OS5A6416.jpg

Koronatiedote/varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus 13.10.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja opetus- ja kulttuuriministeriö antoivat 12.10.2021 uuden suosituksen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille.

Koronaviruksen tartuntariski varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannassa ollut pieni, eikä kasvomaskin käytöstä ole tarvetta enää antaa yleistä valtakunnallista opetussektoria koskevaa suositusta. Paikallisesti voidaan antaa suosituksesta poikkeavia ohjeita tilanteen niin vaatiessa.

Seututerveyskeskus on 12.10.2021 päivätyllä ohjeellaan kunnille linjannut: Tartuntatilanne Keski-Suomen maakunnassa ja myös Seututerveyskeskuksen alueella on huonontunut merkittävästi. Hygieniaohjeita maskien ja käsidesien käytöstä suositellaan edelleen noudatettavaksi samoin kuin turvaväleistä huolehtimista. Tärkeää on myös se, että sairaana ollessa pysytään kotona eli liikutaan vain terveinä. Rokotusten ottamista suositellaan vahvasti.

Multian kunnan johtoryhmä kokoontuu tiistaina 26.10.2021 ja antaa tarvittaessa uusia ohjeita.

Multialla 13.10.2021

Päivi Salonen

Sivistystoimenjohtaja

 
 

Navigaatio