Keski-Suomen hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikainen valmistelutoimielin järjestäytyi

Keski-Suomen hyvinvointialueen rakentaminen käynnistyi maanantaina 5.7., kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta valmisteleva väliaikainen valmistelutoimielin järjestäytyi.

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa eduskunnan 23.6.2021 tekemän historiallisen päätöksen perusteella syntyneen hyvinvointialueen hallinnosta aluevaltuuston toimikauden käynnistymiseen saakka. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun vuoden 2022 alussa keskisuomalaiset valitsevat vaaleilla aluevaltuuston.

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä ja sen kokoonpanosta sovittiin 3.6.2021 Keski-Suomen kuntakokouksessa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asetti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan 1.7.2021.

Hyvinvointialue järjestää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut Keski-Suomessa

– Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialue järjestää jatkossa kaikkien keskisuomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut, toteaa Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo.

Keski-Suomen hyvinvointialue palvelee jatkossa 275 000:tä keskisuomalaista. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee yhteistyötä niiden viranomaisten kanssa, joilta hyvinvointialueelle siirtyy tehtäviä, niitä hoitavaa henkilöstöä, omaisuutta, sopimuksia tai esimerkiksi tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää myös hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista ja osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Hyvinvointialueesta tulee noin 10 000 työntekijän työnantaja.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo Jyväskylästä. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Hanna Helaste Jämsästä, toisena varapuheenjohtajana perusturvajohtaja Tuija Koivisto Keuruulta ja kolmantena varapuheenjohtajana sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Porrasmaa Jari, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (Leikkola Päivi, KSSHP)
 • Koponen Tiina, Hankasalmi (Oksanen Simo, Muurame)
 • Koivisto Tuija, Keuruu (Laurila Marja, Wiitaunioni)
 • Kallimo Kati, Jyväskylä (Ahoniemi Mirja, Laukaa)
 • Mensala Ville, Keski-Suomen pelastustoimi (Nurminen Pauli, Keski-Suomen pelastustoimi)
 • Suntioinen Aija, KSSHP (Leppä Lasse, Jyväskylä)
 • Mäenpää Pauliina, KSSHP (Okkeri Kaisa, Jyväskylä)
 • Hallberg Riitta, Saarikka (Aarnio Eeva, KSSHP)
 • Kinnunen Juha, KSSHP (Lundgren-Laine Heljä, KSSHP)
 • Lukkarinen Keijo, Äänekoski (Tuukkanen Johanna, Jyväskylä)
 • Nykänen Jouko, Uurainen (Palonen Unto, Jämsä)
 • Helaste Hanna, Jämsä (Mäkinen Matti, Hankasalmi)

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 2021. 

Lisätietoja

 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, puheenjohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, ensimmäinen varapuheenjohtaja, Hanna Helaste, p. 040 074 2751, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, toinen varapuheenjohtaja, Tuija Koivisto, p. 040 513 5821, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., lomalla, vastaa sähköposteihin
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, kolmas varapuheenjohtaja, Juha Kinnunen, p. 014 269 1670, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontuu ma 23.8.2021

Kaikille avoimen foorumin työpajoissa pääset vaikuttamaan osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamalleihin.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden koordinoima Maakunnallinen osallisuusfoorumi kokoontuu ma 23.8.2021 klo 13–16. Teemana on osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit ja niihin osallistaminen. Mallit ovat kommentoitavana Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden ja otakantaa.fi -verkkosivuilla 16.8.–5.9.2021 välisenä aikana.

Maakunnallinen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille, muun muassa järjestöille, sote-ammattilaisille, kokemus asiantuntijoille, vapaaehtoisille ja asukkaille. Foorumin tehtävänä on muun muassa tukea maakunnallisen osallisuuden toimintamallien syntymistä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu osallisuusfoorumiin lomakkeella su 22.8.2021 mennessä.

Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallit

Osallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamallien tavoitteena on, että asukkaiden mahdollisuudet osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen paranee. Mallien kautta lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavien ja järjestävien organisaatioiden ymmärrystä järjestöjen merkityksestä sekä valmiuksia kehittää palveluitaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Lisäksi vahvistetaan organisaatioiden ymmärrystä osallisuudesta ja asiakasosallisuutta palveluissa.

Toimintamalleissa kuvataan osallisuuden toteutumisen edellytykset keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteissa, resursseissa ja toimenpiteissä.

Kommentointikierroksen sulkeuduttua (su 5.9.2021) vastauksia ja niiden vaikutuksia malleihin käsitellään erilaisissa työpajoissa, verkostotapaamisissa ja työryhmissä.

Lisätietoja
Arto Lampila, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 312 5271, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta hyväksyttiin 23.6.2021

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1.7.2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Lakien voimaantullessa syntyy Keski-Suomen hyvinvointialue. Keski-Suomen kunnat ja kuntayhtymän ovat sopineet, että hyvinvointialueen valmistelua varten asetetaan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Samalla kunnat sopivat toimielimeen nimettävät henkilöt. VATE vastaa hyvinvointialueen hallinnosta ja järjestämisvastuun siirtoon liittyvästä valmistelusta siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet jatkavat kehittämistyötä edelleen hankesuunnitelmien mukaisesti. Hankkeet tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelua johtavan VATEN ja sen alaisuuteen perustettavan projektitoimiston kanssa.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeet, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma sekä Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan nimeillä Monesta hyvästä yhdeksi parhaista. Päätehtävämme on tukea Keski-Suomen kuntia sekä niiden keskinäistä yhteistyötä sote-palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Kehittämiskohteemme ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista, kärkenä sote-palveluiden digitalisointi. Tavoitteet, kehittämiskohteemme ja hankesuunnitelmat löytyvät Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden verkkosivuilta.

Lue lisää

Uutinen 23.6.2021: Hallituksen esitys sote-uudistuksesta ja sen lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa
Uutinen 3.6.2021: Keski-Suomessa sovittiin väliaikaisen toimielimen perustamisesta

Lisätietoja
Mikael Palola, hankejohtaja, Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke, Keski-Suomen sote-uudistus, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 312 5276
Tiina Koponen, ohjelmapäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Keski-Suomen sote-uudistus, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 050 311 8075

Keski-Suomen ensimmäinen hyvinvointiohjelma on valmistunut

Keski-Suomen ensimmäinen hyvinvointiohjelma vuosille 2021 – 2024 on hyväksytty tänään 18.6.2021 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa ja Keski-Suomen maakuntahallituksessa.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa laadittu hyvinvointiohjelma on muodossaan ensimmäinen Keski-Suomen maakunnassa ja se linjaa maakunnan hyvinvointityötä seuraaville vuosille. Hankkeen lisäksi työtä on ohjannut maakunnallinen hyvinvointiryhmä.

-Hallituksen lakiesitys hyvinvointialueista velvoittaa tulevia hyvinvointialueita laatimaan hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman. Halusimme ennakoida ja laatia yhtenäisen näkemyksen siitä, millaista hyvinvointia tavoittelemme Keski-Suomeen. Hyvinvointiohjelma on kuin tiekartta, josta kunnat voivat poimia toteutettavaksi heille sopivia tavoitteita ja toimenpiteitä, kertoo projektipäällikkö Nina Peränen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Hyvinvointiohjelman viisi kärkeä

Hyvinvointiohjelma perustuu keskisuomalaisen väestön hyvinvoinnin tilan analyysiin (2017-2020), joka raportoitiin hyvinvointikertomuksen muodossa. Hyvinvoinnin tilaa kuvattiin sekä mittareiden että kokemustiedon valossa. Tältä pohjalta hyvinvointiryhmä nosti ohjelmaan viisi kärkeä.

Kärjet ovat

 1. Hyvinvointi investointina ja elinvoimana
 2. Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä
 3. Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas
 4. Työ- ja työllistymiskyvyn edistäminen
 5. Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi

-Olemme joutuneet tekemään tiettyjä rajauksia, jotta tulevan hyvinvointiohjelman laajuus ja hallittavuus on toteutettavissa. Hyvinvointiohjelma jalkautuu käytäntöön Keski-Suomen kuntien hyvinvointisuunnitelmien kautta, joissa voidaan huomioida laajemmin eri väestöryhmiä ja painopisteitä, jatkaa Peränen.

Tänä vuonna Keski-Suomessa päivitetään myös Keski-Suomen maakuntastrategiaa, joka tukee keskisuomalaisten päämääriä tulevaisuuden rakentamisessa. Strategian avulla Keski-Suomen kunnat, yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, viranomaiset, järjestöt sekä asukkaat voivat sitoutua yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin.

-Keskisuomalaisten ihmisten hyvinvointi on myös työn alla olevan maakuntastrategian perimmäinen tavoite. Hyvinvointiohjelma antaa erinomaisia vinkkejä ja ehdotuksia, joihin yhdessä tarttua koko maakunnassa, sanoo vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta.

Tutustu hyvinvointiohjelmaan

Keski-Suomen hyvinvointiohjelma vuosille 2021 – 2024 löytyy Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden Innokylän verkkosivuilta.

Lisätietoja
Nina Peränen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 312 5428, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Unikoulutuksella työkaluja ammattilaisille hyvän unen ja nukkumisen tukemiseen

Unikoulutuksella työkaluja ammattilaisille hyvän unen ja nukkumisen tukemiseen

Keski-Suomen sote-uudistuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa nostetaan esille unen ja nukkumisen merkitystä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja terveydelle. Hankkeet ovat koordinoineet huhti-toukokuussa 2021 unihäiriöiden hoidon koulutusta (KBT-I) mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille Keski-Suomessa.

- Riittävään lepoon, uneen ja nukkumiseen liittyvät tekijät ovat nousseet ammattilaisten kanssa keskustellessa esiin ja lisäkoulutusta toivottiin. Koulutuksissa käsitellään unen merkitystä hyvinvoinnille ja terveydelle, unihaasteita ja -ongelmia sekä unettomuutta. Koulutuksessa käydään läpi perusasioita unen fysiologiasta sekä keinoja, joilla voimme ohjata asiakkaita huolehtimaan paremmin unesta ja nukkumisesta, kertoo projektipäällikkö Mari Rantamäki Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Uusia työkaluja päivittäiseen tekemiseen

Koulutettuja ammattilaisia on jokaisesta Keski-Suomen terveydenhuollon organisaatiosta. Saatu palaute on ollut myönteistä ja koulutukseen on kiinnostusta myös jatkossa.

- Kohtaan työssäni nukkumiseen liittyviä ongelmia päivittäin. Hyvä uni on sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin tärkeimpiä tekijöitä. On hyvä, että saamme asiaan koulutusta ja työkaluja, sanoo koulutukseen osallistunut sairaanhoitaja Jaana Lumisto Jyväskylän kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Saarikan mielenterveyskeskuksen sairaanhoitaja Heli Dahlblomin mukaan koulutus oli mielenkiintoinen ja kouluttajat asiantuntevia. Dahlblom hyödyntää koulutuksesta opittua tietoa ja menetelmiä työssään ja suosittelee koulutuksen materiaalina käytettyä, kouluttajien Susan Pihlin ja Anna-Mari Arosen kirjoittamaa Unen taidot -kirjaa myös potilailleen.

Kärsin unettomuudesta, mitä teen?

Unettomuudesta kärsivien kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa elämäntapoihin ja nukkumistottumuksiin. OmaKS.fi-sivustolle on kerätty linkkejä, joista löytyy luotettavaa tietoa unen ja levon merkityksestä, itsehoitomateriaaleja sekä esimerkiksi unettomuuden haitta-asteen arvio. Palvelusta löytyy myös maksuttomia univalmennuksia ja rentoutusharjoituksia. Jos näistä ei löydy apua pitkittyneeseen unettomuuteen, kannattaa ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen. Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten julkisten terveysasemien asiakkaiden on mahdollista saada tukea OmaKS.fi -palvelusta.

Unettomuudesta kärsinyt jyväskyläinen 31-vuotias Joona antaa muille vastaavassa tilanteessa oleville neuvon ja muistuttaa pitkän levon ja riittävän ajan merkitystä rentoutumiselle:

- Olen kärsinyt unettomuudesta noin kymmenen vuotta ja arjesta selviytyminen sen kanssa on todella haastavaa. Olen joutunut muun muassa lopettamaan jalkapallouran unettomuuden vuoksi. Osittain tiedän, mistä univaivat johtuvat: Ne lähtivät kymmenen vuotta sitten ahdistuksesta, jonka jälkeen urheilu aiheutti ylirasitustilan. Olen saanut apua terapiasta ja lääkkeistä, kertoo Joona.

Keski-Suomen palveluketjuihin yhtenäisyyttä

Asiakastyötä tekevät ammattilaiset toivat esiin huolta siitä, että unettomuudesta kärsiville ei ole tarjota riittävästi tukea.  Yhteisten keskustelujen sekä Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden elämäntapaohjauksen prosessin kehittämisessä syntyi ajatus unikoulutuksista.

-Huomasimme, että Keski-Suomessa ei ole unettomuuden hoitoketjua kuvattuna ja työnjako kaipasi myös selkeyttä. Aiomme myös kuvata uneen ja nukkumiseen liittyvät asiat osana mielenterveys- ja päihdetyön palveluketjua, kertoo projektityöntekijä Emilia Nygren Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Syksyllä 2021 koulutettavilla on kaksi työnohjausta, joissa muun muassa käydään läpi, miten saatuja oppeja on voitu käytännön työssä hyödyntää.

-Suunnitelmissamme on vahvistaa myös muiden ammattilaisten kuten terveysasemien vastaanottojen henkilöstön unettomuuden tunnistamisen ja hoidon osaamista sekä selkeyttää unettomuuden hoidon vastuun jakoa perustason eri työntekijöiden sekä erikoissairaanhoidon välillä, jatkaa Rantamäki.

Lue lisää unesta ja nukkumisesta

OmaKS.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskuksen verkkosivuilta

Lisätietoja
 • Mari Rantamäki, projektipäällikkö, p. 050 311 8609, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • Emilia Nygren, projektityöntekijä, p. 050 311 8687, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
 

Navigaatio