talvi5.jpg

Keski-Suomessa voimaan 20 hengen rajoitus sisätiloissa - koronapassin käyttöä on rajoitettu asetuksella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on määrännyt 31.12.2021 tekemillään päätöksillä tartuntalain 58 §:n 1 momentin nojalla uudet kokoontumisrajoitukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Päätöksellä AVI kieltää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa 3.1.2022-31.1.2022.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille. Koronapassin käyttöä on kuitenkin rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12. 2021-20.1. 2022. Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Tilaisuuden järjestäjän tulee siis noudattaa voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Annettu asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueella.

Muutoin Multialla on voimassa Multian koronajohtoryhmän 7.12.2021 tekemät linjaukset.

Nämä rajoitukset ovat voimassa 31.1.2022 saakka. Tilanteen muuttuessa muutoksia voidaan tehdä jo aiemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.

Arto Kummala
kunnanjohtaja
040 3016 202

 
 

Navigaatio