Multian sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 28.2.2019 klo 15.00 mennessä seuraavat avustukset vuodelle 2019:

1. LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUS, urheiluseurojen yleisavustus.

2. NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUS, paikallisten nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen.

3. NUORISOTOIMINNAN KOHDEAVUSTUS, eri tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen järjestöille ja yhteisöille.

4. KULTTUURITOIMEN AVUSTUS, kulttuuritoimintaan yhteisöille ja yksityisille. Avustusta ei myönnetä oman taiteen tekemiseen. Avustus myönnetään projektiluonteisena haettuun tapahtumaan, tilaisuuteen tai kohteeseen, ei matkoihin.

Kaikki avustukset jaetaan kerralla. Avustusta voi hakea vain yhden yksikön alta (esim. liikunnan-, kulttuurin- tai nuoritotoimen) kautta. Hakemuslomakkeita saa kunnanvirastolta keskustoimistosta, pdf-lomakkeen voi ladata myös tästä linkistä. Liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 sekä erillinen selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Hakemukset tulee osoittaa; Multian sivistyslautakunta / avustushakemus / vapaa-aikatoimi (nuoriso- tai kulttuuritoimi) / Liikuntatoimi, Multianraitti 3, 42600 Multia.

Lisätietoja saa vapaa-aikasihteeriltä 040 3016 230.