Perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen perhetyö on peruspalvelua, jonka tavoitteena on turvata perheiden tarvitsema tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Sosiaalihuoltolain mukaisella perhetyöllä

  • tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään
  • vahvistetaan vanhempien omia voimavaroja sekä arjessa selviytymistä
  • tuetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta

Perhetyö on sosiaaliohjausta, keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Työ on ohjausta, neuvontaa ja yhdessä tekemistä.

Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla. Asiakkaalle laaditaan yhdessä perheen kanssa perheen tarpeet yksilöllisesti huomioiva asiakassuunnitelma. Perhetyö voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja se on perheelle maksutonta.

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun (417/2007) perhetyötä toteutetaan avohuollon tukitoimena. Lastensuojelun perhetyön piiriin ohjautuvat perheet tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Perhetyö perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Lastensuojelun perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa intensiivistä tukea. Perhetyöllä pyritään yhdessä perheen kanssa vahvistamaan perheen voimavaroja, tukemaan vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä rakentamaan perheelle tukiverkostoa.

Lastensuojelun perhetyötä voidaan myöntää tilanteissa, joissa on alle 18-vuotias lapsi ja joka on lastensuojelun asiakas. Jokaisen perheen tilanne ja tuen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Perhetyötä voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa:

  • lapsen terveys tai kehitys vaarantuu
  • peruspalvelujen kautta saatavat palvelut eivät riitä ja tarvitaan lastensuojelun mukaisia tukitoimia

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena myönnetty perhetyö on maksutonta.

Multian kunta käyttää pääsääntöisesti ostopalvelua perhetyössä.

Yhteystiedot:

Multian sosiaalitoimisto
Multianraitti 3
42600 Multia

Toimisto avoinna:

ma-ti, to-pe klo 9-13
keskiviikkona klo 9-15

Perusturvajohtaja Maarit Jomppanen

Sosiaaliohjaaja Ani Närhi

Vs. sosiaalityöntekijä Anna-Maija Oikari

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, mistä eteenpäin se vastaa keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Tutut ammattilaiset jatkavat tutuissa toimipisteissä. Puhelinnumerot säilyvät samana.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät 1.1.2023 alkaen osoitteesta www.hyvaks.fi.
 
 

Navigaatio