maanantaina 25.3. klo 18 koulun salissa

Sinervän kouluhanke -illassa kaikilla kuntalaisilla, yhdistyksillä ja järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa uuteen kouluun, koko kylän toiminnalliseen keskukseen. Illassa tiedotetaan myös hankkeen etenemisestä.

Tervetuloa!

 

TILANNEKATSAUS koulutoiminnan järjestämisestä ja väistötiloista

Ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkisen alakoulua koskevassa tarkastustilaisuudessa 27.2.2019 sovittiin toimenpiteet, joilla varmistetaan, että suunnitelluissa väistötiloissa ei ole terveydelle tai turvallisuudelle uhkaavia tekijöitä.

Alakoulun ruokalan ja keittiön tilat on poistettu käytöstä ja eristetty muista huonetiloista tiivistämällä ovi- ja muut rakenteet. Ko. huonetilojen ilmastointi on säädetty alipaineiseksi muihin huonetiloihin nähden, joka on varmistettu K-S Sisäilmamestarit Oy:n 22.2.2019 savukokeilla.

Kouluruokailu on siirtynyt Poukamaan 4.2.2019 alkaen, jossa oppilaat käyvät jalkaisin opettajien johdolla. Ruokailujärjestely on aiheuttanut opetustoiminnan oppi- ja välituntijärjestelyjä.

Matkalla olevan Keuruuntien ylityksen turvallisuutta on lisätty suojatien kohdalla huomiopoijuilla ja 11.3.2019 alkaen nopeusnäyttötutkalla. ELY-keskukselle esitettiin, että suojatien kohdalle asennettaisiin lisäksi liiketunnistimilla ohjatut vilkkuvalot, muttaesitystä ei hyväksytty. Turvallisuustilannetta seurataan ja kehitetään tarvittaessa.

Kotitalouden kalusteet ja varusteet siirrettiin yläkoulun tiloista alakoululle entiseen atk-luokkaan vk 8-9. Opetus aloitettiin tiloissa 4.3.2019. Uudessa kotitalousluokassa pidetään myös muita oppitunteja lukujärjestyksen mukaisesti.

25.3.2019 alkaen musiikin ja kuvataiteiden opetus siirretään alakoulurakennuksen saliin ja muu opetustoiminta vapaisiin tai muokattuihin huonetiloihin. Tilajärjestelyt toteutetaan ympäristöterveystarkastajan ohjeiden mukaisesti.

Teknisen työn opetus järjestetään kevätlukukauden ajan yläkoulun tiloissa. Korvaavien tilojen vaihtoehtojen selvittely on käynnissä. Opetus on järjestettävä väistötiloissa viimeistään tulevana syksynä, koska rakennushankkeen yleisaikataulun mukaan yläkoulun rakennukset puretaan tulevana kesänä koulun kesäloman aikana. Teknisen työn opetuksen väistötilojen tarve ajoittuu siten aikajaksolle 7/2019- 6/2021.