talvi1.jpg

Multialla voimassa olevat koronatoimet (7.12.2021)

Keski-Suomessa voimaan 50 hengen rajoitus sisätiloissa- Multian kunta suosittaa koronapassin käyttöönottoa kunnan tapahtumiin

Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on kieltänyt 3.12.2021 tekemillään päätöksillä tartuntalain 58 §:n 1 momentin nojalla seuraavat tilaisuudet ajalla 6.12.2021- 5.1.2022. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueilla kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. Toiminnanharjoittajat voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Hallitus suosittelee etätyötä leviämisalueella toistaiseksi – Etätyösopimus voimaan Multian kunnan työntekijöille

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin alue siirtyi erityisesti perusterveydenhuollon toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi kokonaisuudessa leviämisalueeksi 29.11.2021. valtioneuvosto suosittelee, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään etätyöhän työtehtävien sen salliessa. Suosituksen mukaan julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Valtioneuvosto suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta yhdistämisestä tapahtuu työpaikoilla. Samalla tulisi edistää työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Etätyösuosituksen perusteena on, että koronaepidemiatilanne on lokakuun puolenvälin jälkeen heikentynyt merkittävästi koko maassa ja varsinkin viimeisen kuukauden ajan tartuntamäärät ovat kasvaneet huolimatta korkeasta rokotuskattavuudesta. Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattoman työikäisen väestön keskuudessa. Etätyösuosituksen perusteita tarkastellaan viimeistään 15.2.2022, tilanteen niin edellyttäessä jo aiemmin.

Multialla voimassa olevat koronatoimet

Multian kunnan osalta koronajohtoryhmä on linjannut 7.12.2021 seuraavat koronatoimet:

  1. Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella. Ovet ovat kiinni ja asioinnit on sovittava etukäteen (pois lukien aluevaalipäivien ennakkoäänestystä 12.1.-18.1.2022 ja varsinaista vaalipäivää 23.1.2022).
  2. Kunnan työntekijöillä on voimassa vahva etätyösuositus ja työntekijät tekevät etätyötä soveltuvin osin.
  3. Kunnan palveluissa on vahva maskisuositus. Poukaman vierailijoilta edellytetään maskin käyttöä.
  4. Poukaman vierailijoita kehotetaan erityiseen varovaisuuteen, koska myös rokotetut henkilöt voivat levittää virusta. Vierailut sairaana tai lievissäkin oireissa on ehdottomasti kielletty.
  5. Suuria kokoontumisia sisätiloissa pyritään välttämään ja niiden toteutuessa huomioidaan turvavälit. Kokouksissa suositaan etäyhteyksiä
  6. Multian kunnan tapahtumiin suositellaan koronapassin käyttöönottoa.

Nämä rajoitukset ja ohjeet ovat voimassa 31.1.2022 saakka. Tilanteen parantuessa muutoksia voidaan tehdä jo aiemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.

Tulethan töihin tai yhteisiin tilaisuuksiin vain terveenä!

 
 

Navigaatio