OS5A6501.jpg

Rehtorin kynästä

Hei!

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8. klo 9.00.

Opetushallituksen (OPH) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusten mukaisesti opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Perusopetuslain mukaisesti oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Vaikka koronavirustilanne on pysynyt Suomessa kesän aikana rauhallisena, suositusten noudattaminen on tärkeää erityisesti alueilla, joilla tartuntoja on viime aikoina esiintynyt. On tärkeää, että kouluissa varaudutaan myös siihen, että epidemiatilanne voi muuttua. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa koronaepidemiatilanteen kehittymistä.

 • Kouluun ei saa tulla sairaana eikä oireisena (mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky). Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen.
 • Alakouluissa opetusryhmä opiskelee mahdollisuuksien mukaan samassa opetustilassa koko päivän ajan. Valinnaisissa aineissa ja yläkoulussa oppilaat opiskelevat lukujärjestyksen mukaisissa opetustiloissa/aineluokissa.
 • Erilaisissa siirtymätilanteissa, kuten ulos ja sisään mennessä, ruokailuun tai muutoin tilasta toiseen siirryttäessä tai ulkotiloissa opiskeltaessa vältetään tiiviiden jonojen muodostumista
 • Väljyyttä koulutilojen käyttöön haetaan ensisijaisesti koulun omin toiminnallisin keinoin (esim. oppituntien rytmitys, välitunneille siirtymiset, ulkotilojen hyödyntäminen)
 • Kouluruokailu järjestetään Kuntotalon aulassa oman luokan kanssa porrastetusti yksi luokka kerrallaan. Ruoka annostellaan oppilaille valmiiksi.
 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suojataan suu kyynärtaipeella.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) puhdistamisesta huolehditaan. Käyttäjien tulee pestä kädet ennen työvälineen käyttöä.
 • Tehostettu siivous koulutiloissa jatkuu ja siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.
 • Isoja koulun sisätiloissa pidettäviä yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettävän. Jos tilaisuuden järjestäminen on välttämätöntä, tulee huolehtia hygieniaohjeet ja turvaetäisyydet.
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulisi välttää.
 • Koulukuljetukset järjestetään normaaliin tapaan. Kuljetusjärjestelyiden osalta noudatetaan valtakunnan tason ohjeistuksia.

Uusi koulu valmistuu hurjaa vauhtia. Rakentaminen kuitenkin jatkuu koko syksyn. Toivotaan, että kotona keskustellaan turvallisesta koulumatkasta ja työmaa-alueen turvallisuusohjeista.

 • Työmaa-alueelle ei saa mennä
 • Koulumatkalla noudatetaan erityistä varovaisuuutta. Lähelle työmaakonetta ei saa mennä, jos se odottaa pääsyä työmaa-alueelle
 • Oppilaiden tuonti ja haku koulupäivän aikana tulee hoitaa Kirjasto-Kuntotalon pihan kautta (ei henkilökunnan parkkipaikalle)
 • Oppilaiden kulku koulun pihaan on Kirjasto-Kuntotalon pihan kautta tai “pikku portista” (ei henkilökunnan parkkipaikan läpi)

Tehdään tästä lukuvuodesta yhdessä hyvä lukuvuosi!

10.8.2020
Reima Viitala, rehtori
p. 014 2481 239

Opetushallituksen ohjeistus:

Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen (avautuu uuteen ikkunaan)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus:

Varhaiskasvatukseen, kouluille, oppilaitoksille ja korkeakouluille päivitetyt suositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi (avautuu uuteen ikkunaan)


Rakkaat ysit. Tämä toukokuun viimeinen 2020 on erityisesti teidän juhlapäivä ja siksi puhun teille ensin. Yhdeksän vuoden jälkeen tänään on teidän päättötodistuksenne aika, on teidän vuoronne loistaa.

Minulla on teistä mukavia muistoja. Olin luokanopettajanne viidennellä ja kuudennella luokalla. Muistan leirikoulusta Tanhuvaaran Savonlinnasta hyvän yhteishengen, toisten kannustamisen ja - särkevät lihakset. Olette olleet luokkana positiivisia, innostuvia, keskustelevia ja oma-aloitteisia. Toivotan teille kaikkea hyvää. Olkaa rohkeita, kuunnelkaa sydämenne ääntä, unelmoikaa ja sanokaa toiveitanne ääneen, jotta ne voivat toteutua. Olkaa ajattelevia ja tuntevia ihmisiä sekä kanssaihmisiä.

“Aikamoinen vuosi, kaikenkaikkiaan!”, sanoin viime vuoden kevätjuhlassa. Ja tästä vuodesta voi sanoa samaa! Tämä vuosi jää maailmanhistoriaan koronaviruksen vuoksi. Kaikkien teidän koululaisten elämässä se on tähän mennessä tarkoittanut kahta kuukautta etäkoulutyötä. Haluan kiittää teitä kaikkia oppilaita upeasta asenteesta, koulutehtävien tekemisestä ja auttamisesta. Seurasin tehtävien palautuksia classroomissa muissakin aineissa kuin musiikissa. Muilta opettajilta kuulin palautetta onnistumisista.

Kiitos myös vanhemmille! Voin vain kuvitella millaista etäopiskelu on voinut olla kotona ja minkälaiseen haasteeseen myös te jouduitte. Tekin selviydyitte tästä lukuvuodesta!

Kiitos opettajille, koulunkäynninohjaajille, koulusihteerille ja oppilashuollolle. Hyvä me ja yhteistyömme. Yhdessä vuorokaudessa otettiin suuri, onnistunut digiloikka. Tästä koululaitosta on kiitetty valtiovallan johtoa myöten ja syystä. Ensimmäisen etäopetusviikon olimme koululla. Opettajanhuoneessa oli tekemisen meininki, autoimme toisiamme ja suunnittelimme. Se kannatti. Etäopetus sujui erinomaisesti.

"Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetus kartuttaa sosiaalista pääomaa, joka koostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta." (OPS)

Onneksi saimme palata vielä tänä keväällä yhteen. Tärkeintä pitkän eron jälkeen on ollut yhdessäolo. Oppilaat ovat päässeet olemaan yhdessä ja vaihtamaan kuulumisia. On voitu vaihtaa ajatuksia siitä, mitä etäopetuksen aikana tapahtui ja opittiin. Millaista se oli? Miltä se tuntui? Myös opettajat pääsivät arvioimaan etäopetuksen aikana opittua ja erityisesti sitä, mikä on tukiopetuksen tarve jatkossa. Siksi nämä kaksi viikkoa koulua keväällä ovat olleet tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, koulu on tärkeä kaverisuhteiden paikka ja niiden ylläpito yksi koulun tehtävä. Sitä tuo virallinen asetus peruskoulun tehtävästä käytännössä tarkoittaa. Olen ollut tästä lyhyestä loppukevään tapaamisesta iloinen! Odotan syksyä.

Olen ennenkin kertonut afrikkalaisesta käsitteestä - ubuntu. Se liittyy erityisesti tähän kevääseen. Siksi otan sen esille taas. Koetan toteuttaa sitä elämässäni. Siksi arvostan myös koulua. “Tämän periaatteen voisi suomentaa "minä olen, koska me olemme". Termi tarkoittaa inhimillistä ystävällisyyttä, ajatusta siitä, että ihmiset saavat toisiltaan voimaa. Ubuntu on sitä, että parhaat puolemme kehittyvät epäitsekkäässä kanssakäymisessä.” Siksi koulu on enemmän kuin vain koulu tai asetus.

Vielä laulamme Jäähyväislaulun ja Multian laulun. Sitten alkaa kesäloma.

Hyvää kesää kaikille!

30.5.2020
Reima Viitala, rehtori


Sinervän kouluhanke on sivistysteko

Sinervän kouluhankkeeseen on kahden vuoden aikana sisältynyt paljon - oppilaiden ja henkilökunnan sisäilmaoireilut, päätös uuden koulun rakentamisesta, väistötilojen etsiminen, muutto yläkoululta ja pajalta alakoululle, siirtyminen ruokailemaan Poukamaan, uuden koulun suunnittelu, talouden realiteetit uuden koulun tilojen suhteen ja purkutyön viivästyminen.

Tätä kirjoittaessa mieli on vaihteeksi luottavainen. Yläkoulun ja pajan paikalla betonikasat pienenevät. Tilalla on pian kaunis järvimaisema ja välituntipiha. Uuden koulun rakentaminen alkaa toukokuussa 2020 ja ovi sinne aukeaa syksyllä 2021.

Sivistys on avarakatseisuutta, pienemmistä huolehtimista. Uusi koulu tarjoaa turvallisen, kauniin ja viihtyisän ympäristön opiskella. Samalla se tarjoaa multialaisille paikan kohdata toisensa, toimia yhdessä sekä pitää huolta toisistaan. Toivoa voi, että uusi koulu hillitsee poismuuttoa ja houkuttelee uusia asukkaita.

Multian historia osoittaa, että sivistystystä on arvostettu - mm. valtakunnallisessa peruskoulukokeilussa 1960-luvun lopulla oli mukana vain 11 kuntaa koko Suomesta, Multia yhtenä niistä. Koulutuksella on mahdollisuus olla vastavoima vain ahneuteen ja itsekkyyteen perustuvassa yhteiskunnan kehityksessä, sivistystä tukien. Elämä kun ei voi olla pelkkää talouskehitystä, vaikka usein vain se näyttää olevan päätöksien perusteena. Opiskelun pitää voida kannattaa aina ja sen tukeminen on yhteiskunnan keskeisimpiä tehtäviä.

Multia huolehtii pienemmistään. Se on sivistysteko.

30.11.2019
Reima Viitala, rehtori


Sinervän koulu on vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu, jossa oppilaat, opettajat, koulunkäynninohjaajat ja muu henkilökunta tuntevat toisensa ja tekevät yhteistyötä keskenään. Oppilaita koulussamme on 144.

"Me lapset Multian laulamme". Multialla on vahvat juuret kulttuurissa. Sinervän koulu tunnetaan laulavista ja soittavista lapsista. Kevään 2019 koululaismusikaali Niinku mun asioista esitetään vielä keväällä 2020. Myös kuvataide näkyy vahvasti koulun arjessa, juhlissa ja koulun ulkopuolella. Koulu panostaa uusiin oppimisympäristöihinsekä tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT). Esimerkkinä mm. Sinervä android -koulun saama valtakunnallinen tunnustus. 

Tänä vuonna kiinnitämme koulussa erityistä huomiota käyttäytymiseen ja toista kunnioittavaan arkipuheeseen.

1.8.2019
Reima Viitala, rehtori

Sinervän koulukeskuksen keinut