OS5A5766.jpg

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit

 • lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18 -vuotiaita lapsia
 • vanhemman yllättävä sairastumien tai muu kriisitilanne perheessä
 • vaikea elämäntilanne
 • äkilliset elämänmuutokset
 • lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 • perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 • syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 • lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta arvioitaessa huomioidaan avun tarpeen kiireellisyys ja perheen mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua.

Multian kunnassa lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun hinta määräytyy seuraavasti:

 • Alle 1 tunti 12,00e/käynti
 • 1-3 tuntia 20,00e/käynti
 • Yli 3 tuntia 34,00e/käynti

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä, mikäli maksun katsotaan vaarantavan perheen toimeentulon edellytyksiä.

Yhteystiedot:

Susanna Rasinmäki

 
 

Navigaatio