Ohjeet työntarjoajalle

 1. Työpaikka (yritys, yhteisö tai kunnan hallintokunta) voi työllistää multialaisen 15-29-vuotiaan nuoren 1-10 päiväksi.
  Työpaikanjärjestäjä voi ilmoittaa tarjolla olevista työpaikoista sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse numeroon 014 2481 232.

  Työpaikka voidaan laittaa joko yleiseen hakuun tai työpaikanjärjestäjä itse voi valita nuoren työntekijän. Valitun nuoren on tehtävä kunnan kanssa työsopimus kesätyökampanjatyöstä. Kesätyöpaikkaa nuori voi hakea myös täyttämällä kesätyöhakemuksen.

  Yleisessä haussa työpaikasta laitetaan ilmoitus kunnanviraston ilmoitustaululle pääoven viereiseen ikkunaan ja paikka on nähtävissä myös tällä sivustolla. Kampanjan puitteissa on mahdollista työllistää sama nuori enintään kahden viikon (10 pv) ajaksi, jolloin nuoren saama palkka on 15-17-vuotiailla 29 €/pv ja 18-29-vuotiailla 39 €/pv. Mikäli nuori täyttää 18 vuotta työssäoloaikana hän saa korkeamman palkan.

  Sosiaalimaksut on laskettu keskiarvon mukaan pyöristäen.

  MULTIAN KUNTA tekee nuoren kanssa työsopimuksen (3 kpl); kesätyökampanjatoimistolle, työntekijälle ja työpaikantarjoajalle. Työsopimus on tehtävä ennen työn aloittamista. Kunnan hallintokunnat palkatessaan nuoren hoitavat palkanmaksun oman talousarvionsa puitteissa ja tekevät työsopimuksen HR-järjestelmän kautta. KAIKISTA palkattavista täytetään perustietolomake kesätyökampanjaa varten.

 2. Kunta laskuttaa yritystä/järjestöä seuraavasti:

  15-17-vuotiailla saa teettää korkeintaan 6 tunnin työpäivää. Nuoren 10 pv työn palkkakulut ovat sosiaalivakuutusmaksuineen 300,00 € + 72,00 (alv 24 %) = 372,00 €. Päivittäinen palkkameno työnantajalle on 37,20 €.

  18-29-vuotiailla saa teettää korkeintaan 8 tunnin työpäivää. Nuoren 10 pv työn palkkakulut ovat sosiaalivakuutus-. ym. tapaturmamaksuineen 475,00 € + 115,00 (alv 24 %) = 590,00 €. Päivittäinen palkkameno työnantajalle on 59,00 €.

 3. Työpaikanjärjestäjä maksaa kunnan tilille palkkasumman sosiaalivakuutusmaksuineen + alv 24 %. Maksuun on laitettava työntekijän nimi ja työaika. Multian kunta maksaa keskitetysti kesätyöntekijöiden palkat työntekijöille.

  Nuori voi työllistyä enintään 60/80 tunniksi. Työntarjoaja ja nuori voivat sopia keskenään työjakson ja -päivän pituudesta. Työjakso voidaan myös jakaa yli 10pv:n ajalle. Enimmäistuntimäärät eivät saa ylittyä /päivä tai /kesätyöjakso. Työsopimuksessa on mainittava poikkeavasta työjaksosta. Tuntimäärä voi jakautua myös useamman työntarjoajan kesken. Kesätyökampanjan kautta työllistetty ei saa tehdä yötöitä.

  NUORI VOI SUORITTAA KESÄTYÖKAMPANJAN KAUTTA VAIN YHDEN 10 PV TYÖJAKSON. TYÖNANTAJAN ON VARMISTETTAVA, ETTEI NUORI OLE JO OLLUT KESÄTYÖKAMPAN KAUTTA TÖISSÄ.

  TYÖSOPIMUKSESSA ON MAINITTAVA MITÄ TYÖTÄ NUORI TEKEE. Palkanmaksua varten tarvitaan työntekijälle työnimike, esim. toimistoapulainen, varastotyöntekijä, myyjä yms.

 4. Kesätyökampanja-aika on 3.5.-31.8.2021. Kesätyökampanjaa hoitavat Milla Aho, Ani Närhi ja keskustoimiston henkilöstö. Kunnanviraston ollessa suljettu lomakkeet palautetaan viraston postilaatikkoon (seinällä pääoven vieressä). Lomakkeiden tulostettavat versiot löytyvät tästä linkistä. Lomakkeita saa myös kirjastosta.

 5. Työntarjoaja ja nuori eivät saa olla lähisukulaisia; omia lapsia ei voi palkata tuella.

 6. Muilta osin sovelletaan yleisiä työehtosopimuksessa mainittuja nuoria koskevia säädöksiä.

 7. Erillistä tilityslomaketta ei ole. Tehty työsopimus on sitova ja mikäli työntarjoava yritys/seura ei ilmoita muutoksista laskutus tapahtuu työsopimuksen mukaisesti. Muutokset on ilmoitettava välittömästi työsuhteen loputtua kampanjatoimistoon.

  KAMPANJATOIMISTO/ Kunnanvirasto
  Multianraitti 3
  42600 MULTIA
  Puh. 014 2481 232
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
 

Navigaatio