Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perusturvan tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Multialla sosiaalihuollon järjestämisestä vastaa Multian kunta. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Suomen seututerveyskeskus sairaanhoitopiirin liikelaitoksena.

Perusturvan hallinto

Maarit Jomppanen, perusturvajohtaja

Miia Laajanaho, palvelusihteeri


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

Perusturvan asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Multian kunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.
Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Multian kunnan ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.