartuntatilanne Multialla on rauhallinen ja tartuntojen määrä ei ole ylittänyt THL:n tilastorajaa.

Erityistä huolta aiheuttaa edelleen uusien, helpommin tarttuvien koronavirustyyppien eli Iso-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa todettujen varianttien leviäminen Suomeen.

Rokotukset uutta koronavirusta vastaan on aloitettu Suomessa, mutta rokotekattavuus ei vielä ole sillä tasolla, että se merkittävästi vähentäisi väestön alttiutta tartunnalle.  Juuri tällä hetkellä valtakunnallisen tilanteen ja erityisesti uusien, helpommin leviävien virusmuunnosten vuoksi tilanne on hyvin epävarma, ja sen kehitystä on vaikea ennakoida. Tartuntatilanteen äkilliseen heikentymiseen myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on kuitenkin syytä varautua.

Edellä mainituista syistä on edelleen välttämätöntä jatkaa voimassa olevia tiukkoja kokoontumisrajoituksia koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Multian kunta on jo tehnyt aiemmin 05.02.2021 aluehallintovirastolta saapuneen ohjauskirjeen perusteella rajoitustoimenpiteitä. Ohjauskirjeessään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kielsi tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Ohjauskirjeen mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Aluehallintoviraston määräys on voimassa ajalla 8.2-1.3.2021 ja uutta määräystä ei vielä ole annettu.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Jos epidemiologinen tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudestaan.

Multian kunnan ennaltaehkäisevinä koronavarotoimenpiteinä linjataan seuraavaa:

Multian kunta jatkaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aiemman ohjauskirjeen mukaisia rajoitustoimenpiteitä 31.3.2021 saakka. Tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti ja rajoituksia päivitetään tarpeen mukaan. Tämän lisäksi kunta antaa hyvin vahvan maskisuosituksen alueellaan ja pyytää asiakkaita huomioimaan yleisen maskisuosituksen, kahden metrin turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisen erityisesti niissä kunnan tiloissa, joissa toimintaa edelleen pyritään jatkamaan rajoitukset huomioiden eli kirjastolla, kierrätyspisteellä ja kuntosalilla.

Multialla kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Suositus koskee myös ulkona- tapahtuvaa toimintaa mikäli turvaväleistä ei voida huolehtia. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan kunnan toimipisteiden lisäksi kauppoja, pankkia, postia jne. Maskeja tulee lisäksi käyttää joukkoliikenteessä. Työyhteisöt antavat työntekijöilleen omat maskisuosituksensa THL:n maskisuosituksen mukaisesti ja kunnan työntekijät pitävät maskia asiakkaiden kanssa asioidessaan.

Aiemman päätöksen mukaiset jatkettavat ja päivitetyt rajoitustoimenpiteet ovat seuraavat:

 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu maksimissaan 10 hengen ryhmissä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Ryhmien muodostamisesta ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta vastaa toiminnan järjestäjä. Toiminnan järjestäjät tiedottavat toimintansa käynnistymisestä itse.
 • Kuntosali on käytössä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Kuntosali ei ole käytössä arkisin klo 8.00–9.00 siivouksen vuoksi. Jokainen käyttäjä huolehtii lisäksi laitteen puhdistamisesta oman käyttönsä jälkeen salilta löytyvällä puhdistusaineella. Kuntosalilla on voimassa turvallisuusohjeet eli maskisuositus, kahden metrin turvavälit ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen. Kuntosalille ei saa tulla sairaana.
 • Nuorisotila Nepan sulkuaikaa jatketaan ja Nepa pysyy suljettuna 31.3.2021 saakka.
 • Kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja ikäihmisten päivätoiminta ovat suljettuina 30.4.2021 saakka.
 • Palvelukeskus Poukamassa omaisten vierailut sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Vierailulla voi olla yhtä aikaa enintään 2 henkilöä. Vierailulla on käytössä maskit ja turvavälit.
 • Kierrätyspiste pysyy auki ja siellä henkilöstö ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat velvoitetaan käyttämään joko visiiriä tai maskia. Asiakkaiden toivotaan hyvin vahvasti noudattavan maskisuositusta, kahden metrin turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa.
 • Kunnassa on edelleen käytössä etätyösuositus niissä yksiköissä ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunnanvirasto pysyy suljettuna 31.3.2021 saakka. Henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse ja ajanvarauksella. Myös sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita puhelimitse sekä ajanvarauksella.
 • Kirjasto on auki normaalisti lainaustoiminnan osalta. Kirjasto on auki arkisin 12.00–18.00. Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota hyvään käsihygieniaan, kasvomaskisuositukseen ja turvaväleihin. Kirjastossa saa asioida yhtä aikaa alle 10 henkilöä.
 • Varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta järjestetään normaalina lähiopetuksena noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeistuksia. Yläluokkien mahdolliseen 8.3.2021 alkavaan etäopiskeluun siirtymiseen kuitenkin varaudutaan valtioneuvoston periaatepäätöksen ohjauksen mukaisesti. Etäopetukseen siirtymisessä noudatetaan aluehallintoviraston päätöstä ja ohjausta. Asian etenemisestä tiedotetaan välittömästi vanhempia.

Edelleen on erittäin tärkeää, ettei sairaana ei tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen. THL:n  8.1.2021 antaman maskisuosituksen mukaisesti Multialla maskien käyttöä suositellaan perusopetuksen 6.-9 luokilla. Koululla on jaettu maskeja oppilaiden käyttöön ja myös omia maskeja on saanut käyttää.

Pyydämme huomioimaan, että kaikki nämä tehdyt rajoitustoimenpiteet ja suositukset toteutetaan kuntalaisten turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi. Parhaiten pystymme ehkäisemään epidemian leviämistä kunnan alueella tai laajemmalla alueella ennakoivilla toimenpiteillä. Juuri nyt on erityisen tärkeää välttää turhia lähikontakteja, liikkumista ja huolehtia omalta osaltaan maksisuosituksen, turvavälien ja hyvän käsihygienian noudattamisesta. Pienimmistäkin oireista on hakeuduttava koronatestiin välittömästi ja sairaana pysytään kotona välttäen kontakteja.

 

Tiedote kuntalaisille koronatilanteen huomioimisesta

5.2.2021

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, lukuun ottamatta Jyväskylää, joka on leviämisvaiheessa.

Erityistä huolta aiheuttaa uuden, mahdollisesti helpommin tarttuvan koronavirustyypin leviäminen Iso-Britanniasta Suomeen samoin kuin Etelä-Afrikassa todetun variantin mahdollinen leviäminen.

Rokotukset uutta koronavirusta vastaan on aloitettu myös Suomessa, mutta rokotekattavuus ei vielä ole sillä tasolla, että se merkittävästi vähentäisi väestön alttiutta tartunnalle. Juuri tällä hetkellä valtakunnallisen tilanteen ja erityisesti uusien, helpommin leviävien virusmuunnosten vuoksi tilanne on hyvin epävarma, ja sen kehitystä on vaikea ennakoida. Tartuntatilanteen äkilliseen heikentymiseen myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on kuitenkin syytä varautua.

Edellä mainituista syistä on vielä välttämätöntä jatkaa voimassa olevia tiukkoja kokoontumisrajoituksia koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

05.02.2021 Aluehallintovirastolta saapuneen ohjauskirjeen perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 8.2-1.3.2021.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Jos epidemiologinen tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudestaan.

Multian kunnan ennaltaehkäisevinä koronavarotoimenpiteinä linjataan seuraavaa:

 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu maksimissaan 10 hengen ryhmissä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Ryhmien muodostamisesta ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta vastaa toiminnan järjestäjä. Toiminnan järjestäjät tiedottavat toimintansa käynnistymisestä itse.
 • Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä on kokoontunut 1.2.2021. Tämä ns. koronanyrkki suosittelee urheilu- ja seuratoimintaan rajoituksia koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Samalla se toteaa myös, että alueen kunnat voivat jatkaa oman harkintansa mukaan toimintaa kunnan sisällä. Kuntien välistä liikkumista on vältettävä.

Ehdottoman tärkeää on noudattaa nyrkin ohjeistusta siitä, ettei kuntien välistä liikkumista kisamatkojen tai pelien vuoksi tehdä 1.-14.2.2021.

 • Kuntosalia voi käyttää voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Kuntosali ei ole käytössä arkisin klo 8–9 siivouksen vuoksi. Jokainen käyttäjä huolehtii laitteen puhdistamisesta käytön jälkeen salilta löytyvällä puhdistusaineella.
 • Nuorisotila Nepan sulkuaikaa jatketaan ja Nepa pysyy suljettuna ajalla 8.2.-1.3.2021.
 • Kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja ikäihmisten päivätoiminta ovat suljettuina 30.4.2021 saakka. Sulkuaikaa on siis jatkettu.
 • Palvelukeskus Poukamassa omaisten vierailut sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Vierailulla voi olla yhtä aikaa enintään 2 henkilöä. Vierailulla on käytössä maskit ja turvavälit.
 • Kierrätyspiste pysyy auki ja siellä henkilöstö ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat velvoitetaan käyttämään joko visiiriä tai maskia.
 • Kunnassa on edelleen käytössä etätyösuositus niissä yksiköissä ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunnanvirasto pysyy suljettuna 1.3.2021 saakka. Henkilökunta on tavoitettavissa puhelimitse ja ajanvarauksella. Sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita puhelimitse sekä ajanvarauksella.
 • Kirjasto on auki normaalisti lainaustoiminnan osalta. Kirjasto on auki arkisin 12.00–18.00. Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota hygieniaan ja turvaväleihin. Kirjastossa saa asioida yhtä aikaa alle 10 henkilöä.
 • Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta järjestetään normaalina lähiopetuksena noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeistuksia.

Edelleen on tärkeää, ettei sairaana ei tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen.

THL päivitti maskisuositustaan 8.1.2021. Maskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille koko maassa. Käytännössä Multialla maskien käyttöä suositellaan perusopetuksen 6.-9 luokilla. Koululla jaetaan maskeja oppilaiden käyttöön, mutta myös omia maskeja saa käyttää.

Multialla maskeja suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Suositus koskee myös ulkona- tapahtuvaa toimintaa mikäli turvaväleistä ei voida huolehtia. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan kauppoja, pankkia, kirjastoa jne.

Maskeja tulee lisäksi käyttää joukkoliikenteessä.

Työyhteisöt antavat työntekijöilleen omat maskisuosituksensa THL:n maskisuosituksen mukaisesti.

Kunnan toimipisteissä asioidessa käytetään maskia. Myös kunnan työntekijät pitävät maskia asiakkaiden kanssa asioidessaan.

 • Nyt on erityisen tärkeää huolehtia käsihygieniasta ja pyrkiä välttämään lähikontakteja.

Tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti ja ohjeita päivitetään tarpeen mukaan.

Tiedote kuntalaisille koronatilanteen huomioimisesta

15.1.2021

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Erityistä huolta aiheuttaa uuden, mahdollisesti helpommin tarttuvan koronavirustyypin leviäminen IsoBritanniasta Suomeen samoin kuin Etelä-Afrikassa todetun variantin mahdollinen leviäminen.

Rokotukset uutta koronavirusta vastaan on aloitettu myös Suomessa, mutta rokotekattavuus ei vielä ole sillä tasolla, että se merkittävästi vähentäisi väestön alttiutta tartunnalle.   Juuri tällä hetkellä valtakunnallisen tilanteen ja erityisesti uusien, helpommin leviävien virusmuunnosten vuoksi tilanne on hyvin epävarma, ja sen kehitystä on vaikea ennakoida. Tartuntatilanteen äkilliseen heikentymiseen myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on kuitenkin syytä varautua. 

Edellä mainituista syistä on vielä välttämätöntä jatkaa voimassa olevia tiukkoja kokoontumisrajoituksia koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

14.01.2021 Aluehallintovirastolta saapuneen ohjauskirjeen perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 18.1.–8.2.2021.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Jos epidemiologinen tilanne alueella olennaisesti muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstään uudestaan.

Multian kunnan ennalta ehkäisevinä koronavarotoimenpiteinä linjataan seuraavaa:

 • Sinerväsali avataan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta maanantaista 18.1.2021 alkaen. Lasten ja nuorten ryhmätoiminta palaa tauolta maksimissaan 10 hengen ryhmissä voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Ryhmien muodostamisesta ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta vastaa toiminnan järjestäjä. Toiminnan järjestäjät tiedottavat toimintansa käynnistymisestä itse.
 • Kuntosali avataan voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Kuntosali ei ole käytössä arkisin klo. 8-9 siivouksen vuoksi. Jokainen käyttäjä huolehtii laitteen puhdistamisesta käytön jälkeen salilta löytyvällä puhdistusaineella.
 • Nuorisotila Nepa suljetaan ajalle 18.1 – 7.2.2021. Sulkuaikaa jatketaan.
 • Kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja ikäihmisten päivätoiminta ovat suljettuina ajalla 18.1-7.2.2021. Sulkuaikaa on siis jatkettu.
 • Palvelukeskus Poukamassa omaisten vierailut sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Vierailulla voi olla yhtä aikaa enintään 2 henkilöä. Vierailulla on käytössä maskit ja turvavälit.
 • Kierrätyspiste pysyy auki ja siellä henkilöstö ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat velvoitetaan käyttämään joko visiiriä tai maskia.
 • Kunnassa otetaan käyttöön etätyösuositus niissä yksiköissä ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunnanvirasto suljetaan 7.2.2021 saakka. Henkilöstö on tavattavissa ajanvarauksella. Sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita puhelimitse sekä ajanvarauksella.
 • Kirjasto on auki normaalisti lainaustoiminnan osalta. Kirjasto on auki seuraavasti: ma, ti, to klo 12.00–18.00, ke ja pe 12.00–16.00. Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota hygieniaan ja turvaväleihin. Kirjastossa saa asioida yhtä aikaa alle 10 henkilöä.
 • Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta järjestetään normaalina lähiopetuksena noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeistuksia.

Edelleen on tärkeää, ettei sairaana ei tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen.

THL päivitti maskisuositustaan 8.1.2021. Maskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille koko maassa. Käytännössä Multialla maskien käyttöä suositellaan perusopetuksen 6.-9 luokilla. Koululla jaetaan maskeja oppilaiden käyttöön, mutta myös omia maskeja saa käyttää. Koulu informoi asiasta tarkemmin Wilma-viestillä.

Multialla maskeja suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Suositus koskee myös ulkona- tapahtuvaa toimintaa mikäli turvaväleistä ei voida huolehtia. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan kauppoja, pankkia, kirjastoa jne.

Maskeja tulee lisäksi käyttää joukkoliikenteessä.

Työyhteisöt antavat työntekijöilleen omat maskisuosituksensa THL;n maskisuosituksen mukaisesti.

 • Nyt on erityisen tärkeää huolehtia käsihygieniasta ja pyrkiä välttämään lähikontakteja.

Tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti ja ohjeita päivitetään tarpeen mukaan

 

Tiedote kuntalaisille koronatilanteen huomioimisesta

Koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue siirtynyt koronatartuntojen osalta perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Viimeisen kahden viikon aikana koko sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on ollut nousussa. Nousua ei ole siis tapahtunut vain Jyväskylässä, vaan koko sairaanhoitopiirin alueella. Myös valtakunnallisesti tartunnat ovat olleet koko ajan kasvussa ja tartuntojen määrän ennakoidaan lisääntyvän entisestään. Multialla tilanne on kuitenkin edelleen rauhallinen.

THL arvioi, että ihmisten terveyden suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön lisää toimia ihmisten välisten fyysisten kontaktien vähentämiseksi. Tällä pyritään sekä ehkäisemään yhä useamman alueen epidemiatilanteen kiihtymistä perustason yläpuolelle, että kääntämään ilmaantuvuus laskusuuntaiseksi niillä alueilla, jotka ovat jo siirtyneet kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen.

17.12.2020 Aluehallintovirastolta saapuneen ohjauskirjeen perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 22.12.2020–17.1.2021. Tämä päätös korvaa ajalla 22.12.–31.12.2020 aluehallintoviraston 23.11.2020 antaman päätöksen.

Multian kunnan ennalta ehkäisevinä koronavarotoimenpiteinä linjataan seuraavaa:

 • Sinerväsali ja kuntosali suljetaan 7.12.2020 - 17.1.2021 väliseksi Sulkuaikaa siis jatketaan. Rajoitus koskee sekä kunnan järjestämää erillistoimintaa, että tilojen ulkopuolista käyttöä kaikissa ikäryhmissä. Tiloissa suoritetaan sulun aikana tehostettu perussiivous.
 • Nuorisotila Nepa suljetaan ajalle 7.12.2020 – 17.1.2021. Sulkuaikaa jatketaan.
 • Kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja ikäihmisten päivätoiminta ovat suljettuina ajalla 7.12-17.1.2021. Sulkuaikaa on siis jatkettu.
 • Palvelukeskus Poukamassa omaisten vierailut sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. Vierailulla voi olla yhtä aikaa enintään 2 henkilöä. Vierailulla on käytössä maskit ja turvavälit.
 • Kierrätyspiste pysyy auki ja siellä henkilöstö ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat velvoitetaan käyttämään joko visiiriä tai maskia.
 • Kunnassa otetaan käyttöön etätyösuositus niissä yksiköissä ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunnanvirasto suljetaan maanantaina 7.12.2020 ja sulku päättyy alustavan suunnitelman mukaan 17.1.2021. Henkilöstö on tavattavissa ajanvarauksella. Kunnan viraston asiakaspalvelu on suljettu 21.12.2020-6.1.2021. Sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita puhelimitse sekä ajanvarauksella.
 • Kirjasto on auki normaalisti lainaustoiminnan osalta. Kirjasto on auki seuraavasti: ma, ti, to klo 12.00–18.00, ke ja pe 12.00–16.00. Asiakkaita pyydetään kiinnittämään huomiota hygieniaan ja turvaväleihin. Kirjastossa saa asioida yhtä aikaa alle 10 henkilöä. Kirjastossa on joulusulku 23.-31.12.2020.
 • Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta järjestetään normaalina lähiopetuksena noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeistuksia.

Edelleen on tärkeää, ettei sairaana ei tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen.

 • Kokouksiin osallistuminen järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan etänä.
 • Multialla on voimassa THL:n koronaepidemian kiihtymisvaiheen ohjeen mukainen maskisuositus. Maskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä ja kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä tilaisuuksissa, joissa turvavälejä ei aina voida noudattaa.
 • Nyt on erityisen tärkeää huolehtia käsihygieniasta ja pyrkiä välttämään lähikontakteja.

Tilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti ja ohjeita päivitetään tarpeen mukaan.

Tilanteesta huolimatta toivotamme Hyvää Joulua ja Onnea uudelle vuodelle 2021! Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

Tiedote kuntalaisille 1.12.2020

Multian kunnassa koronatilanne on edelleen rauhallinen, mutta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Nyrkin tiedotteen mukaan koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt koronatartuntojen osalta perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Päätöstä perusteltiin sillä, että viimeisen kahden viikon aikana koko sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on ollut nousussa. Nousua ei ole siis tapahtunut vain Jyväskylässä, vaan koko sairaanhoitopiirin alueella. Myös valtakunnallisesti tartunnat ovat olleet koko ajan kasvussa ja tartuntojen määrän ennakoidaan lisääntyvän entisestään.

Nyrkki oli huolissaan KSSHP:n tilanteesta ja katsoi, että ennakoivia toimia täytyy tehdä tarpeeksi ajoissa, etteivät alueen tapausmäärät lähtisi hallitsemattomaan nousuun ennen juhlakautta.

Kiihtymisvaiheen suositusten mukaisesti Nyrkki suosittelee, ettei KSSHP:n alueella järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia seuraavan kahden viikon aikana. Tämän jälkeen Nyrkki tarkastelee asiaa uudelleen. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat, ylioppilasjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.

Nyrkki totesi myös, että yksittäiset kunnat ja kaupungit KSSHP:n alueella voivat antaa myös tiukempia kokoontumisrajoituksia, jos katsovat sen tarpeelliseksi. Esimerkiksi Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä antoi jo viime perjantaina suosituksen, ettei yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä 15.1.2021 mennessä Jyväskylässä.

Nyrkissä todettiin myös, että kansalaisten tulisi nyt harkita millaisia kokoontumisia kannattaa ylipäätään järjestää. Erityisen huolissaan oltiin siitä, että tällä hetkellä koronatartuntoja ei ole vain nuorilla vaan myös vanhemmissa ikäryhmissä. Myös altistuneiden määrä on viime viikkojen aikana lisääntynyt huimasti. Julkisten yleisötilaisuuksien osallistujamääristä Aluehallintoviranomainen tekee uudet linjaukset tämän viikon aikana.

Multian kunnan ennalta ehkäisevinä koronavarotoimenpiteinä linjataan seuraavaa:

 • Turvavälien noudattamiseen suositellaan kiinnitettävän entistä parempaa huomioita, kuin myös käsihygieniaan ja yleiseen maskisuositukseen.
 • Kunnan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta ja ikäihmisten päivätoiminta suljetaan 7.12. Alustavan suunnitelman mukaan toiminnat aukeavat jälleen 7.1.2021.
 • Kierrätyspiste pysyy auki ja siellä henkilöstö ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat velvoitetaan käyttämään joko visiiriä tai maskia.
 • Kunnassa otetaan käyttöön etätyösuositus niissä yksiköissä ja työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Kunnanvirasto suljetaan maanantaina 7.12.2020 ja sulku päättyy alustavan suunnitelman mukaan 7.1.2021.
 • Sosiaalitoimisto palvelee asiakkaita puhelimitse sekä ajanvarauksella.
 • Eri yksiköissä ei saa järjestää yli 20 hengen tilaisuuksia
 • Johtoryhmä siirtyy työskentelemään vuorotellen etänä ja läsnä. Tällä pyritään varmistamaan se, että johtoryhmä ei työskentele yhtä aikaa samassa tilassa ja näin altistu/altista mahdollisessa koronatartuntatilanteessa.
 • Yhteisiä kahvi- ja lounastaukoja suositellaan välttämään.
 • Tilannetta koronatilanteen kiihtymisen osalta seurataan jatkuvasti ja muuttuvaan tilanteeseen reagoidaan nopeasti.
 • Kokouksiin osallistuminen järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan etänä.

Ajankohtaista terveysasemien toiminnasta korona-aikana (päivitetty 8.10.)

Tämä tilanteen mukaan päivitettävä uutinen listaa ajankohtaisimmat tiedot koronatilanteen aiheuttamista järjestelyistä Seututerveyskeskuksessa.

Epidemiatilanteen jatkuessa terveysasemien poikkeusjärjestelyt jatkuvat toistaiseksi.

Terveysasemille tulee saapua vain etukäteen sovitusti, jotta vähennetään tarpeetonta liikkumista ja infektion leviämisen riskiä julkisissa tiloissa. Kaikkien terveysasemien palvelunumerot toimivat normaalisti.

Isompien terveysasemien yleisissä tiloissa, joissa liikkuu useampia ihmisiä kerrallaan eikä turvavälejä ole mahdollista pitää, suositellaan käytettävän maskia. Myös henkilökunta käyttää maskia potilastilanteissa, joissa turvaväliä ei ole mahdollista pitää.

Jos epäilet koronatartuntaa tai saat akuutin flunssan oireita

 • Tee sähköinen oirearvio (https://pro.klinik.fi/contact/seututk) tai soita koronapuhelimeen p. 014 269 8180 ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hoitaja tai lääkäri arvioi näytteenottotarpeen tilannekohtaisesti. Koronapuhelin palvelee arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin klo 9–15. Jätettyihin soittopyyntöihin vastataan saman päivän aikana.
 • Huolehdi riittävästä etäisyydestä muihin ihmisiin, jos liikut kodin ulkopuolella.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.
 • Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, tai kyseessä on alle 3 kk ikäinen äkillisesti sairastunut lapsi, etkä saa yhteyttä koronapuhelimeen tai terveysasemalle, soita päivystysapuun 116 117. Toimi puhelimitse annettavien ohjeiden mukaan.

Katso tarkennetut ohjeet lapsen infektio-oireista THL:n sivuilta (THL.fi) >> (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus)

Vastaanotot

Ota aina etukäteen yhteyttä, ennen kuin saavut terveysasemalle!

Puheluiden suuren määrän takia terveysasemien takaisinsoitoissa on välillä viivettä useampi tunti. Siitä huolimatta on syytä odottaa takaisinsoittoa kärsivällisesti, jotta puhelimet eivät ruuhkaudu tarpeettomista toistuvista yhteydenottoyrityksistä. Puhelimessa annetaan ohjeet turvalliseen terveyskeskuksessa asioimiseen.

Puhelimessa jonottamista voi vähentää tekemällä sähköisen oirearvion (https://pro.klinik.fi/contact/seututk) puhelinsoiton sijaan.

Seututerveyskeskuksen terveysasemilla hoidetaan potilaiden asioita mahdollisimman pitkälle sähköisesti, puhelimitse tai etävastaanotoilla, jotta voidaan pienentää infektiotartunnoille altistumisen riskiä. Tarvittaessa asiakas kutsutaan vastaanotolle paikan päälle ja hänet ohjeistetaan niin, että vastaanotto voidaan järjestää ilman tartuntavaaraa.

Infektioiden leviämisen minimoimiseksi on erityisen tärkeää, että infektio-oireiset potilaat eivät tule terveysasemalle muuten kuin etukäteen sovittuna.

Tartuntariskin estämiseksi terveysasemilla on erotettu hengitystieinfektio-oireisten potilaiden vastaanotto muista potilaista Joutsan, Keuruun ja Laukaan terveysasemille. Vastaanotolle tullessasi noudata puhelimitse saamiasi ohjeita sekä alla olevia oireidesi mukaisia kulkuohjeita.

Infektiovastaanotto hengitystieinfektio-oireisille

 • Joutsa, Luhanka, Toivakka: Infektiovastaanotto Joutsan terveysasemalla, kulku puhelimitse saatujen ohjeiden mukaisesti.
 • Keuruu, Multia, Petäjävesi: Infektiovastaanotto Keuruun terveysasemalla, kulku ainoastaan ensiavun sisäänkäynnin kautta.
 • Laukaa, Konnevesi: Infektiovastaanotto Laukaan terveysasemalla, kulku sisäpihan kautta arkisin klo 15 asti. Opasteet Kantolantien risteyksessä. Ilta- ja viikonloppupäivystyksen aikana kulku infektiovastaanotolle pääovesta.

Kiirevastaanotto muille

 • Joutsa, Luhanka, Toivakka: Kiirevastaanotto Joutsan terveysasemalla, kulku vastaanotolle, laboratorioon, röntgeniin ja fysioterapiaan ensiavun ovesta eli remontinaikaisen pääsisäänkäynnin kautta. Vastaanoton käytössä on edelleen myös hammashoitolan huone, jonne kulku hammashoitolan ulko-ovesta. Luhangan terveysasemalla näytteenotto toimii normaalisti, mutta muuten Luhangan terveysasemalla ja Toivakan terveysasemalla on toistaiseksi toimintaa vain etukäteen sovitusti.
 • Keuruu, Multia, Petäjävesi: Kiirevastaanotto Keuruun terveysasemalla, kulku ainoastaan Keuruun terveysaseman pääsisäänkäynnin kautta. Multian terveysasemalla, Petäjäveden terveysasemalla ja Haapamäen sivuvastaanotolla on toimintaa toistaiseksi vain etukäteen sovitusti.
 • Laukaa, Konnevesi: Kiirevastaanotto Laukaan terveysasemalla, kulku ainoastaan Laukaan terveysaseman pääsisäänkäynnin kautta. Konneveden terveysasemalla ja Lievestuoreen sivuvastaanotolla on toimintaa toistaiseksi vain etukäteen sovitusti.

Kiireettömät asiat

Kiireettömät yhteydenotot tulee tehdä mieluiten sähköisten asiointipalvelujen kautta, jotta vältytään puhelimessa jonottamiselta. Yhteydenottoon vastataan tilanteesta riippuen puhelimitse tai tekstiviestillä viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.

Riskiryhmien palvelut

Terveyskeskuspalvelut järjestetään yhteydenoton perusteella tarpeen mukaisesti.

Myös kunnat tiedottavat omista palvelu- ja tukimuodoistaan yli 70-vuotiaille.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta on tärkeää huolehtia omasta fyysisestä kunnosta ja pysyä liikkeellä. Seututk.fi-sivustolle (http://www.seututk.fi/fi-FI/Palvelut/Fysioterapia/Liikkeella_pysymisen_tarkeys_poikkeusolo(60358)) on koottu muutamia kotioloihin soveltuvia harjoitusohjelmia, joita voi tulostaa vaikka vietäväksi läheisen ikäihmisen postiluukkuun.

Huomioitavaa laboratorionäytteenotoissa

Leivonmäellä ja Luhangassa näytteenotto toimii normaalisti. Leivonmäellä kulku näytteenottoon terveysaseman takaovesta. Älä kuitenkaan tule flunssaoireisena.

Fimlabin näytteenottoajat osoitteessa: www.fimlab.fi.

Huomioitavaa hoitotarvikejakelussa

Hoitotarvikejakelu jatkuu kaikissa kunnissa poikkeustilanteesta huolimatta.

Joutsan hoitotarvikejakelu on auki maanantaisin klo 14–15.30, jos nouto ei tällöin onnistu, niin soitto ensin p. 040 840 4691. Leivonmäen ja Luhangan alueella diabeetikon hoitotarvikkeiden noudosta on sovittava aina ensin puhelimitse: Leivonmäki p. 014 269 0251 ja Luhanka p. 014 269 0253. Toivakan hoitotarvikejakelusta soitto Toivakan terveysasemalle p. 014 336 6710.

Petäjävedellä hoitotarvikejakelu keskiviikkoisin klo 9–10 ja 15–16.

Muista mahdollisista jakelun poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvia asiakkaita henkilökohtaisesti.

Hoitotarvikkeita ei saa noutaa sairaana tai flunssaoireisena. Riskiryhmäläisten hoitotarvikkeiden nouto mieluiten läheisen tai muun terveen henkilön toimesta. Annettavien hoitotarvikkeiden määrä katsotaan aina yksilöllisen tarpeen mukaan.

Apuvälinelainaamot

Joutsan, Keuruun ja Laukaan terveysasemien apuvälinelainaamot palvelevat normaalisti. Muilla terveysasemilla apuvälinelainaus toimii vain erikseen sovitusti. Yhteydenotot apuvälineasioihin liittyen fysioterapian palvelunumeroon.

Apuvälineitä ei saa noutaa sairaana tai flunssaoireisena. Jos olet flunssainen, ota puhelimitse yhteyttä lainaamoon. Riskiryhmäläisten apuvälineiden nouto mieluiten läheisen tai muun terveen henkilön toimesta.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi ja asiakaspalvelu p. 014 269 0333 toimii normaalisti:

 • Kiireellisissä asioissa arkisin klo 8–10
 • Kiireettömissä asioissa arkisin klo 10-16

Potilaita, joiden vastaanottoaikoja on jouduttu koronatilanteen vuoksi perumaan, on alettu kutsumaan vastaanotolle henkilökohtaisesti. Jonojen purkuun menee kuitenkin useita kuukausia, joten maltathan odottaa yhteydenottoa.

Hoitokäynneillä painotetaan omahoidon ohjausta, joka on oleellista hoidon onnistumisen ja hoitotuloksen kannalta. Hoitoon saa tulla vain terveenä, joten peru aika, jos olet sairas. Mukana saa olla korkeintaan yksi saattaja, jotta hoitolan tilat eivät ruuhkaannu ja turvavälit säilyvät.

Sairaalat

Seututerveyskeskuksen sairaalaosastot toimivat muuten normaalisti, mutta vierailuja sairaalaan ei suositella epidemiatilanteen vuoksi. Mahdollisista vierailuista on sovittava aina etukäteen sairaalan henkilökunnan kanssa.

Neuvolat

Neuvoloissa tehdään normaaleja tarkastuksia, joihin asiakkaat voivat varata ajan puhelimitse. Sähköinen ajanvaraus ei ole toistaiseksi käytössä.

Ajankohtaista tilannetietoa muualla

 
 

Navigaatio