Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on, että multialaiset ikäihmiset selviävät mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoidon tehtävänä on turvata kotona asuminen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeaa. Jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan yksilöllisesti ja pyritään löytämään hänen tilanteeseensa parhaat ratkaisut.

Multialla kotihoidossa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakasta aktivoidaan mukaan päivittäisten toimintojen hoitamiseen asiakkaan voimavarojen suhteen. Toisin sanoen asiakas tekee itse ne asiat, joihin pystyy. Häntä kannustetaan niissä asioissa, missä hän tarvitsee tukea ja autetaan asioissa, joista hänen toimintakyvyllään ei enää selvitä. Näin asiakasta autetaan osallistumaan omaan elämäänsä ja hänen itsemääräämisoikeutensa ja osallisuutensa elämässä säilyy.

Kuljetuspalvelu (taksiseteli)

Liikuntarajoitteisen, pienituloisen ikäihmisen on mahdollista saada asiointimatkoihinsa avustusta ns. taksisetelin muodossa. Setelien myöntämisen edellytyksenä ovat terveydelliset syyt ja pienituloisuus. Taksiseteleistä saa lisätietoa vanhustyön esimieheltä tai palveluasumisen vastaavalta hoitajalta.

Ateriapalvelu

Kotihoidon tukipalveluna voit saada lämpimän aterian kotiin tuotuna joko jokaiselle päivälle tai täydentämään muita ruokailuja vain joillekin päiville. Vaihtoehtoisesti voit syödä aterian paikan päällä palvelukeskuksessa tai noutaa sen sieltä kotiin. Ateriat valmistetaan Palvelukeskus Poukaman aluekeittiössä.

Turvapuhelin

Turvapuhelimen avulla on mahdollisuus saada helposti apua ympäri vuorokauden. Hälytykset tehdään rannekepainikkeella. Turvahälytykset voivat mennä joko läheisille tai kotihoidolle. Turvapuhelimeen voidaan kytkeä myös ovihälytin. Asiakkaille ei pääsääntöisesti tehdä voinnin tarkastuskäyntejä, vaan suositellaan turvapuhelinta.

Asiointipalvelu

Pääsääntöisesti läheiset auttavat asiakasta asioinnissa. Jos kotihoito järjestää kauppa-asiat, niin asiointi toteutetaan aina paikallisessa ruokakaupassa ja asiakas/omainen avaa tilin kauppaan. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden apteekkiasiointi sisältyy lääkehoitoon.

Päiväkeskus

Palvelukeskus Poukamassa toimiva päiväkeskus tarjoaa maanantaista perjantaihin virkistystä ja toimintaa kotona asuville, huonokuntoisille ikääntyville niin, että he voivat selvitä kotioloissa mahdollisimman kauan ja pääsevät silti tapaamaan myös muita ihmisiä. Päiväkeskuksessa voi saunoa ja ruokailla. Päiväkeskuspalvelu perustuu palvelutarpeen arviointiin.

Lisätietoja kotihoidosta ja tukipalveluista:

Vastaava sairaanhoitaja Susanna Rasinmäki

Palveluohjaaja Pia Vehmasaho

 
 

Navigaatio