talvi3.jpg

Työsopimus- ja tilitysohjeet

Työnantaja
Multian kunta

Työpaikka
Yritys, yhteisö tai kunnan eri hallintokunnat

Työaika
1-10 päivää (ei välttämättä yhtäjaksoisesti)

Palkka/työaika
15-17-vuotiaat: 29 € / päivä, työaika 6 h / päivä
18-29-vuotiaat: 39 € / päivä, työaika 8 h / päivä

Työajan tarkennus
Esimerkiksi nurmikonleikkuun voi sopia 6 tunnin työajalla tehtäväksi vaikka kahtena päivänä 3 h/päivä.

Työntarjoajan ohjeissa on ilmoitettu yritysten ja yhteisöjen kunnalle maksama korvaus. Kunta hoitaa palkanmaksun työntekijälle sekä työsopimuksen.

TYÖSOPIMUS on sitova. Mikäli työsuhteen loputtua ei ilmoiteta työajan muutoksista, yritystä tai yhteisöä laskutetaan työsopimuksen mukaiselta ajalta.

Työntekijän henkilötiedot syötetään työsopimusta tehtäessä kunnan HR-järjestelmään. Työsopimuksen tekee kunnanviraston henkilökunta kampanjatoimiston työvuorolistan mukaan. Työntekijän tulee sopia ennen työn aloittamista ajankohta työsopimuksen tekemiseen soittamalla numeroon 014 2481 232.

TYÖSOPIMUS TEHDÄÄN AINA HR-KÄYTTÄJÄN KANSSA.
Sopimuksessa tulee aina olla maininta kuka työllistää (kunta vai muu taho).
TYÖNSUORITTAMISPAIKAKSI laitetaan joko kunnan hallintokunta tai yrityksen/yhteisön nimi.
LISÄTIETOIHIN tulevat yrityksen/yhteisön perustiedot, yhdyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Y-tunnus tai rek.tunnus), MENOMOMENTTI 4014 6310 68 (kunnan ulkopuoliset työnantajat) TULOMOMENTTI 3140 6310 68 (kunnan ulkopuoliset työnantajat)

 
 

Navigaatio