OS5A5766.jpg

Perheoikeudelliset palvelut

Isyysasiat

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan joko tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Tällöin ei tarvita erillistä käyntiä lastenvalvojan luona. Myös lastenvalvojan luona isyyden voi tunnustaa ennakollisesti. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa tai kiistää 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä kirjallisesti lastenvalvojalle. Kun isyys on epäselvä tai jos vanhemmat niin haluavat, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen tehdään lastenvalvojan luona. Isyyden vahvistamista koskevan päätöksen tekee maistraatti.

Lisätietoa isyyden tunnustamisesta ja yhteishuoltosopimuksesta ennen lapsen syntymää: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/isyyden-selvittaminen/isyyden-tunnustaminen-ennen-lapsen-syntymaa

Lapsen huolto ja asuminen

Vanhemmat voivat sopia lapsen yhteishuollosta isyyden tunnustamisen yhteydessä. Jos lapsi asuu toisen vanhemman kanssa, ratkaistaan lapsen huoltoa ja tapaamista koskeva asia lapsen edun mukaisesti. Tavoitteena on lapsen yhteydenpidon turvaaminen molempiin vanhempiin. Erotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisesta lapsen kotikunnan lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella. Riita-asian ratkaisee käräjäoikeus.

Lapsen elatus

Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta hänen vanhempansa vastaavat kykyjensä mukaan.

Jos vanhempi ei asu lapsen luona pysyvästi, lapselle voidaan vahvistaa elatusapu. Elatusavusta voidaan sopia sosiaalitoimessa vahvistetulla sopimuksella tai se voidaan päättä käräjäoikeudessa.  Mikäli vanhempi ei maksa elatusapua, Kela voi maksaa elatustukea. 

Yhteystiedot:

Multian sosiaalitoimisto
Multianraitti 3
42600 Multia

Toimisto avoinna:

ma-ti, to-pe klo 9-13
keskiviikkona klo 9-15

Perusturvajohtaja Satu Kokkonen