Koulukeskuksen purku-urakan urakoitsijan valinta on suoritettu. Päätökseen liittyvät asiakirjat löytyvät Viranhaltijapäätökset-osiosta.

Muokattu 12.6.2019 klo 10:24: korjattu tekstissä ollut päivämäärä vastaamaan otsikossa mainittua.

A- ja B- RAKENNUSTEN PURKU-URAKKA

TIEDOTE PURKU-URAKAN TARJOUSPYYNNÖN LASKENTA-AJAN PIDENTÄMISESTÄ

 1. Laskenta-aikaa jatketaan siten, että tarjousten tulee olla tilaajalla perillä 12.6.2019 klo 15.00 mennessä.
 2. Tarjousten jättö tapahtuu joko kirjepostina tai sähköpostilla tarjouspyyntöasiakirjojen kirjausten mukaisesti.
 3. Tilaaja tulee julkaisemaan Lisäkirje nro 2:n 10.6.2019 klo 16.00 mennessä Multian kunnan www-sivulla.

Multia 7.6.2019

Matti Kanko
Sinervän kouluhankkeen proj.j.
p. 040 1958 909
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

A- ja B- RAKENNUSTEN PURKU-URAKKA

LISÄKIRJE nro 2

1. Molempien rakennusten kaikkien ikkunoiden purkaminen sisällytetään purku-urakkaan ja ne jäävät purku-urakoitsijan omaisuudeksi.

2. Kiintokalusteita jää purku-urakkaan kuuluvaksi seuraavasti:

2.1 A-rakennus

 • WC-huoneiden kalusteet
 • H113-114 metallityöluokissa ikkunan alla olevat teräsrakenteiset työpöydät
 • H102-103 levyrakenteisia kaappeja noin 5kpl
 • H113 kuumakäsittelyn teräshyllyt, ahjo, teräspöytä, osa varusteista
 • H106-107-108 hyllyköitä ja levyrakenteiset kaapit
 • H112-113 puu- ja metallitavarahyllyköitä

2.2 B-rakennus

 • WC-huoneiden kalusteet
 • H101, 103, 216, 217, 218, 219, 213, 214 tavanomaisia hyllyköitä ja levyrakenteisia kaappeja

Multia 10.6.2019

Matti Kanko
Sinervän kouluhankkeen proj.j.
p. 040 1958 909
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sinervän kouluhanke: vastaukset urakoitsijoiden kysymyksiin 3.6.2019

Sinervän kouluhanke: lisäkirje nro 1 / 3.6.2019

 

maanantaina 25.3. klo 18 koulun salissa

Sinervän kouluhanke -illassa kaikilla kuntalaisilla, yhdistyksillä ja järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa uuteen kouluun, koko kylän toiminnalliseen keskukseen. Illassa tiedotetaan myös hankkeen etenemisestä.

Tervetuloa!

 

TILANNEKATSAUS koulutoiminnan järjestämisestä ja väistötiloista

Ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkisen alakoulua koskevassa tarkastustilaisuudessa 27.2.2019 sovittiin toimenpiteet, joilla varmistetaan, että suunnitelluissa väistötiloissa ei ole terveydelle tai turvallisuudelle uhkaavia tekijöitä.

Alakoulun ruokalan ja keittiön tilat on poistettu käytöstä ja eristetty muista huonetiloista tiivistämällä ovi- ja muut rakenteet. Ko. huonetilojen ilmastointi on säädetty alipaineiseksi muihin huonetiloihin nähden, joka on varmistettu K-S Sisäilmamestarit Oy:n 22.2.2019 savukokeilla.

Kouluruokailu on siirtynyt Poukamaan 4.2.2019 alkaen, jossa oppilaat käyvät jalkaisin opettajien johdolla. Ruokailujärjestely on aiheuttanut opetustoiminnan oppi- ja välituntijärjestelyjä.

Matkalla olevan Keuruuntien ylityksen turvallisuutta on lisätty suojatien kohdalla huomiopoijuilla ja 11.3.2019 alkaen nopeusnäyttötutkalla. ELY-keskukselle esitettiin, että suojatien kohdalle asennettaisiin lisäksi liiketunnistimilla ohjatut vilkkuvalot, muttaesitystä ei hyväksytty. Turvallisuustilannetta seurataan ja kehitetään tarvittaessa.

Kotitalouden kalusteet ja varusteet siirrettiin yläkoulun tiloista alakoululle entiseen atk-luokkaan vk 8-9. Opetus aloitettiin tiloissa 4.3.2019. Uudessa kotitalousluokassa pidetään myös muita oppitunteja lukujärjestyksen mukaisesti.

25.3.2019 alkaen musiikin ja kuvataiteiden opetus siirretään alakoulurakennuksen saliin ja muu opetustoiminta vapaisiin tai muokattuihin huonetiloihin. Tilajärjestelyt toteutetaan ympäristöterveystarkastajan ohjeiden mukaisesti.

Teknisen työn opetus järjestetään kevätlukukauden ajan yläkoulun tiloissa. Korvaavien tilojen vaihtoehtojen selvittely on käynnissä. Opetus on järjestettävä väistötiloissa viimeistään tulevana syksynä, koska rakennushankkeen yleisaikataulun mukaan yläkoulun rakennukset puretaan tulevana kesänä koulun kesäloman aikana. Teknisen työn opetuksen väistötilojen tarve ajoittuu siten aikajaksolle 7/2019- 6/2021.

Koulutyöryhmä on perustettu suunnittelemaan ja valmistelemaan uutta kouluinvestointia Multialle.

Koulutyöryhmän pöytäkirjat julkaistaan kokousten jälkeen Multian kunnan kotisivuilla Pöytäkirjat-osiossa sekä koulun Wilma-järjestelmässä.

Kunnanhallitus on nimennyt koulutyöryhmään seuraavat henkilöt:

 • Pajari Noora, kunnanjohtaja
 • Oksanen Hanna-Maija, talouspäällikkö
 • Löytömäki Tiina, tekninen johtaja
 • Kokkonen Satu, perusturvajohtaja
 • Salonen Päivi, sivistystoimenjohtaja
 • Viitala Reima, rehtori
 • Heikkinen Henri, opettajien edustaja
 • Jokipalo Kalevi, teknisen lautakunnan puheenjohtaja
 • Saarinen Matti, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
 • Kekälinen Kati, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
 • Murtomäki Elisa, kunnanhallituksen edustaja

Pöytäkirjanpitäjänä toimii palvelusihteeri Leena Kinnunen.

Koulutyöryhmä kutsuu myös tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiinsa.

Tiedustelut:

Kunnanjohtaja Noora Pajari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040-3016 201

Multian kunnassa Yläkoulun/Pajan kiinteistössä on teetetty syksyllä 2017 kuntokartoitus (Vahanen Jyväskylä Oy). Kartoituksessa on havaittu kosteusvaurioon viittaavia rakennevaurioita, joiden on epäilty aiheuttavan sisäilmalaadun heikentymistä. Tämän johdosta Multian kunnan sisäilmatyöryhmä on tutustunut kokouksessaan tehtyyn kuntokartoitukseen. Sisäilmatyöryhmään kuuluvat tekninen johtaja sekä työterveyshuollon, ympäristöterveyshuollon, työsuojelun sekä henkilökunnan edustajat.

Selvitystyöhön on sisältynyt ulkopuolisen asiantuntijan tekemät kuntotutkimukset, joilla on selvitetty sisäympäristöolosuhteita, lattiarakenteiden ja seinien alaosien rakennekosteutta ja mahdollista mikrobikasvustoa sekä haihtuvien orgaanisten hiilivetyjen esiintymistä ilmassa ja materiaaleissa. Henkilökunnalle teetetään tarpeen vaatiessa työterveyden toimesta laadittujen toimintaohjeiden mukaiset oirekyselyt ja terveystarkastukset. Koululaisten osalta tiivistetään yhteistyötä kouluterveydenhoitajan kanssa.

Tehdyt selvitykset osoittavat selkeästi kosteusvauriosta johtuvan vaurion eri rakenteissa. Vaurioiden on arvioitu olevan siinä määrin laajoja, että korjaustoimenpiteiden valmistelu on syytä käynnistää viivytyksettä. Vaurioituneista rakenteista voi vapautua epäpuhtauksia sisäilmaan. Kuntokartoituksen yhteydessä on laadittu korjaussuunnitelma. Mikäli päädytään laajaan korjaamiseen, on vielä huolellisen korjaussuunnitelman laatiminen ajankohtaista, jotta varmistetaan korjausten onnistuminen. Tiloissa suoritetaan myös toimenpiteitä, jolla edistetään sisäolosuhteiden ja sisäilman laatua, kuten ilmanvaihdon ja lämpötilojen toiminnan tarkistamista ja siivouksen sekä siivottavuuden tehostamista.

Tilojen käyttörajoituksiin ei tässä vaiheessa tehtyjen selvitysten perusteella ole arvioitu olevan tarvetta. Tosin tilojen käyttäjien terveydelliset ja turvalliset olosuhteet varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Tiedotuksesta huolehditaan aktiivisesti erityisesti tilankäyttäjät huomioiden. Asian johdosta pidettiin 21.11. erillinen tiedotustilaisuus, johon oli kutsuttu kohteen henkilökunta, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, tekninen lautakunta, sivistyslautakunta ja oppilaiden vanhemmat sekä kouluterveydenhoitaja. Tässä tilaisuudessa läpikäytiin tähän mennessä tehtyjen selvitysten tulokset ja niiden johdosta tarvittavat toimenpiteet. Tilaisuuteen osallistujille annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja, joihin pyrittiin vastaamaan tilaisuuden yhteydessä paikalla olevien asiantuntijoiden avulla.

Sisäilmaprojektiryhmä seuraa tiiviisti rakennuksessa tehtävien korjaustoimenpiteiden edistymistä ja tilankäyttäjien hyvinvointia.

Lisätietoja asiasta antavat:

Tekninen johtaja Tiina Löytömäki
040 3016 220

Työsuojelupäällikkö Pirkko Nejlik
040 3016 230

Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmän pöytäkirja 10.10.2017
Tiedotustilaisuudessa esitetty tiivistelmä tutkimuksesta ja sen tuloksista