Nuorisovaltuusto

Multian NUVAn järjestäytymiskokous pidetään 1.1.2020, tällöin starttaa myös Multian nuvan historian ensimmäinen toimintakausi 2020-2021. Multialla nuorisovaltuuston jäsenten ikäraja on 13-18v. Tapaamiset ovat n. kerran kuukaudessa. Hakuaika on ollut loka-marraskuussa ja jäsenvalinnat tehdään joulukuun aikana. Päätavoitteena aloittavalla nuorisovaltuustolla on kunnan viihtyvyyden ja kuntakuvan kehittäminen nuorison näkökulmasta.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. (www.nuva.fi)

Multialla Nuvan tehtäviin kuuluvat esim:

  • kunnan nuorten edustaminen kunnallisessa päätöksenteossa
  • omien aloitteiden laadinta
  • antaa ideoita ja näkökulmaa erilaisia hankkeita ja palveluja suunniteltaessa
  • viedä viestiä muilta nuorilta päättäjille

Vastuuohjaajana toimii vapaa-aikasihteeri Pirkko Nejlik.