Valinnaisaineoppaat

Siirry: 5.-6. luokka | 7. luokka | 8. luokka | 9. luokka

3.-4. lk valinnaisaineopas

Uudet opetussuunnitelmat toivat taide- ja taitoaineiden valinnaisuuden myös alakoulun puolelle syksyllä 2016.
Sinervän koulussa 3.-4. luokilla se näkyy tulevana lukuvuotena siten, että tarjoamme mahdollisuuden valita kaksi S-kurssia ja yhden M-kurssin. S-kurssi kestää yhden jakson ajan ja M-kurssi kestää kaksi jaksoa. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Samaa M-kurssia et voi valita peräkkäisinä vuosina.

S-kurssit opiskellaan yhdessä 3.-4. lk kanssa 1. ja 2. jaksossa.

1. Käsityö
2. Kuvataide
3. Musiikki
4. Liikunta

M-kurssi kestää kaksi jaksoa ja se opiskellaan yhdessä 3.-6. lk kanssa keväällä 3. ja
4. jaksossa

1. Käsityö
2. Kuvataide
3. Musiikki
4. Liikunta

5.-6. lk valinnaisaineopas

Uudet opetussuunnitelmat toivat taide- ja taitoaineiden valinnaisuuden myös alakoulun puolelle syksyllä 2016.
Sinervän koulussa 5.-6. luokilla se näkyy tulevana lukuvuotena siten, että tarjoamme mahdollisuuden valita kaksi S-kurssia ja yhden M-kurssin. S-kurssi kestää yhden jakson ajan ja se opiskellaan yhdessä 5.-7. lk kanssa. M-kurssi kestää kaksi jaksoa ja se opiskellaan yhdessä 3.-6. lk kanssa. Samaa M-kurssia et voi valita peräkkäisinä vuosina. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon.

S-kurssi 1. jakso

LIIKUNTA Monipuoliseksi liikkujaksi
MUSIIKKI Yhdessä musisoiden
KÄSITYÖ Sähkö
KUVATAIDE Valo-/videokuvaus
KOTITALOUS Kotitalouden mestarikurssi

S-kurssi 2. jakso

LIIKUNTA Kehonhallinta
MUSIIKKI Bändi
KÄSITYÖ Lankatyö
KUVATAIDE Maalaus
KOTITALOUS Ruokaa sesongin mukaan

M-kurssi 3. ja 4. jakso

LIIKUNTA
MUSIIKKI
KÄSITYÖ
KUVATAIDE

7. lk valinnaisaineopas

Hei tulevan 7. luokan oppilas ja huoltaja!
Uudet opetussuunnitelmat toivat valinnaisuuden 7. luokalle syksyllä 2017. Sinervän koulussa koulussa 7. luokalla se näkyy tulevana lukuvuotena siten, että tarjoamme mahdollisuuden valita neljä eri S-kurssia. Syksyn S-kurssit suoritetaan yhdessä 5. ja 6. luokan oppilaiden kanssa. Kevään S-kurssit suoritetaan yhdessä 8. luokan oppilaiden kanssa. Lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (5.-7. lk yhdessä))

S-kurssi 1. jakso

LIIKUNTA Monipuoliseksi liikkujaksi
MUSIIKKI Yhdessä musisoiden
KÄSITYÖ Sähkö
KUVATAIDE Valo-/videokuvaus
KOTITALOUS Kotitalouden mestarikurssi

S-kurssi 2. jakso

LIIKUNTA Kehonhallinta
MUSIIKKI Bändi
KÄSITYÖ Lankatyö
KUVATAIDE Maalaus
KOTITALOUS Ruokaa sesongin mukaan

Valinnaiset aineet, S-kurssi, 3. ja 4. jakso (7.-9. lk yhdessä)
 1. LEIVONTAKURSSI
  Tutustutaan erityyppisten leivonnaisten valmistamiseen käytännössä.
 2. KANSAINVÄLISEN RUOANVALMISTUKSEN KURSSI

  Tutustutaan ruokakulttuureihin ja ruokailuun liittyviin tapoihin eri puolita maailmaa. Tutustutaan uusiin ruoka-aineisiin, erilaisiin valmistusmenetelmiin ja  eksoottisiin mausteisiin ja valmistetaan niistä monenlaisia makuelämyksiä itselle ja muille.

 3. KOKKAILLAAN JA LEIVOTAAN ITSELLE JA MUILLE
  Kurssilla syvennetään kotitalouden perustaitoja valmistamalla monipuolisia ateriakokonaisuuksia ja erilaisia leivonnaisia. Lisäksi harjoitellaan edelleen asunnon ja tekstiilien hoidon perustaitoja. Tavoitteena on opetella hyödyntämään kodinkoneita ja arvioida oman työn kannattavuutta kotitaloudessa. Kurssin sisältöä suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden oppilaiden kanssa huomioiden kurssin ajankohta esim. joulu, pääsiäinen.
 4. LIIKUNTA: VOIMAA, KUNTOA JA TAITOA
  Tavoitteena on monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun tutustuminen ja voiman kehittäminen, aerobisen kunnon ja liikkuvuuden parantaminen sekä tutustuminen uusiin nykyaikaisiin kuntoilumuotoihin. Kurssin tarkennettu sisältö ja painopistealueet suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden kanssa ja vuodenajan mukaan.
  Sisältöalueina punttisalilla voivat olla esim. kestovoima-, perusvoima- ja nopeusvoima- ja crossfit-harjoittelu. Myös bodypump, kahvakuula ja circuit- harjoittelu mukana. Kehonhuollossa erilaiset liikkuvuusharjoitteet, syvävenyttely ja joogan alkeet. Lenkillä käydään myös. Voimaa, kuntoa ja taitoa voidaan harjoitella myös erilaisten pallopelien avulla. Kurssin toteutumisajankohdasta riippuen kurssiin voidaan sisällyttää myös ulkoliikuntaa esim. luistelu, ulkopalloilu.
 5. ELOKUVAKURSSI
  Lyhytkurssilla oppilaat tekevät käsikirjoituksia, tutustuvat elokuvallisiin tehokeinoihin, näyttelevät, kuvaavat ja editoivat omaa lyhytelokuvaansa. Kurssi antaa oppilaille onnistumisen kokemuksia ja lisää itseluottamusta, opettaa yhteistyökykyjä, itseilmaisua, työhön sitoutumista sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Innostus elokuvatyöhön voi heijastua oppilaiden koulumotivaatioon, koulussa viihtymiseen sekä asenteeseen koulua kohtaan.
 6. MATEMATIIKAN KERTAUS- / SYVENTÄVÄ KURSSI
  Kerrataan matematiikan keskeisiä sisältöjä osittain toiminnallisilla menetelmillä ja syvennetään jo opittua. Harjoitellaan mm. lukujärjestelmää, kokonaislukujen ja murtolukujen
  peruslaskutoimituksia, geometriaa, prosenttilaskentaa ja erilaisia yhtälöitä käytännönläheisillä esimerkeillä. Tutustutaan myös sähköisiin internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin matematiikan opiskelussa. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden toiveiden ja odotusten perusteella.
 7. GARAGEBAND
  Kurssilla syvennetään tietoja musiikkiteknologiasta. Tutustutaan mm. iPadin GarageBand-musiikkiohjelmaan.
 8. ENSIAPUTAIDOT 1 (peruskurssi)
  Kurssin tavoitteena on harjoitella ja oppia tärkeitä perusensiaputaitoja, jotka ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tavoitteena on, että nuori huomaa ympäristössään olevia vaaranpaikkoja ja osaa estää onnettomuuksia, osaa toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa ja suhtautuu myönteisesti turvallisuusasioihin. Sisällöltään kurssi vastaa SPR:n EA1-kurssia, jonka suorittamiseen lyhytkurssi antaa hyvät valmiudet. Lisäksi lyhytkurssilla opittuja asioita pystyy hyödyntämään 8. luokan opetukseen kuuluvassa NOU HÄTÄ -kisassa. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 9. ENSIAPUTAIDOT 2 (jatkokurssi Ensiaputaidot 1 -kurssin käyneille) Kurssin tavoitteena on syventää ensiavun peruskurssilla opittuja asioita. Harjoitellaan perusensiaputaitoja ja opitaan uutta. Tutustutaan alan ammatteihin. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 10. VALOKUVAUS
  Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, kuvataan teemakokonaisuuksia, tehdään kuvaesityksiä, järjestetään valokuvanäyttely.
 11. RYTMIÄ – LIIKETTÄ
  Body percussion, djembe ja luova liike fuusioituvat iloisesti.
 12. PELIOHJELMOINTIKURSSI
  Kurssilla on tarkoitus opetella peliohjelmoinnin alkeita.
 13. LAUTAPELIKURSSI
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin strategisiin lauta- ja korttipeleihin. Pelien pelaaminen kehittää loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelattavia pelejä voivat olla esimerkiksi Puerto Rico, 7 Wonders, Catanin uudisasukkaat ja Carcassonne.
 14. ILMAISUTAIDON KURSSI
  Kurssilla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa leikinomaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Tärkeää on myös empatiataitojen ja yhteistyötaitojen kehittyminen.
  Kurssi on toiminnallinen ja sen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin. Kurssilla ei valmisteta esitystä, vaan tavoitteita lähestytään erilaisilla tunneilla tehtävillä ilmaisutaitoharjoituksilla: leikitään, tehdään aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksia. Joka kerran lopussa keskustellaan ja pohditaan kokemuksia. Jokaiselle kokoontumiskerralle on oma teemansa.
 15. KEMIAN LABOROINTIKURSSI
  Kurssilla laajennetaan kemian tunnilla opittuja työmenetelmiä tekemällä käytännön töitä ja tutustumalla erilaisiin kemiallisiin määritysmenetelmiin. Laboratoriotöiden avulla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: liuosten valmistaminen, työturvallisuus, kokeellisen tutkimuksen suunnittelu, kokeellisia tutkimuksia ruoka-aineista, metalleista, pesuaineista ja kosmetiikasta sekä tehdään “kemiallisia taikatemppuja”. Kurssiin sisältyy mahdollisesti toiminnallinen vierailukäynti Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.
 16. VIITTOMAKIELEN ALKEET JA TUKIVIITTOMAT
  Opettele jotain ihan uutta! Viittomakielen kurssilla tutustut viittomakieleen sekä luonnollisena kielenä että puhetta tukevana kommunikaatiokeinona. Kurssilla opit eri viittomakommunikaatiomuotojen erot, tutustut viittomakieliseen kulttuuriin ja tietenkin opit myös itse viittomaan.
 17. KALASTUSKURSSI Kurssilla opetellaan ja harjoitellaan eri kalastustekniikoita vuodenaikaan soveltuen, esimerkiksi jigikalastusta, perhokalastusta ja  pilkkimistä. Kurssilla opetellaan myös omien k alastusvälineiden tekoa, kuten perhojen ja pilkkien valmistamista. Kurssilla käydään lähialueilla kalareissuilla ja retkillä ja nautitaan luonnosta ja hyvistä eväistä!
 18. ESPAÑOL Tutustutaan espanjan kieleen ja kulttuuriin. Opetelllaan alkeita ja käytännön sanastoa sekä  lauseita. Uuden kielen oppiminen on nastaa. Suomalaisille espanjan lausuminen on helppoa.

8. lk valinnaisaineopas

Valinnaisaineiden valinta

Valinnaisaineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista hänen valintojensa mukaisesti. Valintoja tehdessään oppilaan on hyvä miettiä omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä tulevaisuuden suunnitelmiaan. Valinnaisaineet jaetaan taide- ja taitoaineisiin sekä muihin valinnaisaineisiin, joita opiskellaan eripituisina jaksoina. Jokainen tekee valinnat kolmesta eri ryhmästä. Ryhmistä 1 ja 2 ei voi valita samaa ainetta kahteen kertaan, vaan tarkoitus on valita kolme eri ainetta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Taito- ja taideaineiden valinnaiset (XL-kurssi)

Taito-ja taideaineiden ryhmästä valitaan yksi aine, jota opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla (XL-kurssi). Oppiaine arvioidaan numeroin, osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

 1. KOTITALOUS
  Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 7. luokan kotitaloudessa opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia asioita kotitalouden eri osa-alueilta. Opiskelussa keskitytään tekemällä oppimiseen ja käden taitojen kehittämiseen. Tunneilla tehdään erilaisia ruoanvalmistuksen ja leivonnan perustöitä. Vähitellen siirrytään haastavampiin ja vaativampiin tehtäviin. Työt toteutetaan ryhmä-, pari- tai yksilötöinä.
  Tavoitteet:
  Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla oppimista. Tavoitteena on oppia
  • taitoja, joita tarvitaan läpi elämän
  • antaa hyvät eväät laadukkaaseen ja mukavaan arjenhallintaan
  • tekemään itse
  • sosiaalisuutta ja ihmissuhdetaitoja
  • tapakulttuuria
  • kansainvälisyyttä
  • terveitä elämäntapoja
  • itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
  • pysymistä ajan hermolla ruokakulttuurin muuttuvassa maailmassa
  Sisältö:
  • tutustuminen erilaisiin ruoka-aineisiin ja kodinhoidon tehtäviin 7. luokan tietoja syvennellen
  • erilaisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen
  • sesonkiherkkuihin tutustuminen
  • vuotuisten ja muiden pikkujuhlien järjestäminen
  • oppilaiden oma ateriasuunnittelu
  • kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen
  • erityisruokavaliot
 2. KÄSITYÖ
  Tavoitteet:
  Käsityössä suunnitellaan ja valmistetaan esineitä erilaisista materiaaleista käyttäen monipuolisia työmenetelmiä ja -välineitä. Kurssin tavoitteina on antaa oppilaalle tekninen yleissivistys, josta on hyötyä tulevaisuudessa, sekä auttaa oppilasta mahdollisessa alaan liittyvässä ammatinvalinnassa. Tavoitteena on kehittää suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä oppia arjessa tarpeellisia käsityötaitoja.
  Sisältö:
  Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia käsityön perustaitoja sekä turvallista koneiden ja välineiden käyttöä. Kurssin sisällössä otetaan huomioon oppilaiden omia mieltymyksiä. Esineiden omatoiminen suunnittelu korostuu.
  Metallityö: metallin työstäminen koneilla ja käsityökaluin: hitsaaminen, katkaisu, hionta ja taonta.
  Puutyö: nykyaikaisten työkoneiden käyttö, esineen viimeistely ja pintakäsittely.
  Sähkötyö: virtapiirin rakentaminen, ledien ja sähkömoottorien asentaminen, juottaminen
  Koneet ja laitteet: koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita, moottoriajoneuvoihin, polkupyöriin ja muihin laitteisiin kotona tehtäviä huoltoja ja korjauksia arjen tee-se-itse-taitoja painottaen.
  Tekstiilityö
 3. KUVATAIDE
  Tavoitteet:
  Syvennetään kuvaamataidon oppimääräsuunnitelman osa-alueita kiinnostuksen ja harrastuksen mukaan.
  Sisältö:
  Muodostuva oppilasryhmä päättää yhdessä aihealueen. Työskentely painottuu kunkin henkilökohtaiseen taiteelliseen kuvailmaisuun, jolloin voi syventää omia taitoja ja on mahdollista kokeilla eri materiaaleja, välineitä ja työskentelytapoja. Aihe-esimerkkejä: ympäristötaide, kuvaviesti, paperi taiteessa, tilan kokeminen, värien maailma, eri kulttuureja / aikakausia jne.
  Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyyn, kiinnostuneisuuteen ja kokeiluhalukkuuteen.
 4. MUSIIKKI
  Tavoitteet:
  Saada kokemuksia ja elämyksiä musiikista sekä löytää omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Syvennetään opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia. Yhdessä tekeminen!
  Sisältö:
  Sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Sisältöinä voivat olla
  muun muassa:
  • Populaarimusiikin vuosikymmenet.
  • Bändisoittimiin tutustuminen, soittotaidon kehittäminen ja ylläpitäminen.
  • Eri musiikkityylit ja -kulttuurit (esim. eri maiden musiikki, tanssi ja soittimisto, elokuva- ja näyttämömusiikki).
 5. LIIKUNTA
  Tavoitteet:
  Perusliikuntataitojen vahvistaminen, palloilutaitojen monipuolistaminen, kuntoliikunnan hyödyt ja tavoitteet, tutustuminen erilaisiin liikuntamuotoihin.
  Sisältö:
  Palloilulajit, kuntosalityöskentely ja erilaiset kuntoilumuodot, liikkuvuusharjoitteet, luistelu/hiihto (talvi) yleisurheilu (kesä). Urheilulajien sääntöihin tutustuminen. Monipuolista liikkumista vuodenaikojen ja fiiliksen mukaan.

2. Valinnaiset aineet (XL-kurssi ja L-kurssi)

Syventävien ja soveltavien valinnaisaineiden ryhmästä valitaan kaksi ainetta. Näistä toista opiskellaan 2 tuntia viikossa sekä 8. että 9. luokalla (XL-kurssi) ja toista opiskellaan 2 tuntia viikossa puoli vuotta 8. luokalla ja saman verran myös 9. luokalla (L-kurssi). Saksan voi valita vain kahdeksi vuodeksi eli XL-kurssiksi. Oppiaineet arvioidaan numerolla.

 1. KOTITALOUS
  Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 7. luokan kotitaloudessa opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia asioita kotitalouden eri osa-alueilta. Opiskelussa keskitytään tekemällä oppimiseen ja käden taitojen kehittämiseen. Tunneilla tehdään erilaisia ruuanvalmistuksen ja leivonnan perustöitä. Tehtävät toteutetaan ryhmä-, pari- tai yksilötöinä.
  Tavoitteet:
  Kotitalousopetus korostaa työn tekemisen iloa ja sen avulla oppimista. Tavoitteena on oppia
  • taitoja, joita tarvitaan läpi elämän
  • antaa hyvät eväät laadukkaaseen ja mukavaan arjenhallintaan
  • tekemään itse
  • sosiaalisuutta ja ihmissuhdetaitoja
  • tapakulttuuria
  • kansainvälisyyttä
  • terveitä elämäntapoja
  • itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
  • pysymistä ajan hermolla ruokakulttuurin muuttuvassa maailmassa
  Sisältö:
  • tutustuminen erilaisiin ruoka-aineisiin ja kodinhoidon tehtäviin 7.luokan tietoja syvennellen
  • erilaisten ruokien ja leivonnaisten valmistaminen
  • sesonkiherkkuihin tutustuminen
  • vuotuisten ja muiden pikkujuhlien järjestäminen
  • oppilaiden omaa ateriasuunnittelua
  • kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin tutustuminen
  • erityisruokavaliot
 2. TEKNINEN TYÖ
  Tavoitteet:
  Teknisessä työssä suunnitellaan ja valmistetaan esineitä erilaisista materiaaleista käyttäen monipuolisia työmenetelmiä ja -välineitä. Kurssin tavoitteina on antaa oppilaalle tekninen yleissivistys, josta on hyötyä tulevaisuudessa, sekä auttaa oppilasta mahdollisessa alaan liittyvässä ammatinvalinnassa. Tavoitteena on kehittää suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä oppia arjessa tarpeellisia käsityötaitoja.
  Sisältö:
  Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia käsityön perustaitoja sekä turvallista koneiden ja välineiden käyttöä. Kurssin sisällössä otetaan huomioon oppilaiden omia mieltymyksiä. Esineiden omatoiminen suunnittelu korostuu.
  Metallityö: metallin työstäminen koneilla ja käsityökaluin: hitsaaminen, katkaisu, hionta ja taonta.
  Puutyö: nykyaikaisten työkoneiden käyttö, esineen viimeistely ja pintakäsittely.
  Sähkötyö: virtapiirin rakentaminen, ledien ja sähkömoottorien asentaminen, juottaminen
  Koneet ja laitteet: koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita, moottoriajoneuvoihin, polkupyöriin ja muihin laitteisiin kotona tehtäviä huoltoja ja korjauksia arjen tee-se-itse-taitoja painottaen.
 3. TEKSTIILITYÖ
  Tavoitteet:
  Tekstiilityö on peruskoulun yleissivistävä, kädentaitoja kehittävä ja työntekoon kasvattava oppiaine. Pyrkimyksenä on arkielämässä tarvittavien käsityötaitojen hallinta.
  Sisältö:
  Oppilaat tekevät 3-4 erilaista työtä oman valintansa mukaan. Käteväksi oppii vain tekemällä!
 4. KUVATAIDE
  Tavoitteet:
  Syvennetään kuvaamataidon oppimääräsuunnitelman osa-alueita kiinnostuksen ja harrastuksen mukaan.
  Sisältö:
  Muodostuva oppilasryhmä päättää yhdessä aihealueen. Työskentely painottuu kunkin henkilökohtaiseen taiteelliseen kuvailmaisuun, jolloin voi syventää omia taitoja ja on mahdollista kokeilla eri materiaaleja, välineitä ja työskentelytapoja. Aihe-esimerkkejä: ympäristötaide, kuvaviesti, paperi taiteessa, tilan kokeminen, värien maailma, eri kulttuureja / aikakausia jne.
  Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyyn, kiinnostuneisuuteen ja kokeiluhalukkuuteen.
 5. MUSIIKKI
  Tavoitteet:
  Saada kokemuksia ja elämyksiä musiikista sekä löytää omat musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Syvennetään opittuja tietoja ja taitoja sekä opitaan uusia. Yhdessä tekeminen!
  Sisältö:
  Sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Sisältöinä voivat olla muun muassa:
  • Populaarimusiikin vuosikymmenet.
  • Bändisoittimiin tutustuminen, soittotaidon kehittäminen ja ylläpitäminen.
  • Eri musiikkityylit ja -kulttuurit (esim. eri maiden musiikki, tanssi ja soittimisto, elokuva- ja näyttämömusiikki).
 6. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET
  Tavoitteet:
  Atk:n perushallinta ja oppilaiden osaamisen myötä vaativammat taidot.
  Sisältö:
  Erilaisten työvälineohjelmistojen käyttöä ja hyödyntämistä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kymmensormijärjestelmän perusteiden opettelua ja perusteita tietokoneen rakenteesta.
 7. LIIKUNTA
  Tavoitteet:
  Perusliikuntataitojen vahvistaminen, palloilutaitojen monipuolistaminen, kuntoliikunnan hyödyt ja tavoitteet, tutustuminen erilaisiin liikuntamuotoihin.
  Sisältö:
  Palloilulajit, kuntosalityöskentely ja erilaiset kuntoilumuodot, liikkuvuusharjoitteet, luistelu/hiihto (talvi) yleisurheilu (kesä). Urheilulajien sääntöihin tutustuminen. Monipuolista liikkumista vuodenaikojen ja fiiliksen mukaan.
 8. SAKSA
  Tavoitteet:
  Saksan kielen opetuksen tavoitteena on antaa tietoa kielestä sekä saksankielisten maiden tavoista, kulttuurista ja ihmisistä. Opinnoissa harjoitellaan saksan kielen keskeistä sanastoa, perusrakenteita sekä ääntämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään puhevalmiuden kehittämiseen, kuten erilaisista arkipäivän tilanteista selviytymiseen ja oman mielipiteen ilmaisemiseen. Opetuksessa suositaan oppilaskeskeisiä työtapoja kuten parityöskentelyä, vastuun ottamista omasta opiskelusta sekä muiden kielten hyväksikäyttöä uuden kielen oppimisessa.
  Sisältö:
  • ensikontaktien solmiminen: tervehtiminen, esittäytyminen, tutustuminen, kuulumisten vaihto, teitittely
  • perussanastoa, kuten viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, lukusanat, värit
  • vapaa-ajasta ja harrastuksista kertominen
  • luonteesta ja ulkonäöstä kertominen
  • perheestä ja suvusta kertominen
  • koulusta kertominen
  • anteeksipyyntö ja siihen reagointi
  • säästä kertominen
  • ostosten tekeminen sekä ravintolassa, kahvilassa ja toimistossa asioiminen
  • asumisesta kertominen sekä lähiympäristöön tutustuminen ja tienneuvominen
  • puhelimessa puhuminen
  • voinnista kertominen
  • opitaan esittelemään omaa kotipaikkakuntaa ja koulua saksan kielellä sekä kertomaan ulkomaalaisille Suomesta
  • laajennetaan kulttuuritietoutta muihin saksankielisiin maihin eli Saksan lisäksi Itävaltaan ja Sveitsiin
 9. TALOUSTIETO / YRITTÄJYYSKASVATUS
  Tavoitteet:
  Tutustutaan yrittämisen edellytyksiin, markkinatalouden piirteisiin sekä oman talouden hallintaan.
  Sisältö:
  Tavoitteena tutustua paikallisiin yrittäjätarinoihin ja löytää motivaatio yrittämiseen näiden paikallisten yritysten kautta. Lisäksi tutustutaan mm. yritysten toimintaan kummiyritysten kautta, oman talouden hallintaan, sijoittamiseen, markkinointiin, yrittämisen edellytyksiin sekä yrityksen perustamiseen.
  Yrityskasvatusryhmä voi harjoitella yritysmäistä toimintaa rahankeruuprojekteilla, joilla voidaan rahoittaa leirikoulua.
 10. DRAAMA / VIESTINTÄ
  Tavoitteet:
  Draamaopintojen avulla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Draaman avulla voidaan myös tutkia erilaisia ilmiöitä ja kehittää esimerkiksi empatiataitoja. Draama sopii kaikille eikä vaadi aikaisempaa kokemusta. Päämääränä on elämyksen kautta oivaltaminen ja kokemuksellinen oppiminen. Tunneilla työskennellään yksin, pareittain, pienissä ryhmissä ja koko luokan kanssa. Tuntien pääpaino ei ole esitysten valmistamisessa, vaikka niitäkin voidaan toki tehdä, varsinkin jos draama valitaan XL-kurssiksi. Osan aikaa vuodesta keskitytään viestinnälliseen ilmaisuun, jolloin perehdytään esimerkiksi mainontaan.
  Sisältö:
  Oman ilmaisun kehittäminen erilaisin aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksin. Kokonaisilmaisun ja yhteistoiminnan kehittäminen draama- ja roolityöskentelyn avulla. Lisäksi voidaan tehdä myös pieniä projekteja, esimerkiksi lyhytelokuvia, dokumenttilyhytelokuva, tv-mainoksia, musiikkivideoita ja erilaisia pieniä esityksiä koulun tilaisuuksiin. Mahdollisuuksien mukaan käydään myös tutustumassa johonkin teatteriin ja katsomassa jokin teatteriesitys.

3. Valinnaiset aineet (S-kurssi, yhdessä 7.-9. lk kanssa)

Lyhyiden valinnaisaineiden ryhmästä valitaan kaksi kurssia, joita opiskellaan 2 tuntia viikossa yhden jakson ajan (S-kurssi). Koulun lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Nyt valintaan kaksi S-kurssia 8. luokan kevääksi, ja vuoden päästä valitaan uudet kaksi jaksoa 9. luokan kevääksi. S-kurssit opiskellaan yhdessä 7.-9. luokkien kanssa.

 1. LEIVONTAKURSSI
  Tutustutaan erityyppisten leivonnaisten valmistamiseen käytännössä
 2. KANSAINVÄLISEN RUOANVALMISTUKSEN KURSSI

  Tutustutaan ruokakulttuureihin ja ruokailuun liittyviin tapoihin eri puolita maailmaa. Tutustutaan uusiin ruoka-aineisiin, erilaisiin valmistusmenetelmiin ja  eksoottisiin mausteisiin ja valmistetaan niistä monenlaisia makuelämyksiä itselle ja muille.

 3. KOKKAILLAAN JA LEIVOTAAN ITSELLE JA MUILLE
  Kurssilla syvennetään kotitalouden perustaitoja valmistamalla monipuolisia ateriakokonaisuuksia ja erilaisia leivonnaisia. Lisäksi harjoitellaan edelleen asunnon ja tekstiilien hoitoa. Tavoitteena on opetella hyödyntämään kodinkoneita ja arvioida oman työn kannattavuutta kotitaloudessa. Kurssin sisältöä suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden oppilaiden kanssa huomioiden kurssin ajankohta esim. joulu, pääsiäinen.
 4. LIIKUNTA: VOIMAA, KUNTOA JA TAITOA
  Tavoitteena on monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun tutustuminen ja voiman kehittäminen, aerobisen kunnon ja liikkuvuuden parantaminen sekä tutustuminen uusiin nykyaikaisiin kuntoilumuotoihin. Kurssin tarkennettu sisältö ja painopistealueet suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden kanssa ja vuodenajan mukaan.
  Sisältöalueina punttisalilla voivat olla esim. kestovoima-, perusvoima- ja nopeusvoima- ja crossfit-harjoittelu. Myös bodypump, kahvakuula jacircuit- harjoittelu mukana. Kehonhuollossa erilaiset liikkuvuusharjoitteet, syvävenyttely ja joogan alkeet. Lenkillä käydään myös. Voimaa, kuntoa ja taitoa voidaan harjoitella myös erilaisten pallopelien avulla. Kurssin toteutumisajankohdasta riippuen kurssiin voidaan sisällyttää myös ulkoliikuntaa esim. luistelu, ulkopalloilu.
 5. ELOKUVAKURSSI
  Lyhytkurssilla oppilaat tekevät käsikirjoituksia, tutustuvat elokuvallisiin tehokeinoihin, näyttelevät, kuvaavat ja editoivat omaa lyhytelokuvaansa. Kurssi antaa oppilaille onnistumisen kokemuksia ja lisää itseluottamusta, opettaa yhteistyökykyjä, itseilmaisua, työhön sitoutumista sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Innostus elokuvatyöhön voi heijastua oppilaiden koulumotivaatioon, koulussa viihtymiseen sekä asenteeseen koulua kohtaan.
 6. MATEMATIIKAN KERTAUS- / SYVENTÄVÄ KURSSI
  Kerrataan matematiikan keskeisiä sisältöjä osittain toiminnallisilla menetelmillä ja syvennetään jo opittua. Harjoitellaan mm. lukujärjestelmää, kokonaislukujen ja murtolukujen peruslaskutoimituksia, geometriaa, prosenttilaskentaa ja erilaisia yhtälöitä käytännönläheisillä esimerkeillä. Tutustutaan myös sähköisiin internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin matematiikan opiskelussa. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden toiveiden ja odotusten perusteella.
 7. GARAGEBAND
  Kurssilla syvennetään tietoja musiikkiteknologiasta. Tutustutaan mm. iPadin GarageBand-musiikkiohjelmaan.
 8. ENSIAPUTAIDOT 1 (peruskurssi)
  Kurssin tavoitteena on harjoitella ja oppia tärkeitä perusensiaputaitoja, jotka ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tavoitteena on, että nuori huomaa ympäristössään olevia vaaranpaikkoja ja osaa estää onnettomuuksia, osaa toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa ja suhtautuu myönteisesti turvallisuusasioihin. Sisällöltään kurssi vastaa SPR:n EA1-kurssia, jonka suorittamiseen lyhytkurssi antaa hyvät valmiudet. Lisäksi lyhytkurssilla opittuja asioita pystyy hyödyntämään 8. luokan opetukseen kuuluvassa NOU HÄTÄ -kisassa. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 9. ENSIAPUTAIDOT 2 (jatkokurssi Ensiaputaidot 1 -kurssin käyneille)
  Kurssin tavoitteena on syventää ensiavun peruskurssilla opittuja asioita. Harjoitellaan perusensiaputaitoja ja opitaan uutta. Tutustutaan alan ammatteihin. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 10. VALOKUVAUS
  Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, kuvataan teemakokonaisuuksia, tehdään kuvaesityksiä, järjestetään valokuvanäyttely.
 11. RYTMIÄ – LIIKETTÄ
  Body percussion, djembe ja luova liike fuusioituvat iloisesti.
 12. PELIOHJELMOINTIKURSSI
  Kurssilla on tarkoitus opetella peliohjelmoinnin alkeita.
 13. LAUTAPELIKURSSI
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin strategisiin lauta- ja korttipeleihin. Pelien pelaaminen kehittää loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelattavia pelejä voivat olla esimerkiksi Puerto Rico, 7 Wonders, Catanin uudisasukkaat ja Carcassonne.
 14. ILMAISUTAIDON KURSSI
  Kurssilla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa leikinomaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Tärkeää on myös empatiataitojen ja yhteistyötaitojen kehittyminen. Kurssi on toiminnallinen ja sen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin. Kurssilla ei valmisteta esitystä, vaan tavoitteita lähestytään erilaisilla tunneilla tehtävillä ilmaisutaitoharjoituksilla: leikitään, tehdään aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksia. Joka kerran lopussa keskustellaan ja pohditaan kokemuksia. Jokaiselle kokoontumiskerralle on oma teemansa.
 15. KEMIAN LABOROINTIKURSSI
  Kurssilla laajennetaan kemian tunnilla opittuja työmenetelmiä tekemällä käytännön töitä ja tutustumalla erilaisiin kemiallisiin määritysmenetelmiin. Laboratoriotöiden avulla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: liuosten valmistaminen, työturvallisuus, kokeellisen tutkimuksen suunnittelu, kokeellisia tutkimuksia ruoka-aineista, metalleista, pesuaineista ja kosmetiikasta sekä tehdään “kemiallisia taikatemppuja”. Kurssiin sisältyy mahdollisesti toiminnallinen vierailukäynti Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.
 16. VIITTOMAKIELEN ALKEET JA TUKIVIITTOMAT
  Opettele jotain ihan uutta! Viittomakielen kurssilla tutustut viittomakieleen sekä luonnollisena kielenä että puhetta tukevana kommunikaatiokeinona. Kurssilla opit eri viittomakommunikaatiomuotojen erot, tutustut viittomakieliseen kulttuuriin ja tietenkin opit myös itse viittomaan.
 17. KALASTUSKURSSI Kurssilla opetellaan ja harjoitellaan eri kalastustekniikoita vuodenaikaan soveltuen, esimerkiksi jigikalastusta, perhokalastusta ja pilkkimistä. Kurssilla opetellaan myös omien k alastusvälineiden tekoa, kuten perhojen ja pilkkien valmistamista. Kurssilla käydään lähialueilla kalareissuilla ja retkillä ja nautitaan luonnosta ja hyvistä eväistä!
 18. ESPAÑOL Tutustutaan espanjan kieleen ja kulttuuriin. Opetelllaan alkeita ja käytännön sanastoa sekä  lauseita. Uuden kielen oppiminen on nastaa. Suomalaisille espanjan lausuminen on helppoa.
 19. VAELLUSSEIKKAILU Monialainen oppimiskokemus, jossa toteutetaan yli yön vaellus. Oppilaat saavat perusvalmiuden luonnossa liikkumiseen ja yöpymiseen. Harjoitellaan erätaitoja, majoittumista, ruuanlaittoa luonnossa. Kurssi haastaa oppilaita huolehtimaan fysikastaan ja hakemaan rajojaan myös henkisellä puolella. Tunneilla valmistaudutaan vaellukseen, mutta isoin oppimiskokemus on itse vaellus, jossa harjoitellaan myös pari- ja ryhmätyötaitoja.
 20. TUKIOPPILASKURSSI  Haluaisitko toimia tukioppilaana? Tukioppilaskurssi antaa siihen valmiudet. Kurssilla käsitellään itsetuntemusta, tukioppilaan tehtäviä ja tukioppilastoiminnan perusteita. Lisäksi harjoitellaan erilaisten ryhmien ohjaamista sekä vahvistetaan tunnetaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja. Kurssin aikana myös suunnitellaan tukioppilastoimintaa ja pidetään tietenkin hauskaa toisten tukareiden kanssa. Tukioppilaskurssiin sisältyy myös yksi yön yli kestävä kokoontuminen. Tukioppilaskurssin voivat valita vain 8.lk:n oppilaat ja ne 9. lk:n oppilaat, jotka ovat jo viime vuonna tulleet valituiksi tukioppilaiksi (jatkokurssi). Kaikki kurssin valinneet haastatellaan. Meidän koulumme tukioppilas:
  • pyrkii omalla esimerkillään vaalimaan suvaitsevaisuutta, erilaisuuden arvostamista, luottamuksellisuutta, auttavaisuutta ja yhdessä tekemisen iloa.
  • on myönteinen, luottamuksen arvoinen, rehellinen ja aito.
  • haluaa kehittää omia tietojaan ja taitojaan.
  • haluaa olla tukena muille koulun oppilaille ja toimia koko kouluyhteisön hyväksi.
  • on valinnut valinnaisaineeksi Tukarikurssin.
  • osallistuu tukioppilastapaamisiin säännöllisesti.

9. lk valinnaisaineopas

Lyhyiden valinnaisaineiden ryhmästä valitaan kaksi kurssia, joita opiskellaan 2 tuntia viikossa yhden jakson ajan (S-kurssi). Koulun lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon. Nyt valintaan kaksi S-kurssia 9. luokalle. S-kurssit opiskellaan yhdessä 7.-9. luokkien kanssa.

Valinnaiset aineet (S-kurssi, yhdessä 7.-9. lk kanssa)

 1. LEIVONTAKURSSI
  Tutustutaan erityyppisten leivonnaisten valmistamiseen käytännössä.
 2. KANSAINVÄLISEN RUOANVALMISTUKSEN KURSSI

  Tutustutaan ruokakulttuureihin ja ruokailuun liittyviin tapoihin eri puolita maailmaa. Tutustutaan uusiin ruoka-aineisiin, erilaisiin valmistusmenetelmiin ja  eksoottisiin mausteisiin ja valmistetaan niistä monenlaisia makuelämyksiä itselle ja muille.

 3. KOKKAILLAAN JA LEIVOTAAN ITSELLE JA MUILLE
  Kurssilla syvennetään kotitalouden perustaitoja valmistamalla monipuolisia ateriakokonaisuuksia ja erilaisia leivonnaisia. Lisäksi harjoitellaan edelleen asunnon ja tekstiilien hoitoa. Tavoitteena on opetella hyödyntämään kodinkoneita ja arvioida oman työn kannattavuutta kotitaloudessa. Kurssin sisältöä suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden oppilaiden kanssa huomioiden kurssin ajankohta esim. joulu, pääsiäinen.
 4. LIIKUNTA: VOIMAA, KUNTOA JA TAITOA
  Tavoitteena on monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun tutustuminen ja voiman kehittäminen, aerobisen kunnon ja liikkuvuuden parantaminen sekä tutustuminen uusiin nykyaikaisiin kuntoilumuotoihin. Kurssin tarkennettu sisältö ja painopistealueet suunnitellaan kurssin alussa kurssin valinneiden kanssa ja vuodenajan mukaan.
  Sisältöalueina punttisalilla voivat olla esim. kestovoima-, perusvoima-, nopeusvoima- ja crossfit-harjoittelu. Myös bodypump, kahvakuula ja circuit-harjoittelu mukana. Kehonhuollossa erilaiset liikkuvuusharjoitteet, syvävenyttely ja joogan alkeet. Lenkillä käydään myös. Voimaa, kuntoa ja taitoa voidaan harjoitella myös erilaisten pallopelien avulla. Kurssin toteutumisajankohdasta riippuen kurssiin voidaan sisällyttää myös ulkoliikuntaa esim. luistelu, ulkopalloilu.
 5. ELOKUVAKURSSI
  Lyhytkurssilla oppilaat tekevät käsikirjoituksia, tutustuvat elokuvallisiin tehokeinoihin, näyttelevät, kuvaavat ja editoivat omaa lyhytelokuvaansa. Kurssi antaa oppilaille onnistumisen kokemuksia ja lisää itseluottamusta, opettaa yhteistyökykyjä, itseilmaisua, työhön sitoutumista sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Innostus elokuvatyöhön voi heijastua oppilaiden koulumotivaatioon, koulussa viihtymiseen sekä asenteeseen koulua kohtaan.
 6. MATEMATIIKAN KERTAUS- / SYVENTÄVÄ KURSSI
  Kerrataan matematiikan keskeisiä sisältöjä osittain toiminnallisilla menetelmillä ja syvennetään jo opittua. Harjoitellaan mm. lukujärjestelmää, kokonaislukujen ja murtolukujen
  peruslaskutoimituksia, geometriaa, prosenttilaskentaa ja erilaisia yhtälöitä käytännönläheisillä esimerkeillä. Tutustutaan myös sähköisiin internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin matematiikan opiskelussa. Kurssin sisältö muokataan oppilaiden toiveiden ja odotusten perusteella.
 7. GARAGEBAND
  Kurssilla syvennetään tietoja musiikkiteknologiasta. Tutustutaan mm. iPadin GarageBand-musiikkiohjelmaan.
 8. ENSIAPUTAIDOT 1 (peruskurssi)
  Kurssin tavoitteena on harjoitella ja oppia tärkeitä perusensiaputaitoja, jotka ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Tavoitteena on, että nuori huomaa ympäristössään olevia vaaranpaikkoja ja osaa estää onnettomuuksia, osaa toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa ja suhtautuu myönteisesti turvallisuusasioihin. Sisällöltään kurssi vastaa SPR:n EA1-kurssia, jonka suorittamiseen lyhytkurssi antaa hyvät valmiudet. Lisäksi lyhytkurssilla opittuja asioita pystyy hyödyntämään 8. luokan opetukseen kuuluvassa NOU HÄTÄ -kisassa. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 9. ENSIAPUTAIDOT 2 (jatkokurssi Ensiaputaidot 1 -kurssin käyneille)
  Kurssin tavoitteena on syventää ensiavun peruskurssilla opittuja asioita. Harjoitellaan perusensiaputaitoja ja opitaan uutta. Tutustutaan alan ammatteihin. Kurssin toteutuksessa tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen ja SPR:n kanssa.
 10. VALOKUVAUS
  Tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, kuvataan teemakokonaisuuksia, tehdään kuvaesityksiä, järjestetään valokuvanäyttely.
 11. RYTMIÄ – LIIKETTÄ
  Body percussion, djembe ja luova liike fuusioituvat iloisesti.
 12. PELIOHJELMOINTIKURSSI
  Kurssilla on tarkoitus opetella peliohjelmoinnin alkeita.
 13. LAUTAPELIKURSSI
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin strategisiin lauta- ja korttipeleihin. Pelien pelaaminen kehittää loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Pelattavia pelejä voivat olla esimerkiksi Puerto Rico, 7 Wonders, Catanin uudisasukkaat ja Carcassonne.
 14. ILMAISUTAIDON KURSSI
  Kurssilla oppilas voi kehittää omaa persoonallisuuttaan ja ilmaisuaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa leikinomaisten harjoitusten avulla. Tavoitteena on itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen sekä oman ilmaisun vahvistaminen. Tärkeää on myös empatiataitojen ja yhteistyötaitojen kehittyminen.
  Kurssi on toiminnallinen ja sen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja sitoutumista yhteisiin sääntöihin. Kurssilla ei valmisteta esitystä, vaan tavoitteita lähestytään erilaisilla tunneilla tehtävillä ilmaisutaitoharjoituksilla: leikitään, tehdään aisti-, keho- ja liike-, hengitys- ja äänenkäyttö-, tunnetila- ja improvisaatioharjoituksia. Joka kerran lopussa keskustellaan ja pohditaan kokemuksia. Jokaiselle kokoontumiskerralle on oma teemansa.
 15. KEMIAN LABOROINTIKURSSI
  Kurssilla laajennetaan kemian tunnilla opittuja työmenetelmiä tekemällä käytännön töitä ja tutustumalla erilaisiin kemiallisiin määritysmenetelmiin. Laboratoriotöiden avulla tutustutaan mm. seuraaviin aiheisiin: liuosten valmistaminen, työturvallisuus, kokeellisen tutkimuksen suunnittelu, kokeellisia tutkimuksia ruoka-aineista, metalleista, pesuaineista ja kosmetiikasta sekä tehdään “kemiallisia taikatemppuja”. Kurssiin sisältyy mahdollisesti toiminnallinen vierailukäynti Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.
 16. VIITTOMAKIELEN ALKEET JA TUKIVIITTOMAT
  Opettele jotain ihan uutta! Viittomakielen kurssilla tutustut viittomakieleen sekä luonnollisena kielenä että puhetta tukevana kommunikaatiokeinona. Kurssilla opit eri viittomakommunikaatiomuotojen erot, tutustut viittomakieliseen kulttuuriin ja tietenkin opit myös itse viittomaan.
 17. KALASTUSKURSSI Kurssilla opetellaan ja harjoitellaan eri kalastustekniikoita vuodenaikaan soveltuen, esimerkiksi jigikalastusta, perhokalastusta ja  pilkkimistä. Kurssilla opetellaan myös omien k alastusvälineiden tekoa, kuten perhojen ja pilkkien valmistamista. Kurssilla käydään lähialueilla kalareissuilla ja retkillä ja nautitaan luonnosta ja hyvistä eväistä!
 18. ESPAÑOL Tutustutaan espanjan kieleen ja kulttuuriin. Opetelllaan alkeita ja käytännön sanastoa sekä  lauseita. Uuden kielen oppiminen on nastaa. Suomalaisille espanjan lausuminen on helppoa.
 19. VAELLUSSEIKKAILU Monialainen oppimiskokemus, jossa toteutetaan yli yön vaellus. Oppilaat saavat perusvalmiuden luonnossa liikkumiseen ja yöpymiseen. Harjoitellaan erätaitoja, majoittumista, ruuanlaittoa luonnossa. Kurssi haastaa oppilaita huolehtimaan fysikastaan ja hakemaan rajojaan myös henkisellä puolella. Tunneilla valmistaudutaan vaellukseen, mutta isoin oppimiskokemus on itse vaellus, jossa harjoitellaan myös pari- ja ryhmätyötaitoja.
 20. TUKIOPPILASKURSSI  Haluaisitko toimia tukioppilaana? Tukioppilaskurssi antaa siihen valmiudet. Kurssilla käsitellään itsetuntemusta, tukioppilaan tehtäviä ja tukioppilastoiminnan perusteita. Lisäksi harjoitellaan erilaisten ryhmien  ohjaamista sekä vahvistetaan tunnetaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja. Kurssin aikana myös suunnitellaan tukioppilastoimintaa ja  pidetään tietenkin hauskaa toisten tukareiden kanssa. Tukioppilaskurssiin sisältyy myös yksi yön yli kestävä kokoontuminen. Tukioppilaskurssin voivat valita vain 8.lk:n oppilaat ja ne 9. lk:n oppilaat, jotka ovat jo viime vuonna tulleet valituiksi tukioppilaiksi (jatkokurssi).  Kaikki kurssin valinneet haastatellaan. Meidän koulumme tukioppilas:
  • pyrkii omalla esimerkillään vaalimaan suvaitsevaisuutta, erilaisuuden arvostamista, luottamuksellisuutta, auttavaisuutta ja yhdessä tekemisen iloa.
  • on myönteinen, luottamuksen arvoinen, rehellinen ja aito.
  • haluaa kehittää omia tietojaan ja taitojaan.
  • haluaa olla tukena muille koulun oppilaille ja toimia koko kouluyhteisön hyväksi.
  • on valinnut valinnaisaineeksi Tukarikurssin.
  • osallistuu tukioppilastapaamisiin säännöllisesti.