cropped-L51Loyttykoski-1024x373.jpg

Kuulutukset

Pappilan alueen asemakaavamuutos, kaavan voimaantulo

Ilmoitamme Multian Pappilan alueen asemakaavamuutoksen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 5.5.2017 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

19.6.2017
Multian kunnanhallitus

Hankintailmoituksen hankinta-asiakirjat / Rauhalantien tien- ja kadunrakennusurakka

Multian kunnan Rauhalantien tien- ja kadunrakennusurakan hankinta-asiakirjat löytyvät tästä linkistä.

Kunnanvaltuusto 2017-2021

Multian kunnassa huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetussa kunnanvaltuuston jäsenten vaalissa valituiksi ja varajäseniksi tulleista ehdokkaista oleva kuulutus on nähtävillä Multian kunnanviraston julkisella ilmoitustaululla sekä tästä linkistä.

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen kokouksessaan 12.4.2017 ja kokouksen pöytäkirja on valitusosoituksineen nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustustaululla 13.4.2017 alkaen seitsemän vuorokauden ajan.

Multialla 12.4.2017

Multian keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja Paavo Manier
Sihteeri Leena Kinnunen

Vuosikuulutus 2017

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti joka kolmas tiistai kunnan virastotalossa alkaen klo 16.00. Hallitus kokoontuu tarvittaessa muulloinkin.

Pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat pidetään tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin niistä on ennakolta päätetty, sekä myös kirjastossa sen aukioloaikoina.

Kunnanvirasto

on avoinna ma-pe 9.00 -15.00 ja vaihde ma-pe 8.00 -15.00. Kunnanviraston puhelinvaihteen numero on 040-3016200 (kts. ohivalintanumerot Keski-Suomen 2017 puhelinluettelosta tai Multian kunnan kotisivuilta www.multia.fi).
Kunnanvirastossa käytössä olevan ns. liukuvan työajan johdosta on kiinteä työaika viraston henkilökunnalla klo 9.00 -15.00 (lounasaika klo 11.00 -13.00 välillä).

Sosiaalitoimisto

on avoinna kaikkina muina päivinä klo 9.00 -13.00 paitsi keskiviikkoisin klo 9.00 -15.00 ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Multian kunnan viranhaltijat ja henkilökunta

on varmimmin tavattavissa klo 9.00 -15.00, mutta varmistaakseen tapaamisen on asiakkaan hyvä sopia ennakkoon siitä kyseisen viran- ja toimenhaltijan kanssa. (kts. ohivalintanumerot Keski-Suomen 2017 puhelinluettelosta tai Multian kunnan kotisivuilta www.multia.fi).


 • terveystarkastaja on tavattavissa kuukauden ensimmäinen maanantai klo 9.00 -11.00 kunnanvirastolla
 • ympäristösuojelusihteeri on tavattavissa torstaisin ja perjantaisin klo 8.00-16.00 puh 040-8374201
 • aluearkkitehti, puh. 040-751 5611, on tavattavissa keskiviikkoisin sopimuksen mukaan kunnanvirastolla
 • KELAn vastaanotto sosiaalitoimistossa kaikkina muina päivinä klo 9.00 -13.00 ja keskiviikkoisin klo 9.00 -15.00
 • Asiointipiste
  Asiointipisteessä on etäpalvelulaite etäyhteyden ottamiseen maistraattiin, kelaan ja TE-toimistoon.
  Asiointipisteessä on myös asiakastietokone ja tulostin kaikkien viranomaisten sähköisten palvelujen käyttöä varten.
  Lisätietoa 040-3016200 tai www.multia.fi.
 • Multian kunnan eläinlääkintähuolto, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä
  - Eläinlääkärit tavattavissa Uuraisilla (puh. 014-2662390) ja Petäjävedellä (puh. 014-2662392), päivystysajat ma-pe klo 8.00-10.00.
  - Hyötyeläinpäivystysnumero 0600 14 600 (ilta- ja yöpäivystys klo 16.00-8.00, viikonloppuisin pe klo 16- ma klo 8.00).
  - Pieneläinpäivystysnumero 0600 19 222 (ilta- ja yöpäivystys klo 16.00-8.00, viikonloppuisin pe klo 16- ma klo 8.00).

Multialaisten opiskelijoiden matkakorvaukset

Multialla asuvat ja kirjoilla olevat opiskelijat, jotka kulkevat päivittäin toisella paikkakunnalla opiskelemassa, eivätkä voi saada muualta (esim. Kelalta) korvausta opiskelumatkoihinsa, voivat hakea kunnalta matkakorvausta.

Matkakuluja maksetaan 0,20 €/km matkalaskua vastaan, kuitenkin korkeintaan 100 €/kk.

Hakulomakkeita on saatavana Multian kunnanviraston keskustoimistosta.

Korvausta voi hakea 1.1.2017 lähtien ja tässä vaiheessa vuodeksi 2017.

Lisäksi matkakorvausta suoritetaan harkitusti viikonlopun matkojen osalta sellaisessa tapauksessa, kun opiskelija asuu viikot opiskelupaikkakunnalla (esim. asuntolassa) ja tulee viikonlopuiksi kotiin, koska asuntola ei silloin ole käytettävissä.

Tukea maksetaan toisen asteen opiskelijoille opiskelukuukausien ajalta.

Tuen hakijan tulee esittää selvitykset tuen saamisen kriteereistä Multian kunnalle hakemisen yhteydessä. Tuki maksetaan kuitteja vastaan.

Multian kunnanhallitus

Kuulutus Kaavoituskatsauksen valmistumisesta ja nähtävilläolosta

Ilmoitamme Multian kunnan Kaavoituskatsauksen 2016 valmistumisesta ja nähtävilläolosta MRL 7 § mukaisesti. Kaavoituskatsaus on nähtävillä 27.6.2016 alkaen kunnan internetsivuilta www.multia.fi sekä ilmoitustaululla.

27.6.2016
Multian kunnanhallitus

Toimielinten pöytäkirjojen nähtävilläpito 2016

Kunnanhallitus:
Kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina viraston aukioloaikana.

Perusturvalautakunta:
Kokousta seuraavan viikon perjantaina sosiaalitoimistossa viraston aukioloajan.

Sivistyslautakunta:
Kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä koulukeskuksen koulutoimistossa virastoaikana.

Tekninen lautakunta:
Kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Multian kunta
Multianraitti 3
42600 Multia

Puh. 040-3016200
kirjaamo@multia.fi
etunimi.sukunimi@multia.fi