Lapsiperheiden kotipalvelu

Avuntarpeen syynä voi olla esimerkiksi

  • raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen avuntarve
  • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva avuntarve
  • vanhemman väsymys tai uupumus
  • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
  • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta arvioitaessa huomioidaan avun tarpeen kiireellisyys ja perheen mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua.

Kotipalvelua ei myönnetä:

Pelkkään lastenhoitoon, kun lapsi on päivähoitoikäinen; päivähoito on ensisijainen palvelu. Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoon. Vanhempien terapia-, lääkäri- tai muiden asiointikäyntien ajalle. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.

 

Multian kunnassa lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun hinta määräytyy seuraavasti:

  • Alle 1 tunti 12,00e/käynti
  • 1-3 tuntia 20,00e/käynti
  • Yli 3 tuntia 34,00e/käynti

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti maksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä, mikäli maksun katsotaan vaarantavan perheen toimeentulon edellytyksiä.

Yhteystiedot:

Ani Närhi, sosiaaliohjaaja

Anna-Maija Karstu, vs. sosiaalityöntekijä

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Multian kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.
Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Multian kunnan ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.