Sosiaali- ja terveyspalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Multian kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.
Alla olevista linkeistä löydät ne tiedot, mitkä ovat aiemmin olleet kunnan sivuilla.

 

Multian terveysasema

Ikääntyneiden palvelut

Kotihoito ja tukipalvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Vammaisten palvelut

Työttömien terveystarkastukset

Multian sosiaalitoimisto

Lapsiperheiden palvelut

Kouluterveydenhuolto

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lastensuojelu

Perheneuvola

Perheoikeudelliset palvelut

Perhetyö

Puheterapia

Äitiys- ja lastenneuvola


Yhteystiedot

Sosiaalitoimisto

Ani Närhi, sosiaaliohjaaja
Anna-Maija Karstu, vs. sosiaalityöntekijä
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori
Miia Laajanaho, palvelusihteeri

https://hyvaks.fi/asiointi/multian-sosiaalitoimisto

Omakoti

https://hyvaks.fi/asiointi/omakoti

Pirkko Sydänmaa, työnsuunnittelija
Työtupa

https://hyvaks.fi/asiointi/kunnat/multia > Vammaispalvelut

Palvelukeskus Poukama

Palveluvastaava
Satu Valkeisenmäki, sairaanhoitaja
Fysioterapeutti
Ryhmäkoti Muistola
Ryhmäkoti Salmensuu
Ryhmäkoti Kuusela
Heini Pitkänen, ravitsemistyönjohtaja
Poukaman keittiö
Hoitopäivälaskutus
Laitoshuoltaja

https://hyvaks.fi/asiointi/palvelukeskus-poukama

Kotihoito

Vastaava sairaanhoitaja
Palveluohjaaja / sairaanhoitaja
Kotipalveluauto
Kotihoidon ympärivuorokautinen päivystys

https://hyvaks.fi/asiointi/kunnat/multia > Ikääntyneiden palvelut


Lomakkeet

Kuljetuspalveluhakemus

Hakemus asiakasmaksun alennuksesta tai vapautuksesta

Hakemus omaishoidon tuesta

Hakemus tehostettuun palveluasumiseen

Lastensuojeluilmoitus

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi