talvi3.jpg

Tiedote: Korona-altistumisia Palvelukeskus Poukamassa

Multian kunnan Palvelukeskus Poukaman työntekijällä ja kahdella asukkaalla on todettu koronatartunta. Sairastuneet ja altistuneet on asetettu infektiolääkärin määräämäksi ajaksi karanteeniin. Karanteeni koskee tässä vaiheessa seitsemää henkilöä. Palvelukeskus Poukaman henkilöstöä on tiedotettu asiasta ja heille on annettu toimintaohjeet. Asukkaiden omaisia tiedotetaan parhaillaan.

Palvelukeskus Poukama on suljettu ulkopuolisilta ja päiväkeskustoiminta on keskeytetty toistaiseksi.

Infektiolääkäri on määrännyt koronatestattavaksi koko Palvelukeskus Poukaman henkilöstön, kotihoidon henkilöstön ja kaikki Palvelukeskuksen asukkaat. Testaus koskee 80- 90 henkilöä. Koronatestit tehdään perjantaihin 14.1.2022 mennessä ja tulosten valmistumiseen menee 2-3 vuorokautta.

Asiasta tiedotetaan tarvittaessa lisää.

Lisätietoja:

Tiina Sellman, Palvelukeskus Poukama esimies, puh. 014 248 1252
Arto Kummala, kunnanjohtaja, 040 301 6202

Keski-Suomessa voimaan 20 hengen rajoitus sisätiloissa - koronapassin käyttöä on rajoitettu asetuksella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on määrännyt 31.12.2021 tekemillään päätöksillä tartuntalain 58 §:n 1 momentin nojalla uudet kokoontumisrajoitukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Päätöksellä AVI kieltää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa 3.1.2022-31.1.2022.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille. Koronapassin käyttöä on kuitenkin rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12. 2021-20.1. 2022. Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Tilaisuuden järjestäjän tulee siis noudattaa voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Annettu asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueella.

Muutoin Multialla on voimassa Multian koronajohtoryhmän 7.12.2021 tekemät linjaukset.

Nämä rajoitukset ovat voimassa 31.1.2022 saakka. Tilanteen muuttuessa muutoksia voidaan tehdä jo aiemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.

Arto Kummala
kunnanjohtaja
040 3016 202

Multialla voimassa olevat koronatoimet (7.12.2021)

Keski-Suomessa voimaan 50 hengen rajoitus sisätiloissa- Multian kunta suosittaa koronapassin käyttöönottoa kunnan tapahtumiin

Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on kieltänyt 3.12.2021 tekemillään päätöksillä tartuntalain 58 §:n 1 momentin nojalla seuraavat tilaisuudet ajalla 6.12.2021- 5.1.2022. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Toiminnanharjoittajat voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Hallitus suosittelee etätyötä leviämisalueella toistaiseksi – Etätyösopimus voimaan Multian kunnan työntekijöille

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin alue siirtyi erityisesti perusterveydenhuollon toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi kokonaisuudessa leviämisalueeksi 29.11.2021. valtioneuvosto suosittelee, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään etätyöhän työtehtävien sen salliessa. Suosituksen mukaan julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Valtioneuvosto suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta yhdistämisestä tapahtuu työpaikoilla. Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Etätyösuosituksen perusteena on, että koronaepidemiatilanne on lokakuun puolenvälin jälkeen heikentynyt merkittävästi koko maassa ja varsinkin viimeisen kuukauden ajan tartuntamäärät ovat kasvaneet huolimatta korkeasta rokotuskattavuudesta. Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattoman työikäisen väestön keskuudessa. Etätyösuosituksen perusteita tarkastellaan viimeistään 15.2.2022, tilanteen niin edellyttäessä jo aiemmin.

Multialla voimassa olevat koronatoimet

Multian kunnan osalta koronajohtoryhmä on linjannut 7.12.2021 seuraavat koronatoimet:

  1. Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella. Ovet ovat kiinni ja asioinnit on sovittava etukäteen (pois lukien aluevaalipäivien ennakkoäänestystä 12.1.-18.1.2022 ja varsinaista vaalipäivää 23.1.2022).
  2. Kunnan työntekijöillä on voimassa vahva etätyösuositus ja työntekijät tekevät etätyötä soveltuvin osin.
  3. Kunnan palveluissa on vahva maskisuositus. Poukaman vierailijoilta edellytetään maskin käyttöä.
  4. Poukaman vierailijoita kehotetaan erityiseen varovaisuuteen, koska myös rokotetut henkilöt voivat levittää virusta. Vierailut sairaana tai lievissäkin oireissa on ehdottomasti kielletty.
  5. Suuria kokoontumisia sisätiloissa pyritään välttämään ja niiden toteutuessa huomioidaan turvavälit. Kokouksissa suositaan etäyhteyksiä
  6. Multian kunnan tapahtumiin suositellaan koronapassin käyttöönottoa.

Nämä rajoitukset ja ohjeet ovat voimassa 31.1.2022 saakka. Tilanteen parantuessa muutoksia voidaan tehdä jo aiemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.

Tulethan töihin tai yhteisiin tilaisuuksiin vain terveenä!

Aluehallintoviraston määräys 3.12.2021

Aluehallintovirasto on päätöksessään 3.12.2021 antanut määräyksen, millä kielletään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 6.12.2021-5.1.2022.

Päätös kokonaisuudessaan on luettavissa Aluehallintoviraston verkkosivuilta (avautuu uuteen ikkunaan).

Kunnan koronajohtoryhmä kokoontuu 7.12.2021 klo 9 pohtimaan muita mahdollisia toimenpiteitä.

 
 

Navigaatio