OS5A6006.jpg

Ennaltaehkäisevä työ ja arjen tukeminen

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Multialla tarjotaan hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville kuntalaisille. Kotikäyntien tarkoituksena on pohtia turvallisen kotona asumisen mahdollisuuksia, tiedottaa palveluista ja koota tietoa tulevien palvelutarpeiden kartoittamiseksi. Kotikäynnit, jotka ovat vapaaehtoisia, maksuttomia sekä luottamuksellisia, suorittavat kotihoidon vastaava sairaanhoitaja ja fysioterapeutti.

Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja

Fysioterapeutti

Omaishoidon tuki

Omaishoidontukea maksetaan henkilölle, joka hoitaa runsaasti jatkuvaa apua ja päivittäistä hoitoa vaativaa iäkästä tai pitkäaikaissairasta läheistään kotona. Omaishoidontuki koostuu hoitajalle maksettavasta palkkiosta, jota tarvittaessa täydennetään erilaisilla palveluilla. Omaishoidontuen asiakas ei pärjää kotona ilman hoitajaa runsaillakaan kotihoidon palveluilla.

Palveluohjaaja

Vanhustyön esimies

Palveluohjaus

Multian vanhuspalveluiden henkilökunta ohjaa ja neuvoo kuntalaisia eri etuuksien palveluiden saavuttamisessa ja elämän pulmatilanteissa. Neuvontaa annetaan puhelimitse tai henkilökohtaisella vastaanottokäynnillä. Tarvittaessa asiakkaan luo tehdään palvelutarpeiden kartoittamiseksi kotikäynti, jossa asiakkaan tilanteesta voidaan keskustella.

Ohjaus ja neuvonta-asioissa voi ottaa yhteyttä palveluohjaajaan tai vanhustyön esimieheen.

 
 

Navigaatio